Johtajuuden vallankumous – Finnish Minimalist Leadership

Kevät 2020 on saanut ihmiset ja yritykset tarkastelemaan arvojaan ja olemassaolonsa perusteita. Monet ovat päätyneet karsimaan turhat rönsyt pois ja keskittymään oleelliseen. Ydinasioiden kirkastaminen ja turhasta luopuminen on tuonut toimintaan selkeyttä, vapauttanut resursseja toimia tehokkaammin valituilla osa-alueilla sekä mahdollistanut nopean sopeutumisen uusiin muutoksiin.

Korona-kriisi on tehnyt näkyväksi sen, kuinka haastavaa hierarkkisille ja jähmeille organisaatioille on pysyä mukana muutoksen vauhdissa. Niin kutsutussa VUCA-maailmassa (volatile, uncertain, complex, ambiguous) yritysten on kyettävä reagoimaan nopeasti muutoksiin ja avautuviin mahdollisuuksiin, omaksua ketterästi uutta tietoa ja soveltaa uutta osaamista käytäntöön.

Aivot ja sydän mukaan töihin

Tulevaisuuden organisaatiot muotoillaan ihmistä varten

Ketteryys edellyttää yritykseltä sellaisia rakenteita, kulttuuria ja johtamista, jotka tukevat työntekijöiden itseohjautuvuutta ja kykyä toimia itsenäisesti yhteisten tavoitteiden, sääntöjen ja suuntaviivojen mukaisesti.  

Tarvitaan mikromanageroinnista vapaata minimalistista johtamista, joka antaa työntekijöille valtaa ja vastuuta hoitaa työnsä parhaaksi kokemallaan tavalla annetuissa puitteissa.

Ratkaisu on Finnish Minimalist Leadership – Filosofian Akatemian kehittämä konsepti, jonka avulla organisaatioiden on mahdollista muokata itsestään ketteriä, itseohjautuvia, resilienttejä ja jatkuvasti oppivia.

Minimalist Leadership perustuu “minimaalisten interventioiden periaatteeseen”, eli ajatukseen siitä, että työntekijät toimivat sitä omatoimisemmin ja vastuullisemmin mitä vähemmän johto puuttuu heidän tekemisiinsä.

Tärkeintä on puuttua mahdollisimman vähän ihmisten tekemisiin. Mitä enemmän puuttuu, sitä enemmän ihmiset tarvitsevat tukea ja siirtävät päätöksentekovastuuta johdolle. Mitä enemmän on hiljaa, sitä omatoimisemmin ihmiset toimivat.

Tuomas Syrjänen, perustajaosakas, Futurice

Toimiva työkalupakki

Apunasi vallankumouksessa

Tarjoamme Finnish Minimalist Leadership -sateenvarjon alla valmennuksia ja konsultointia johtoryhmille, esimiehille, tiimeille ja työntekijöille. Yhteistä näille valmennuksille on, että ne tarjoavat osaamista ja työkaluja:

  • Sisäisen motivaation johtamiseen
  • Itseohjautuvuuden ja sitoutuneisuuden vahvistamiseen
  • Psykologisesti turvallisen luottamuksen ilmapiirin luomiseen
  • Innovaatioiden ja jatkuvan oppimisen vauhdittamiseen
  • Yhteisöllisesti resilientin ja ketterän organisaation rakentamiseen

Jätä yhteydenottopyyntö

Muutos alkaa tästä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lue myös

Organisaation kehityskumppanuus

Yhteistyömme on vaikuttavinta silloin, kun tunnemme asiakkaamme pintaa syvemmältä. Kehityskumppanuudessa käytössäsi on koko Filosofian Akatemian osaaminen.

Tiede, Rakkaus, Vallankumous -podcast

Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä – ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemmän työelämän puolesta.