Uusiutumiskyky mittaa menestyksen
Digitalisaation ja globalisaation yhteisvaikutus voidaan nähdä yhtenä työn ja talouden murrokseen suurimmin vaikuttavista muutosvoimista. Teknologian huiman kehittymisen johdosta meistä kukaan ei tiedä, mille bisnesmallimme tulee tulevaisuudessa perustumaan tai miten me töitämme teemme.

Olemme ennennäkemättömän johtamishaasteen edessä.

Me Filosofian Akatemialla ymmärrämme ihmistä

Ymmärrämme miksi ihminen tekee mitä tekee ja mikä meitä liikuttaa. Tutkimme ajattelua, käyttäytymistä ja motivaatiota. Akateemisesta tutkimuksesta syntyvän ymmärryksen pohjalta, rakennamme organisaatioille kulttuurinmuutosprosesseja ja tarjoamme valmennuksia, jotka auttavat myös Sinun organisaatiotasi uusiutumaan ja menestymään muuttuvassa maailmassa.Ymmärrämme myös organisaatioiden uusiutumisprosessia

Nopeasti muuttuvassa maailmassa pärjäävät parhaiten organisaatiot, jotka kehittävät toimintaansa kahdella tavalla samaan aikaan. Jalostaminen on toiminnan jatkuvaa parantamista, toimintatapojen selkeyttämistä ja prosessien tehostamista. Seikkailu on rohkeampaa uusien bisnesideoiden ja palveluinnovaatioiden hakemista. Mikäli vain seikkaillaan, kassa kuihtuu. Mikäli vain jalostetaan, menevät kilpailijat oikealta ja vasemmalta ohi uusien innovaatioidensa kanssa.

Näiden kahden yhdistäminen ja johtaminen tavalla tai toisella on jokaisen menestymään pyrkivän organisaation ratkaistava.

Jatkuvan uuden kehittämisen, oppimisen ja vanhasta luopumisen yhtälö ei ole helppo. Uskomme, ettei tulevaisuuden työelämässä ole mahdollista menestyä, ellei työ ole tekijälleen mielekästä, palkitsevaa ja merkityksellistä.

Siksi kyky johtaa henkilöstön sisäistä motivaatiota on välttämätöntä.Muotoilemme kanssasi organisaatiostanne dynaamisemman

Luomme kanssanne jatkuvaan parantamiseen ohjaavia yhteiskehittelyn rakenteita, tuomme struktuuria innovaatioprosesseihinne ja autamme luomaan rohkeita kulttuureja, joissa ihmiset luottavat toisiinsa ja uskaltavat toimia itseohjautuvasti. Osaamme rakentaa mittareita erilaisten muutosprosessien seurantaan ja konseptoida ja toteuttaa laajoja kulttuurin kehittämisprojekteja innostavalla tavalla. Draivi-mittarimme paikantaa kehitystä vaativat toimintatavat ja kertoo menestyksenne sisäisen motivaation johtamisen taidoissa.


Valmennuksemme

Räätälöityjen kulttuurinmuutosprosessien lisäksi, meillä on itseohjautuvuuden vahvistamisen kehitysprosessi ja kolme pitkää valmennuskokonaisuutta, jotka pureutuvat kukin yhteen jalostamisen, seikkailun ja sisäisen motivaation teemoista. Toteutamme myös lyhyempia valmennusprosesseja tarpeittenne mukaan.


Itseohjautuvuuden vahvistamisen kehitysprosessi

Itseohjautuvuuden vahvistamisen kehitysprosessi on teille räätälöity kokonaisuuus. Kehittämistoimenpiteet suunnitellaan tarpeidenne mukaan ja prosessin etenemistä seurataan arviointityökalulla.
Lue lisää Itseohjautuvuuden vahvistamisen kehitysprosessista

Sisäisen motivaation johtamisen valmennus

Valmennus antaa esimiehille työkalut sisäisen motivaation johtamiseen. Se vie osallistujat johtajana kasvamisen polulle, jonka jälkeen he uskaltavat antaa ihmisilleen enemmän vapautta, vaatia kovempia tuloksia ja tarjota voimakkaamman merkityksen kokemuksen työn arjessa.
Lue lisää Sisäisen motivaation valmennuksesta

Jalostaminen: Ajattelunhallinta ja uuden työn taidot

Tämä valmennus on suunnattu tietotyöntekijöille. Valmennus kehittää tehtävänhallinnan ja itsensä johtamisen taitoja ja opettaa kokeilemalla kehittämisen metodiikan oman toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.
Lue lisää Ajattelunhallinnan valmennuksesta

Huipputiimien sirkusvalmennus

Tässä tiimeille suunnatussa valmennuksessa osallistujat pääsevät oppimaan kokemuksellisesti, mitä luottamus tarkoittaa ja miten riemastuttavaa on uskaltaa luottaa toisiin ja antaa yhteisen hengen kannatella.
Lue lisää Huipputiimien sirkusvalmennuksesta