Ihmiset

Kirsi Polvinen

Kirsi Polvinen (FM)  on tutkijataustainen organisaatiokehittäjä, jonka valmennukset keskittyvät työhyvinvointia tukevien käytänteiden kehittämiseen työyhteisöissä. Kirsin erityisosaamista ovat autonomian lisääminen työn muotoilun keinoin ja organisaatioiden läpinäkyvyyden sekä johdon ja henkilöstön välisen dialogin kehittäminen. Kirsi on myös sivutoiminen tohtoriopiskelija Aalto-yliopistossa. Kirsi uskoo, että jokainen työntekijä ansaitsee tulla kohdatuksi arvostavalla tavalla – jokaisessa on potentiaalia, joka pääsee täysin esille vasta kannustavassa ja mahdollistavassa ilmapiirissä.

Erityisosaamisalueet

  • Yhteisohjautuvuus ja itseohjautuvuus
  • Omaehtoinen työn muotoilu autonomian lisäämiseksi
  • Työhyvinvointia edistävien käytänteiden kehittäminen
  • Organisaatiovuorovaikutus ja kommunikaatio

Tutkimushankkeet

  • PISKU ”Pienikin Iskussa”, www.iskussa.fi
  • AURA ”Autonomian rajat ja mahdollisuudet mikro- ja pienissä yrityksissä”
  • Bio-Inno (2009-2010, Aalto-yliopisto ja Helsingin Yliopisto)

+358 40 0518967 kirsi.polvinen@filosofianakatemia.fi

Artikkelit

Oppimisen starttipaketti

Miten teillä tietoisesti vahvistetaan oppivaa kulttuuria?

Valtavaa vauhtia muuttuvassa maailmassa kyky oppia on yksi tärkeimmistä työelämän taidoista. Tutustu kehittämäämme oppimisen starttipakettiin, ja aloita organisaatiosi matka kohti oppivaa työkulttuuria. Organisaatiokehittäjä Kirsi Polvinen kertoo parhaat vinkit työkalun hyödyntämiseen.

Johtajuusfoorumi

Oppiminen ja sen johtaminen – miksi ne ovat tärkeitä ja miten ne mahdollistetaan organisaatioissa?

Tutkijataustainen organisaatiokehittäjä Kirsi Polvinen seurasi mielenkiinnolla 8.6. pidettyä TYÖ2030 johtamisverkoston ja Filosofian Akatemian oppimisen johtamisen foorumia. Blogissaan Kirsi kuvailee niitä teemoja ja asioita, joita hänelle jäi foorumista päällimmäisinä mieleen.

Ketkä ovat työkavereitasi ja miten teillä tiiminä menee?

Miten tiimihenki luodaan etätyöskentelyn jälkeen uudelleen? Tutkijataustainen organisaatiokehittäjä Kirsi Polvinen kehottaa rakentamaan suhdeluottamusta ja psykologista turvallisuutta tiimeissä, koska se luo mahdollisuuden yritysten menestymiseen.

Vaihtaisinko uuteen?

Miten yhteisöllisyyden laimenemiseen pitäisi organisaationa suhtautua? Organisaatiokehittäjä ja autonomian edellytysten asiantuntija Kirsi Polvinen kehottaa kehittämään yhteistyön tapoja ja yhteisöllisyyden kokemusta hyvissä ajoin ennen kuin työntekijät etääntyvät työpaikasta ja lähtevät muualle.

Sinnittelyä vai työn imua – ovatko edellytykset työn muotoilulle olemassa?

Kirsi Polvinen

Sovitaanko teillä yhdessä asioista? – Lisääkö autonomia motivaatiota vai kuormittavuutta?

Mistä asioista työyhteisössä on syytä sopia yhdessä ja mistä saa päättää yksin? Työhyvinvointia ja autonomian rajoja tutkivan tutkija-valmentaja Kirsi Polvisen mukaan työntekijää ei pidä jättää yksin tuunaamaan työtään. Myös organisaation tasolla on luotava edellytyksiä autonomialle ja kehitettävä työn tuunaamista mahdollistavia yhteisesti ymmärrettyjä käytänteitä.

Kaikki artikkelit

Kirsi toteuttaa itse työn arjessa juuri niitä taitoja, joita hän organisaatioissa valmentaa. Hän jakaa auliisti omaa osaamistaan ja on aktiivinen sekä toiset huomioiva keskustelija. Erityisesti arvostan sitä, että kun Kirsi kysyy jotakin, hän oikeasti kuuntelee vastauksen.

Maija Tiitinen