Podcast jakso 2 – Vieraana Johanna Ahola-Launonen

Miten voimme vahvistaa reiluutta ja oikeudenmukaisuutta työelämässä?

Milloin epäoikeudenmukaisuuden kokemus on perusteltua? Aalto-yliopiston tutkija, etiikan ja oikeudenmukaisuuden kysymyksiin perehtynyt Johanna Ahola-Launonen keskustelee Reima Launosen kanssa siitä, miten epäoikeudenmukaisuus näyttäytyy työelämässä ja miten voimme yksilöinä harjoitella oikeudenmukaisuutta.

Podcast-isännän jaksoanalyysi

Mitä kannattaa sanoa ja missä tilanteessa – oikeudenmukaisuuskeskustelun haasteet

Podcast-keskusteluni Johannan kanssa oli nauhoituksista kaikkein vaikein, koska siinä käsiteltiin asioita, jotka liittyvät vahvasti henkilökohtaiseen kokemukseen. Tällöin muodostuu riski, että tulee pohtineeksi tietylle yksilölle haastavaa ja henkilökohtaista asiaa tutkijan metodeilla.

Jokaisen oikeudenmukaisuuden ja reiluuden tutkijan on pystyttävä ottamaan etäisyyttä omista tunteistaan, mutta voimmeko vaatia samaa ihmiseltä, joka ei ole “ammattilainen” kysymyksessä? Mielestäni ei ole kohtuullista vaatia, että ihminen, joka ei ole ammattilainen tässä asiassa, pystyisi käsittelemään itselleen arkaa aihetta tavalla, jossa tehdään rankkoja ajatuskokeita, joilla pyritään pääsemään oikeudenmukaisuuskysymyksen syvään ytimeen.

Keskustellessa yleisellä tasolla pitäisi pystyä ottamaan huomioon, että ihmisillä on erilaisia kokemuksia – ja näitä kokemuksia pitäisi pystyä kunnioittamaan. Tämä näkökulma on erityisen tärkeä, jos haluamme keskustella oikeudenmukaisuuden ongelmista tavalla, johon kaikkien ihmisten on mahdollista osallistua omista lähtökohdistaan huolimatta. Tämän seikan otimme tavoitteeksi Johannan kanssa.

Oikeudenmukaisuuskeskusteluun liittyy myös toinen iso haaste. Me ihmiset olemme valitettavasti jo lähtökohtaisesti koodattu sillä tavalla, että huomioimme herkemmin epäkohdat, jotka kohdistuvat meihin itseemme, kuin sellaiset, jotka kohdistuvat esimerkiksi tahoon, joka on jostain syystä meille epämieluisa tai edustaa jotain itsellemme vierasta ajatusmaailmaa tai elämäntapaa. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö jokaisen esiin nostama epäreiluus olisi yhtä vakava, vaan sitä, että ei pidä kuvitella, että omat haasteet ovat välttämättä yleisellä tasolla sen tärkeämpiä kuin muidenkaan.

Ole siis aina kriittinen myös omille näkemyksillesi oikeudenmukaisuudesta. Ei pidä uskoa siihen, etteikö itse voisi olla ongelmallinen tai etteivätkö omat painotukset voisi olla vinossa. Ongelman voi tiivistää toteamukseen, jonka Ally McBeal -sarjan päähenkilö esitti vuosituhannen vaihteessa. Kollega kysyi Allylta, että miksi koet, että ongelmasi ovat isompia kuin muiden. Vastaus kuului: koska ne ovat MINUN ongelmiani. 

Oikeudenmukaisuuden ongelma on usein minussa, isolla M:llä.

tutustu aiheeseen

Kirja- ja elokuvasuositukset

Johannan ja Reiman jaksossa jakamat vinkit tavoista, joilla aiheeseen voi tutustua lisää:

Suosittelemme tutustumaan myös podcast-vieraan tietokirjaan Oikeudenmukaisuuden ongelma (toim. Häyry, Matti, Takala, Tuija & Ahola-Launonen Johanna (Gaudeamus)

Haluatko keskustella näiden teemojen edistämisestä omassa organisaatiossasi?

Lue myös

Organisaation kehityskumppanuus

Yhteistyömme on vaikuttavinta silloin, kun tunnemme asiakkaamme pintaa syvemmältä. Kehityskumppanuudessa käytössäsi on koko Filosofian Akatemian osaaminen.

Tiede, Rakkaus, Vallankumous -podcast

Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä – ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemmän työelämän puolesta.

Podcast: Tarvitseeko työn olla merkityksellistä ja mielekästä?

Tiede, Rakkaus, Vallankumous -podcastin ensimmäisen jakson vieraana on motivaatiota ja merkityksellisyyttä tutkiva filosofi, tutkijatohtori Frank Martela.

Podcast: Miksi tarvitsemme uudenlaista johtamista ja millaista sen tulisi olla?

Pocast-vieraana Perttu Salovaara. Tarvitaanko vahvoja johtajia vai voiko johtajuutta tapahtua muutoinkin kuin johtajien toimesta?