Ajattelunhallinta –
uuden työn taidot


Tietotyön arvo syntyy ajattelusta

Älykkäiden työtapojen ja virtaviivaisen tehtävänhallinnan ensisijainen tavoite on lisätä tietotyöläisen tilaa ajatella. Työtä on aina enemmän kuin mitä voi saada tehtyä. Tietotyöläisen täytyy kyetä priorisoimaan ja suunnittelemaan työnsä niin, että saa arvokkaimmat työt tehtyä ja vähiten arvokkaan jätettyä kokonaan tekemättä.Moderni tietotyö vaatii hyvät itsensä johtamisen taidot

Työ muuttaa muotoaan. Siirtyminen uuteen työhön vaatii vahvempia itsensä johtamisen taitoja kuin koskaan aiemmin. Modernissa tietotyössä yksittäisen tietotyöläisen työnkuva on äärimmäisen monimuotoinen tai jopa määrittelemätön. Muuttuvat tilanteet edellyttävät jatkuvaa uudelleen priorisointia ja organisaatiotason tavoitteiden huomioimista omassa päätöksenteossa. Uudenlaiset kommunikaatiovälineet ja alustat tuovat paljon uusia mahdollisuuksia, mutta vain niille jotka osaavat niitä hyödyntää. Hallitsemattomat informaatiovirrat ja keskeytykset ovat vältettävissä viisailla toimintatavoilla.


Ajattelunhallinnan valmennus pureutuu tietotyön olennaisimpiin haasteisiin

Ajattelunhallinnan valmennusohjelmassa yhdistyvät Filosofian Akatemian syvä osaaminen ihmismielen toiminnasta sekä modernin tietotyön älykkäistä työtavoista. Valmennuksen osallistujat kehittävät omia työtapojaan virtaviivaisemmiksi ja tehokkaammiksi ja oppivat samalla kokeilemalla kehittämisen ja jatkuvan parantamisen toimintatavan.


Työtapoja kehitetään systemaattisten kokeilujen kautta

Tämän valmennuksen metodiikka perustuu vankkaan tutkimustietoon siitä, miten ihmismieli toimii ja kuinka pysyviä muutoksia saadaan aikaan. Ymmärrämme mikä tekee rutiinien muuttamisesta vaikeaa ja olemme suunnitelleet valmennuksen pedagogiikan pohjautuen uusimpaan tutkimustietoon rutiinien muuttamisen psykologiasta.

Valmennuksen ajan osallistujat kehittävät toimintaansa pienten kokeilujen kautta. Jokaisen tapaamisen päätteeksi osallistujat ottavat arkeensa uudenlaisen toimintatavan, ja kehittelevät sitä kohti parasta lopputulosta. Näin osallistujat sisäistävät kokeilemalla kehittämisen menetelmän ja voivat myöhemmin soveltaa sitä myös muissa konteksteissa. Jatkuvasta parantamisesta tulee luonnollinen tapa tehdä työtä.ValmennusmoduulitSuunnittelu, tavoitteenasettelu ja priorisointi
Fyysisen ja digitaalisen ympäristön optimointi
Älykkäät työtavat

Tehtävänhallinta ja tehokas digitaalisten työkalujen käyttö
Vireystason ylläpito ja palautuminen
Reflektio ja oman työn jatkuva parantaminen

Vaikuttavuutta seurataan Virtaus-mittarilla

Virtaus-mittari on Draivi-mittarin osa, joka kartoittaa työn sujuvuutta, hallinnantunnetta, stressiä ja aikaansaamista. Valmennuksen alussa paikannetaan osallistujien yksilölliset työn sujuvuuden kipupisteet. Valmennuksen jälkeen mittaus toteutetaan uudelleen, jolloin saadaan tietoa yksilöllisestä kehityksestä ja valmennuksen kokonaisvaikuttavuudesta. Virtaus-mittarista on tarjolla myös lyhyempi pulssi, jolloin kehitystä voidaan seurata reaaliajassa.

Valmennusprosessin muoto

  • 3–6 kk kestävä prosessi
  • Vapaasti valittavissa oleva määrä sessioita
  • Systemaattinen ja jatkuva parannuskokeilujen tekeminen omassa työssä
  • Vaikuttavuuden seuranta alussa ja lopussa Virtaus-mittarilla
  • Jäsenyys Ajattelunhallinta-Slack-yhteisöön


Oletko kiinnostunut valmennusprosessista?OTA YHTEYTTÄ