Ihmiset

Nick Ahleskog

Nick Ahleskog (YTM) on itseohjautuvuuden, luovuuden ja innovointikyvykkyyden asiantuntija. Hän uskoo, että yritysten menestys kumpuaa osittain kyvykkyydestä reagoida nopeasti kompleksiseen toimintaympäristöön, ja osittain motivoituneista työntekijöistä, jotka pääsevät toteuttamaan itseään omassa työssään. Avaintekijöitä tämän toteutumiselle ovat hajautetut rakenteet ja kokeiluja tukevat käytänteet. Nickille onkin luontaista pitää keskustelussa mukana organisaation rakenteet ja kokonaiskuva, ja hän haastaa valmennusten osallistujia esittämällä välillä kiperiäkin kysymyksiä. Nick on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi Copenhagen Business Schoolista ja tutkinut pro gradu -tutkielmassaan itseohjautuvuuden ja luovuuden välistä suhdetta. Hän valmentaa Filosofian Akatemialla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Erityisosaamisalueet:

  • Itseohjautuvuus
  • Innovaatiotoiminta
  • Kulttuurimuutos

Puheenvuorot:

  • Itseohjautuvuus – miten organisoitua tulevaisuudessa?
  • Matalahierarkkisuudesta kilpailuetu
+358 50 331 9091 nick.ahleskog@filosofianakatemia.fi Kotisivu Twitter LinkedIn

“Nick on tuonut Filosofian Akatemiaan suuren annoksen kansainvälisyyttä, iloa sekä energiaa. Nickin kanssa ajatuksista ja ideoista siirrytään hyvin nopeasti toteutukseen. Väsymyksen ja epätoivon hetkinä hänen positiivisuus, tarmo ja tuki auttavat toisia pääsemään pois murheen alhosta kohti toimivia ratkaisuja.”

Reima Launonen