Ihmiset

Kirsi Polvinen

Kirsi Polvinen on tutkija ja valmentaja, jonka valmennukset Filosofian Akatemiassa liittyvät erityisesti käytänteiden kehittämiseen työyhteisöissä työhyvinvoinnin edistämiseksi, autonomian lisäämiseen työn muotoilun keinoin ja organisaatioiden läpinäkyvyyden kehittämiseen lisäämällä dialogia erityisesti johdon ja henkilöstön välillä. Kirsi valmistelee parhaillaan väitöskirjaa Aalto-yliopistossa pienten yritysten kanssa tehtävästä yritys-akatemia yhteistyöstä työhyvinvoinnin ja autonomian lisäämiseksi. Kirsillä on omakohtaista näkemystä sekä hyvin että huonosti toimivista työyhteisöstä työskenneltyään itse useita vuosia yrityksissä.

Kirsi uskoo, että jokainen työntekijä ansaitsee tulla kohdatuksi arvostavalla tavalla. Meissä kaikissa on potentiaalia, joka pääsee täysin esille vasta kannustavassa ja mahdollistavassa ilmapiirissä. Sitä Kirsi haluaa toiminnallaan edistää.

Erityisosaamisalueet

  • Omaehtoinen työn muotoilu autonomian lisäämiseksi
  • Työhyvinvointia edistävien käytänteiden kehittäminen
  • Organisaatiovuorovaikutus ja kommunikaatio

Tutkimushankkeet

  • PISKU ”Pienikin Iskussa”, www.iskussa.fii
  • AURA ”Autonomian rajat ja mahdollisuudet mikro- ja pienissä yrityksissä”

 

+358 40 0518967 kirsi.polvinen@filosofianakatemia.fi