Uusiutumiskyky mittaa menestyksen
Digitalisaation ja globalisaation yhteisvaikutus voidaan nähdä yhtenä työn ja talouden murrokseen suurimmin vaikuttavista muutosvoimista. Teknologian huiman kehittymisen johdosta meistä kukaan ei tiedä, mille bisnesmallimme tulee tulevaisuudessa perustumaan tai miten me töitämme teemme.

Olemme ennennäkemättömän johtamishaasteen edessä.

Me Filosofian Akatemialla ymmärrämme ihmistä

Ymmärrämme miksi ihminen tekee mitä tekee ja mikä meitä liikuttaa. Tutkimme ajattelua, käyttäytymistä ja motivaatiota. Akateemisesta tutkimuksesta syntyvän ymmärryksen pohjalta, rakennamme organisaatioille kulttuurinmuutosprosesseja ja tarjoamme valmennuksia, jotka auttavat myös Sinun organisaatiotasi uusiutumaan ja menestymään muuttuvassa maailmassa.Ymmärrämme myös organisaatioiden uusiutumisprosessia

Nopeasti muuttuvassa maailmassa pärjäävät parhaiten organisaatiot, jotka kehittävät toimintaansa kahdella tavalla samaan aikaan. Jalostaminen on toiminnan jatkuvaa parantamista, toimintatapojen selkeyttämistä ja prosessien tehostamista. Seikkailu on rohkeampaa uusien bisnesideoiden ja palveluinnovaatioiden hakemista. Mikäli vain seikkaillaan, kassa kuihtuu. Mikäli vain jalostetaan, menevät kilpailijat oikealta ja vasemmalta ohi uusien innovaatioidensa kanssa.

Näiden kahden yhdistäminen ja johtaminen tavalla tai toisella on jokaisen menestymään pyrkivän organisaation ratkaistava.

Jatkuvan uuden kehittämisen, oppimisen ja vanhasta luopumisen yhtälö ei ole helppo. Uskomme, ettei tulevaisuuden työelämässä ole mahdollista menestyä, ellei työ ole tekijälleen mielekästä, palkitsevaa ja merkityksellistä.

Siksi kyky johtaa henkilöstön sisäistä motivaatiota on välttämätöntä.Muotoilemme kanssasi organisaatiostanne dynaamisemman

Luomme kanssanne jatkuvaan parantamiseen ohjaavia yhteiskehittelyn rakenteita, tuomme struktuuria innovaatioprosesseihinne ja autamme luomaan rohkeita kulttuureja, joissa ihmiset luottavat toisiinsa ja uskaltavat toimia itseohjautuvasti. Osaamme rakentaa mittareita erilaisten muutosprosessien seurantaan ja konseptoida ja toteuttaa laajoja kulttuurin kehittämisprojekteja innostavalla tavalla. Draivi-mittarimme paikantaa kehitystä vaativat toimintatavat ja kertoo menestyksenne sisäisen motivaation johtamisen taidoissa.


Valmennuksemme

Räätälöityjen kulttuurinmuutosprosessien lisäksi toteutamme kumppaninanne itseohjautuvuuden vahvistamisen kehitysprosesseja sekä tarjoamme kolmea pitkää valmennuskokonaisuutta, jotka pureutuvat kukin yhteen jalostamisen, seikkailun ja sisäisen motivaation teemoista. Toteutamme myös lyhyempiä valmennusprosesseja tarpeidenne mukaan.


Itseohjautuvuuden vahvistamisen kehitysprosessi

Itseohjautuvuuden vahvistamisen kehitysprosessi on teille räätälöity kokonaisuus. Kehittämistoimenpiteet suunnitellaan tarpeidenne mukaan ja prosessin etenemistä seurataan arviointityökalulla.
Lue lisää Itseohjautuvuuden vahvistamisen kehitysprosessista


Yhteisöllisten metataitojen valmennukset

Itseohjautuvuus vaatii työntekijöiltä paljon uusia taitoja. Itsensä johtamisen taitojen lisäksi tarvitaan yhteisen työn tekemisen taitoja eli nk. ”yhteisöllisiä metataitoja”. Loimme kuusi valmennusta, joiden avulla tiimi oppii toimimaan tehokkaasti joko ilman esimiestä tai coachaavan esimiehen avustuksella.
Lue lisää Yhteisöllisten metataitojen valmennuksista

Ajattelunhallinta ja uuden työn taidot -valmennus

Tämä valmennus on suunnattu tietotyöntekijöille. Valmennus kehittää tehtävänhallinnan ja itsensä johtamisen taitoja ja opettaa kokeilemalla kehittämisen metodiikan oman toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.
Lue lisää Ajattelunhallinnan valmennuksesta

Sisäisen motivaation johtamisen valmennus

Valmennus antaa esimiehille työkalut sisäisen motivaation johtamiseen. Se vie osallistujat johtajana kasvamisen polulle, jonka jälkeen he uskaltavat antaa ihmisilleen enemmän vapautta, vaatia kovempia tuloksia ja tarjota voimakkaamman merkityksen kokemuksen työn arjessa.
Lue lisää Sisäisen motivaation valmennuksesta

Draivi-mittaus

Draivi-mittauksella selvitetään organisaationne sisäisen motivaation tila sekä kaivetaan esille seikat, joita kehittämällä nostatte henkilöstönne draivin seuraavalle asteelle.
Lue lisää Draivi-mittauksesta

Tunneälykoulutus esimiehille

Tunneälykoulutuksessa esimiehet kehittävät henkilökohtaisia tunnetaitojaan ja saavat välineitä johtaa tiiminsä tunneilmastoa ja käsitellä haastavia, potentiaalisesti tunnelatautuneita, tilanteita rakentavasti.
Lue lisää tunneälykoulutuksesta