Ihmiset

Minna Janhonen

Minna Janhonen (VTT; dos.) on tutkijataustainen organisaatiokehittäjä, jonka intohimona on luotsata ihmisiä ja organisaatioita sujuvaan ja merkitykselliseen yhdessä tekemiseen.

Minnan laajan asiantuntijuuden ytimessä ovat resilienssiin eli muovautumiskyvykkyyden kehittämiseen liittyvät kysymykset. Minnan avulla useiden organisaatioiden kriisit on onnistuttu kääntämään mahdollisuuksiksi ja samalla muutoskyvykkyyden kehittäminen on rakennettu pysyväksi osaksi organisaation uutta arkea.

Minna on perehtynyt myös itseohjautuvien tiimien ja ryhmien toimintaan. Hän on tehnyt väitöskirjan siitä, miten tiimit voivat toimia yhtenäisemmin. Tiimityön maailma on tullut hänelle tutuksi myös ketterien toimintamallien, kuten SAFe-kehyksen, kautta. Johtamisen perspektiivistä hän on perehtynyt erityisesti valmentavan esimiestyön kysymyksiin.

Erityisosaamisalueet:

  • Resilienssi
  • Tiimityö
  • Valmentava esimiestyö
+ 358 40 508 2472 minna.janhonen@filosofianakatemia.fi Twitter LinkedIn

Artikkelit

jaetun johtajuuden malli

Neljä kuukautta toimitusjohtajattomuutta – miten meillä menee?

Filosofian Akatemialla siirryttiin syyskuussa toimitusjohtajattomaan malliin, jossa perinteisesti toimitusjohtajalle kuuluvia tehtäviä hoitaa yhteisöstä valittu johtokolmikko. Johtokolmikkoon eli Trioon valittu Minna Janhonen avaa kirjoituksessaan millaiseksi Trion toiminta on muodostunut kuluneiden kuukausien aikana ja kuinka uusi malli on toiminut.

resilienssi

(Työ)elämässä resilienssi ei koskaan ole pelkästään yksilön omilla harteilla

Resilienssi on elämänhallinnan ja uusiin tilanteisiin sopeutumisen kannalta tärkeä taito niin työelämässä, kun elämässä muutenkin. Pohjimmiltaan ihminen on kuitenkin yhteisöllinen olento, ja myös resilienssimme vahvistuu suhteessa toisiin ihmisiin. Yksilön selviytymisen sijaan työelämässä tarvitaan psykologisesti turvallista ilmapiiriä, jossa muutoksiin reagoidaan sopeudutaan yhdessä tiiminä.

Pelko ja huolet - resilienssi

Tämä yksinkertainen keino auttaa sinut ylös huolten kuopasta: keskity siihen mitä voit hallita

Ympärillämme tapahtuu asioita, jotka herättävät meissä huolta, ahdistusta ja pelkoa. Terveys, turvallisuus ja toimeentulo ovat peruspilareita, joita viimeaikaiset tapahtumat pandemia ja sota heijastusvaikutuksineen uhkaavat. Organisaatiokehittäjä ja resilienssitutkija Minna Janhonen pohtii blogissaan millä keinoin voimme päästä huolten kuopasta ylös kohti toivon valoa.

Voiko muutosta tapahtua ilman oppimista?

Nähdäänkö muutostilanteet mahdollisuuksina oppia uutta vai haastavatko vastoinkäymiset oppimiseen kannustavaa kasvun asennetta? Aktiivinen vanhojen tapojen muuttaminen ja uusien mahdollisuuksien löytäminen liittyvät oppimiseen ja kasvun asenteeseen oppimista eteenpäin vievänä voimana. Blogissaan organisaatiokehittäjä Minna Janhonen kuvailee resilienssin eli muutoskyvykkyyden ja oppimisen välistä suhdetta. Kasvun asenne oppimisasenteena tukee muuttuvissa olosuhteissa elämistä. Miten sinä ja organisaatiosi suhtaudutte uusiin asioihin?

Kasvokkain oleminen, tuo työarjen korvaamaton luksus!

Yhteisten asioiden edistäminen ja samaan tavoitteeseen kulkeminen ovat haastavia virtuaalisesti. Ihmisiä sujuvaan yhdessä tekemiseen luotsaava organisaatiokehittäjä Minna Janhonen kehottaakin palaamaan toimistolle, jossa ajatukset avartuvat ja yhteisöllisyys pääsee kukoistamaan!

Muutos tarkoittaa sopeutumista – mutta ei passiivista sellaista

Organisaatiokehittäjä Minna Janhonen kehottaa sanoittamaan muutoksen merkitystä ja huomaamaan myös pysyvyyden muutoksen keskellä.

Kaikki artikkelit

”Elämäniloa, elämänkokemusta vahvalla asiakasta palvelevalla otteella tarjoaa meidän Minna. Resilienssin ja muutoksen hellä ohjaaja ja datan kova murskaaja. Meidän Minna.”

Peter Jung