Ihmiset

Kirsi Polvinen

Kirsi Polvinen on tutkija ja valmentaja, jonka valmennukset keskittyvät työhyvinvointia tukevien käytänteiden kehittämiseen työyhteisöissä. Kirsin erityisosaamista ovat autonomian lisääminen työn muotoilun keinoin ja organisaatioiden läpinäkyvyyden sekä johdon ja henkilöstön välisen dialogin kehittäminen. Kirsi valmistelee parhaillaan väitöskirjaa Aalto-yliopistossa pienten yritysten kanssa tehtävästä yritys-akatemia-yhteistyöstä työhyvinvoinnin ja autonomian lisäämiseksi. Kirsillä on omakohtaista näkemystä sekä hyvin että huonosti toimivista työyhteisöstä hänen työskenneltyään itse useita vuosia yrityksissä. Kirsi uskoo, että jokainen työntekijä ansaitsee tulla kohdatuksi arvostavalla tavalla – jokaisessa on potentiaalia, joka pääsee täysin esille vasta kannustavassa ja mahdollistavassa ilmapiirissä.

Erityisosaamisalueet

  • Omaehtoinen työn muotoilu autonomian lisäämiseksi
  • Työhyvinvointia edistävien käytänteiden kehittäminen
  • Organisaatiovuorovaikutus ja kommunikaatio

Tutkimushankkeet

  • PISKU ”Pienikin Iskussa”, www.iskussa.fii
  • AURA ”Autonomian rajat ja mahdollisuudet mikro- ja pienissä yrityksissä”

 

+358 40 0518967 kirsi.polvinen@filosofianakatemia.fi

Kirsi toteuttaa itse työn arjessa juuri niitä taitoja, joita hän organisaatioissa valmentaa. Hän jakaa auliisti omaa osaamistaan ja on aktiivinen sekä toiset huomioiva keskustelija. Erityisesti arvostan sitä, että kun Kirsi kysyy jotakin, hän oikeasti kuuntelee vastauksen.

Maija Tiitinen