Miten asiantuntijoita johdetaan?

Miten Filosofian Akatemiaa johdetaan? Elämmekö kuten opetamme, vai onko meille jotkut omat säännöt? Tällaista kyseli eräs opiskelija hiljattain, ja näin toimarimme Joonas vastasi:

Kuinka Filosofian Akatemiassa tulee esiin johtaminen/johtajuus? Onko teillä jaettuja ”rooleja”, vai miten homma toimii?

Olemme varsin pieni organisaatio, joten roolit ovat luonnollisesti aika liikkuvia ja laajoja. Meillä ei ole tarkkoja tehtävänkuvia, vaan monet käytäntömme muotoillaan yhdessä, ammattikielellä yhteisöohjautuvasti. Pyrimme tietoisestikin pitämään asian näin, koska se mahdollistaa toiminnan joustavan muutoksen tilanteen vaatiessa.

Vältämme siis liiallista erikoistumista, koska se jäykistää organisaatiota ja tekee esimerkiksi ihmisten välisen työkuorman jakamisen vaikeaksi. Toisaalta väljät, liikkuvat ja monipuoliset roolit vaativat paljon keskustelua ja koordinointia, kun kiinteät, erikoistuneet ja perinteisemmät roolit olisivat tehokkaampia juuri tässä hetkessä. Kysymys on siis osittain valinnasta optimoida toimintaa enemmän tulevaisuutta kuin nykyhetkeä palvelevaksi.

Kysymys on siis osittain valinnasta optimoida toimintaa enemmän tulevaisuutta kuin nykyhetkeä palvelevaksi.

Johtamisessa meillä on kaksi henkilöä, jotka ovat selkeässä johtajaroolissa: minä ja operatiivinen johtajamme Maija Tiitinen. Olemme päivittäisessä johtamisessa työpari, mutta samalla pyrimme jakamaan tietoa, valtaa, johtamista ja vastuita mahdollisimman laajalle organisaatiossa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että keskeneräisistäkin asioista viestitään aktiivisesti, ihmisiä pyydetään osallistumaan ja päätöksentekoa jakamaan mahdollisimman laajalle.

Hyvä käytännön esimerkki pyrkimyksestä jakaa johtamista ja koko organisaation suunnan määrittämistä oli viime keväänä ja kesällä tehty uusi strategiamme. Strategiaprosessissa tietoa, ideoita ja suuntaa kysyttiin kaikilta hallituksen jäsenistä freelancereihimme. Tekeminen oli myös läpinäkyvää raakamateriaaleista prosessin seuraavien vaiheiden suunnitteluun. Minulla oli työn johtamisen ja fasilitoinnin rooli, mutta pyrimme saamaan strategian mahdollisimman paljon yhteiseksi asiaksemme sen sijaan, että se olisi ollut johdon ja hallituksen työ, joka sitten jalkautetaan muille.

Toimitteko organisaatiossa ”kuten opetatte”, ja onko FA:n työilmapiiri siten paras mahdollinen?

Kyllä, pyrimme toimimaan asiakastyössä noudattamiemme periaatteiden mukaisesti. Uskomme siihen, että ihmiset haluavat tehdä työnsä hyvin, kunhan heille annetaan siihen toimivat puitteet. Työyhteisön, työnantajan, ja johtamisen tehtävänä on huolehtia noista puitteista.

Uskomme siihen, että ihmiset haluavat tehdä työnsä hyvin, kunhan heille annetaan siihen toimivat puitteet.

Pyrimme sisäisesti motivoituneeseen työhön, jossa kukin saa kurkotella kohti omia tavoitteitaan samalla kuitenkin huolehtien yrityksen ja yhteisön yhteisistä tavoitteista. Jokainen työntekijämme johtaa vahvasti omaa työtään eikä perinteisiä esimiesrooleja ole. Perinteisen rakenteen puuttumista korvaamme vertaistuella ja aktiivisella yhteisestä suunnasta keskustelemisella, jotta emme vain ajelehtisi kukin omaan suuntaamme ja yrityksen suunta jäisi huomiotta.

Uskon, että ihmiset voivat Filosofian Akatemiassa hyvin – olosuhteisiin nähden. Työmme on luonteeltaan melko kuormittavaa, koska siihen liittyy paljon ihmisten edessä esiintymistä, aikataulurajoja ja korkeita odotuksia asiakkaalta ja itse itselle asetettuna. Lisäksi erityisesti viime vuonna korona rokotti firmamme taloutta merkittävästi ja pakotti aiemmin pääosin asiakkaiden tiloissa tapahtuvaan työhömme suuria muutoksia.

Olemme selvinneet muutoksista ja koronasta yleisesti ottaen oikein hyvin, mutta se on toki rasittanut niin ihmisiä kuin yrityksen talouttakin. 
Työmme on puolitoista vuotta ollut pääosin etätyötä niin asiakkaiden kuin oman organisaationkin suuntaan. Kohtaamisten vähyys ja Työterveyslaitoksen Jari Hakasen sanoin etätyöapatia on myös lisännyt kuormitusta ja heikentänyt ihmisten mahdollisuutta nauttia työstään. Tämä on onneksi lähiaikoina muuttumassa rajoitusten hellittäessä!


Olemme pari viime vuotta tietoisesti muokanneet kulttuuriamme yksilösuorittamisesta yhteistyön ja tiimityön suuntaan. Tällä tavoitteena on ollut lisätä vuorovaikutuksen kautta tapahtuvaa oppimista työssä, parantaa työkuorman jakautumista ihmisten välillä ja helpottaa uusien ihmisten perehdytystä. Uskomme, että muutos on pitkällä aikavälillä tärkeä osa yrityksemme kehitystä ja se on tapahtunut monelta osin jopa kitkattomammin kuin etukäteen odotimme.

Yhteistyöllä on kuitenkin aina kustannuksensa – yksin työskentely on tavallisesti tehokkain tapa saada jotakin tehtyä lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna. Tämä kulttuurin muutos on edellyttänyt erityisesti pidempään organisaatiossa olleilta omien työtapojen muokkaamista, mikä on ainakin ajoittain heikentänyt heidän kokemustaan omasta työstään. 

Edellä mainittujen ajatusten pohjalta yhteenveto: työilmapiirimme on paras mahdollinen, sikäli kun sillä tarkoitetaan parasta, mihin pystymme!

Kiitos hyvistä kysymyksistä ja ajatusten herättelystä!

Joonas


Joonas Kiminki (KTM) uskoo, että organisaatiot tulee muotoilla ihmistä varten, ihmisten itsensä kanssa. Joonas keskustelee mielellään kaikesta johtamiseen liittyvästä ja intohimoilee motivaatiosta organisaatioiden muotoilemisen työkaluna.

Lue myös

Ihmisen muisti on teoriassa rajaton – miksi siis olla huolissaan tietotyön kuormittavuudesta?

Lyhytkestoinen työmuistimme on tiedon käsittelyn pullonkaula, jota arjen kuormitus heikentää entisestään,

Miltä kiire tuntuu?

Mistä varhaisista merkeistä voi tunnistaa itse, jos oma työkuorma alkaa kasvaa kestämättömäksi? Miten työkuormaa voi helpottaa itse?

Hybridijohtamisen valmennus esihenkilöille

Valmennuksessa käsittelemme hybridityössä huomiota vaativia johtamisen teemoja ja opimme muokkaamaan ja soveltamaan esihenkilötyötä uudessa tilanteessa.

Miksi tietotyötä ei kannata mitata työajalla? – Joonas Kiminki

Mistä tietotyön tulokset syntyvät, ja miksi työaika ei ole niihin paras mittari? Kuinka on mahdollista, että yrityksen laiskin ihminen on samalla yrityksen tuottavin työntekijä? Jaksossa Tytti Kokko käy keskustelua oman esihenkilönsä, kokeneen johtajan Joonas Kimingin kanssa.

Itseohjautuvuus - draivi - kokeilu

Filosofian Akatemia on valmennus-, konsultointi- ja tutkimusyritys, joka muotoilee parempia työyhteisöjä.