organisaation kehityskumppanuus

Jatkuvalla yhteistyöllä parhaat tulokset

Yhteistyömme on vaikuttavinta silloin, kun tunnemme asiakkaamme pintaa syvemmältä. Toimimalla jatkuvan yhteistyön tilassa pystymme auttamaan niin akuuteissa asioissa kuin laajemmissakin organisaation muutoksen ja tulevaisuuteen valmistautumisen tilanteissa.

Kutsumme jatkuvan yhteistyömme mallia kehityskumppanuudeksi. Yhteistyössä keskeistä on, että keskustelemme organisaatiosi haasteista, tarpeista ja mahdollisuuksista säännöllisesti ja teemme yhdessä aktiivisesti toimenpiteitä asioiden edistämiseksi.

Kehityskumppanuuden avulla saat joustavasti ja kustannustehokkaasti käyttöösi koko Filosofian Akatemian laajan asiantuntijakaartin.

mitä kehityskumppanuus on?

Yhteistyön monet muodot

Käytössänne on koko työkalupakkimme henkilöstömittauksista johtoryhmän sparraukseen tai yksittäisen asiantuntijan coachingiin.

Säännöllinen konsultointi

Kaikkiin kehityskumppanuuksiimme kuuluu joustava ja jatkuva konsultointi. Olemme käytössänne vähintään päivän verran kuukaudessa organisaation ulkopuolisena sparrauskumppanina. Konsultoinnin määrää voidaan joustavasti etukäteen sopien muuttaa tai päiviä siirtää toisille kuukausille. 

Kuukausittaiset yhteistyöpalaverit

Toinen kehityskumppanuuden vakiokomponentti on kuukausittaiset yhteistyöpalaverit, joissa keskustellaan kuluneen kuun yhteistyöstä ja suunnitellaan tulevaa. 

Tapaamisiin osallistuu Filosofian Akatemialta vähintään kaksi asiantuntijaa. Tällä tavoin voimme tarjota monipuolisen näkökulman keskusteluihin ja varmistaa asiakasymmärryksen leviämisen useammalle henkilölle omassa organisaatiossamme.

Kehitystyökalut ja mittaukset

Olemme kehittäneet useita erilaisia tieteelliset kriteerit täyttäviä kehitystyökaluja organisaation ja työntekijäkokemuksen mittaamiseen. Työkalujemme lähtökohta on aina arjessa hyödynnettävän informaation kerääminen. Emme siis esimerkiksi vain mittaa ihmisten motivaatiota tai työtyytyväisyyttä, vaan näiden taustalla todistetusti vaikuttavia tekijöitä. Kehitystyökalujemme avulla pääsemme kiinni toimenpiteisiin, joilla mitattaviin asioihin voi todella vaikuttaa.

Valmennukset ja puheenvuorot

Tarjoamme erilaisia valmennuksia ja puheenvuoroja työelämä- ja johtamistaitoihin ja -tutkimukseen liittyen. Organisaation kehityskumppanuudessa voimme yhdessä tarjota valmennuksia henkilöstöllenne oikeaan tarpeeseen ja oikeaan aikaan, organisaatiollesi räätälöitynä.

Coaching

Tarjoamme ryhmien lisäksi tukea myös yksilöiden kehittymiseen. Henkilökohtainen valmennus (coaching) sopii erinomaisesti osaksi pitkäjänteistä, jatkuvaa yhteistyötä.

Mitä sopimukseen sisältyy?

Mukana arjessa, tukena muutoksessa

Filosofian Akatemian kehityskumppanuudessa yhteistyön selkärangan muodostaa yhteistyön perustason rytmittävä raamisopimus. Sopimuksen avulla luomme yhteistyölle jatkuvuutta ja pysähdymme säännöllisesti miettimään organisaatiosi tulevaisuutta.

Yhteistyöstä sovitaan raamisopimuksessa kiinteähintainen perustaso – esimerkiksi kolme konsultointipäivää kuukaudessa – ja kuukausittainen yhteistyöpalaveri, jossa vähintään kaksi asiantuntijaamme suunnittelee kanssanne tulevien kuukausien kehitysasioita. Näin takaamme jatkuvan läsnäolon ja järjestelmällisen organisaation kehittämisen. 

Kehityskumppanuudessa käytössäsi on koko Filosofian Akatemian osaaminen.

kehityskumppaniksi?

Helppo aloittaa, ei sopimuksellisia kahleita

Haluamme olla luonnollinen jatke kumppaniasiakkaidemme henkilöstön, johtamisen ja organisaation kehittämisessä. Kehityskumppanuudessa pysymme lähellä toisiamme, tietoisina arjen haasteista ja pitkän tähtäimen suunnitelmista. 

Olemme rakentaneet kumppanuusmallin siten, että se on mahdollisimman helppo aloittaa, siinä on selkeää toimia ja se on helppo aikanaan päättää. Tästä syystä haluamme olla mahdollisimman ennakoivia, mutta joustavia yhteistyössä.

Mikäli kumppanuuteen varattuja konsultointipäiviä ei käytetä täysimääräisesti, siirtyvät ne automaattisesti seuraavalle kuukaudelle, eikä kertaalleen maksettu palvelu tietenkään koskaan vanhene. Jos päiviä tarvitaan enemmän kuin raamisopimuksen minimimäärä, sekään ei ole ongelma; muutoksista tulee vain sopia etukäteen.

Kumppanuussopimuksen muuttamiseen tai irtisanomiseen sovelletaan kuukauden määräaikaa – muita rajoitteita ei ole.

Kumppanuussuhteen rakennus alkaa tästä 👇🏻

Jätä yhteydenottopyyntö