Ihmismieltä ymmärtää vain tutkimalla
Filosofian Akatemian tutkimushankkeet pureutuvat laaja-alaisesti elämän peruskysymyksiin: mitä on hyvä elämä, entä mielekäs työ? Tutkimme ihmisten hyvinvointia ja kehitämme konkreettisia ratkaisuja työelämän tarpeisiin.

Akateemisesti meritoituneet tutkijamme kehittävät tekemänsä tutkimuksen pohjalta johtamisen tueksi työkaluja, jotka lisäävät työntekijöiden sisäistä motivaatiota eli vapautta, virtausta ja vastuuta. Tutkimusten mukaan nämä ihmisen perustarpeet huomioiva työkulttuuri lisää tuottavuutta.

Työelämän parantamiseen pyrkivän tutkimuksen lisäksi teemme perustutkimusta, joka kumpuaa akateemisista intohimoistamme. Haluamme ymmärtää paremmin ihmismieltä. Tieteellisten julkaisujen lisäksi kirjoitamme kirjoja, joissa yleistajuistamme huippututkimusta ja sovellamme sitä arjessa hyödynnettäviksi työkaluiksi.

Meneillään olevia tutkimushankkeita

Passion

Innostuneet työntekijät tekevät parempaa tulosta, mutta miten heitä johdetaan? Entä miten innostusta ruokkivia työkulttuureja luodaan? Tekesin rahoittamassa monitieteellisessä hankkeessa perehdytään nuorten työasenteisiin ja organisaatioiden innostuksen johtamiseen. Hankkeen tavoite on luoda työkalut suomalaisten yritysten kilpailukyvyn kohentamiseen.

Lue lisää osoitteesta leadingpassion.fi/passion

Intuitiivinen ajattelu ja päätöksenteko

Tutkimuksessa tarkastellaan tiedostamattoman ajattelun luonnetta ja erityisesti intuitiivisen ajattelun rakennetta. Tarkoituksena on myöskin tutkia intuitiivisen ajattelun sovelluksia erityisesti päätöksenteossa. Tutkimuksen taustalla vaikuttavat muun muassa Jonathan Evansin kaksoisprosessointiteoria, Ap Djiksterhuisin tiedostamattoman ajattelun teoria ja Daniel Kahnemanin päätöksenteon tutkimus.

Kohti kutsumuksellista puhtausalaa

Mistä siivooja nauttii työstään? Mitkä asiat hän kokee työssään merkityksellisiksi? Kohti kutsumuksellista puhtausalaa -hankkeessa selvitetään, miten ihmisen psykologiset perustarpeet, kuten tarve itsenäiseen toimintaan, itsensä kehittämiseen ja aikaansaamiseen, toteutuvat siivoojien ja puhtausalan esimiesten työssä. Kehitämme yhdessä ammattilaisten kanssa kutsumuksellista puhtausalaa. Hanketta toteutetaan yhteistyössä SSTL Puhtausala ry:n ja 14 puhtausalan yrityksen kanssa.