Eero Lahtinen

Ihmiset

Eero Lahtinen

Eero Lahtinen (FM) on organisaatiokehittäjä ja fasilitaattori, joka on auttanut useita organisaatioita erityisesti itseohjautuvuuden vahvistamisessa. Organisaatioiden kehittämisessä Eero lähtee mieluiten liikkeelle aina kunkin organisaation tarpeista käsin: eli ensin tutkitaan, sitten hutkitaan.

Eeron ajattelun keskiössä on organisaatioiden ymmärtäminen avoimina systeemeinä. Yhteisöviestinnän maisterina Eerolla on myös paloa vuorovaikutuksen kehittämiseen organisaatioissa. Tarkkanäköisillä kysymyksillään Eero auttaa oivaltamaan uusia näkökulmia, poisoppimaan vanhoista toimimattomista tavoista ja kehittämään organisaation toimintaa yhdessä tiimien ja organisaation johdon kanssa!

Erityisosaamisalueet:

  • itseohjautuvuus
  • systeemiajattelu
  • vuorovaikutus ja kommunikaatio
+358 45 875 2775 eero.lahtinen@filosofianakatemia.fi Kotisivu Twitter LinkedIn

Artikkelit

Organisaation hyvän kehä: hyvinvointi ja/vai tuottavuus?

Organisaatiokehittäjä Eero Lahtinen pohtii hyvinvoinnin ja tuottavuuden suhdetta hyvän kehänä, jossa kumpaakin tarvitaan. Mutta mikä siitä lopulta tekee vallankumouksellista?

Tunnistatko organisaatiosi varjosysteemin? – sosiaaliset systeemit eivät muutu dokumentteja päivittämällä

Eero Lahtinen

Keskity siihen, millä on 95 % vaikuttavuus

Eero Lahtinen peräänkuuluttaa oleellisen keskittymisen tärkeyttä. Yksilöiden kouluttamisen lisäksi aidosti vaikuttava organisaatiokehittäminen edellyttää organisaation vuorovaikutusrakenteiden uudistamista ja kehittämistä.

Minkälaista johtamispalvelua saisi olla?

Työkulttuurin muutos hallintolähtöisestä mallista kohti yhteisöohjautuvaa palveluorganisaatiota tarkoittaa isoja muutoksia erityisesti esihenkilöiden toimenkuvassa. Eero Lahtisen mukaan asiakaslähtöinen palvelukokemus pohjautuu merkitykselliseen, vahvuuskeskeisyyttä korostavaan työntekijäkokemukseen ja sitä tukevaan valmentavaan esimiestyöhön.

Miten organisaationne uudistuu poikkeusajan opeilla?

Organisaatioiden toimintakulttuurit ovat kevään aikana pyörähtäneet uusiin asetelmiin. Vaikka toimintakulttuurin muuttaminen on aina hankalaa, Eero Lahtisen mukaan nyt on optimaalinen aika jalostaa poikkeusajan opit uuden työn taimiksi ja tarttua tosimielessä työkulttuurin maanmuokkaustyöhön. Historia kun tuppaa muistuttamaan siitä, että muutosvastaiset kulttuurit ovat aina sananmukaisesti muinaisia.

Millaisen ihmiskäsityksen varaan organisaationne rakentuu?

Ihmiskäsitys on itsensä toteuttava ennuste: vain sisäisen motivaation varaan rakennettu organisaatio luo itseohjautuvia ihmisiä.

Kaikki artikkelit

“Eero lähestyy organisaatioita elävinä organismeina, jossa kaikki systeemin osat ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa toisiinsa. Hänen nauravainen ja lämmin persoonansa saa ihmiset avautumaan muutokselle.”

Nick Ahleskog