Eero Lahtinen

Ihmiset

Eero Lahtinen

Eero Lahtinen on yhteisöviestinnän maisteri, jonka ehtymättömänä mielenkiinnon kohteena on auttaa organisaatioita ymmärtämään itseään elävänä systeeminä ja hyödyntämään siitä kumpuavaa toimintapotentiaalia. Eero on merkityksellisen ja nostavan vuorovaikutuksen puolesta puhuja ja tekijä. Hän uskoo, että asiantuntijaorganisaation kyvykkyys syntyy ennen muuta suhteiden ja sosiaalisen pääoman kautta. Ihmisten toimintaa määrittää keskeisesti se, millaisessa työympäristössä he toimivat. Kehitys tapahtuu konkretian kautta, muuttamalla toiminnan rakenteita ja tekemällä oppimalla. Loistavat tiimit syntyvät toimivasta työstä!

Erityisosaamisalueet:

  • Organisoituminen ja organisaatiorakenteet
  • Organisaatiovuorovaikutus ja kommunikaatio
  • Yhteiskehittäminen ja kokeilemalla kehittäminen

Mieluisimmat puheenvuorojen aiheet tällä hetkellä:

  • Organisaatio elävänä systeeminä
  • Vuorovaikutuksen laatu määrittää organisaation kyvykkyyden

Blogi:

elinvoimainenorganisaatio.wordpress.com

+358 45 875 2775 eero.lahtinen@filosofianakatemia.fi Kotisivu Twitter LinkedIn

“Eero lähestyy organisaatioita elävinä organismeina, jossa kaikki systeemin osat ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa toisiinsa. Hänen nauravainen ja lämmin persoonansa saa ihmiset avautumaan muutokselle.”

Nick Ahleskog