Kohti ketterää ja itseohjautuvaa organisaatiota

Finnish Minimalist Leadership

Epävarmassa ja kompleksisessa jatkuvien muutosten maailmassa yrityksen menestys riippuu yhä vahvemmin sen ketteryydestä. Kyetäkseen reagoimaan nopeisiin muutoksiin tarvitaan itseohjautuvia, sitoutuneita ja motivoituneita työntekijöitä, jotka osaavat kehittää työtään muuttuvien tilanteiden mukaisesti. 

Tämä taas edellyttää johtamista, joka antaa työntekijöille valtaa ja vastuuta hoitaa työnsä parhaaksi kokemallaan tavalla annetuissa puitteissa. Kehitimme Filosofian Akatemialla Finnish Minimalist Leadership -konseptin, esihenkilövalmennus perustuu ajatukseen siitä, että työntekijät toimivat sitä omatoimisemmin ja vastuullisemmin mitä vähemmän johto puuttuu heidän tekemisiinsä. 

kattava verkkovalmennus

Minimalistisen johtamisen esihenkilövalmennus

Minimalist Leadership -esihenkilövalmennus on tarkoitettu kaikille organisaatioille, joiden tavoitteena on lisätä ketteryyttä ja työntekijöiden itseohjautuvuutta. Valmennus sisältää teoriaa, harjoituksia ja keskusteluita ja se toteutetaan livestriimattuna verkkovalmennuksena. 

 • Neljä osallistavaa valmennusta à 2 h
  • Itseohjautuvuuden johtaminen ja valmentava ote
  • Yhteisöohjautuvuuden johtaminen
  • Jatkuvan kehittämisen johtaminen
  • Psykologisen turvan ja tunneilmaston johtaminen
 • Aloitus- ja päätöstilaisuudet à 1 h
 • Valmennusten välissä itsenäisiä kotitehtäviä ja pienryhmätapaamisia
 • Mahdollisuus coachaukseen valmennuksen aikana ja/tai 360 -mittaukseen 
 • Maksimiosallistujamäärä 60 henkilöä

Valmennusohjelman sisältö

Finnish Minimalist Leadership on valmennusohjelma jopa 60 organisaationne esimiehelle.

Ohjelma koostuu tunnin mittaisista aloitus- ja päätöstapaamisista sekä neljästä kahden tunnin mittaisesta valmennuksesta.

Aloitustapaamisen tavoitteena on orientoida osallistujat minimalistisen johtamisen periaatteisiin ja reflektoida omaa esimiestyötä:

 • Menestyvän organisaation edellytykset muuttuneessa maailmassa
 • Miksi Finnish Minimalist Leadership?
 • Minä esimiehenä – vahvuudet, heikkoudet ja oman esimiestyön kehittäminen

Ensimmäinen Moduuli, kesto 2h

Itseohjautuvuuden johtaminen ja valmentava ote

Valmennuksen tuloksena osallistujat: 

 1. ymmärtävät, mistä yksilön motivaatio ja itseohjautuvuus syntyvät sekä miten näitä voidaan vahvistaa
 2. oppivat käytännön menetelmiä valmentavaan esimiestyöhön

Valmennuksessa käsiteltäviä teemoja:

 • Miten ihmisen itseohjautuvuus toimii? 
 • Sisäisen motivaation johtaminen ja toimijuuden kokemuksen vahvistaminen: autonomia, kyvykkyys ja yhteisöllisyys
 • Valmentavan esimiesotteen ajattelutapa sekä työkalut: valmentavat kysymykset ja aktiivinen kuuntelu

Toinen moduuli, kesto 2h

Yhteisöohjautuvuuden johtaminen

Valmennuksen tuloksena osallistujat: 

 1. ymmärtävät itseohjautuvuutta tukevia toimintatapoja ja rakenteita
 2. oppivat tapoja johtaa yhteisöohjautuvaa tiimiä sekä
 3. saavat työkaluja jaetun johtamisen kehittämiseen

Valmennuksessa käsiteltäviä teemoja:  

 • Mitä yhteisöohjautuvuus tarkoittaa ja millä eri tavoilla sitä voidaan tukea?
 • Vahvuuskeskeisyys, oppimisunelmat ja roolitukset jaetun johtamisen apuna
 • Yhteisöohjautuvan tiimin johtaminen: arjen johtajuuden jakaminen ja innostuksen tukeminen
 • Työkalu yhteisöohjautuvuuden tueksi (esim. delegaatiotaulu)

Kolmas moduuli, kesto 2h

Jatkuvan kehittämisen johtaminen

Valmennuksen tuloksena osallistujat:

 1. ymmärtävät kehittämisen eri näkökulmia
 2. osaavat rakentaa yhteiseen ongelmanratkaisuun pyrkivää kulttuuria sekä
 3. osaavat luoda systemaattisia yhdessä kehittämisen prosesseja työyhteisöön. 

Valmennuksessa käsiteltäviä teemoja: 

 • Kaksikätinen organisaatio, Lean-ajattelu ja strategiset innovaatiot
 • Kokeilemalla kehittämisen merkitys, prosessi ja ajattelumalli
 • Jatkuvan kehittämisen edellytykset organisaatio-, esimies- ja yksilötasolla

Neljäs moduuli, kesto 2h

Psykologisen turvan ja tunneilmaston johtaminen

Valmennuksen tuloksena osallistujat: 

 1. ymmärtävät luottamuksen ja psykologisen turvan merkityksen suhteessa itseohjautuvuuteen ja uudistumiskykyyn
 2. osaavat paikantaa oman työyhteisön kulttuurin vahvuudet ja heikkoudet suhteessa psykologiseen turvaan ja 
 3. tietävät, kuinka turvallista ilmapiiriä ja luottamusta voidaan vahvistaa  

Valmennuksessa käsiteltäviä teemoja:  

 • luottamuksen merkitys itseohjautuvuudessa
 • psykologinen turva kehittyvän työyhteisön edellytyksenä
 • turvallista tunneilmastoa haastavat tekijät  
 • keinot turvallisen ilmapiirin rakentamiseksi ja luottamuksen vahvistamiseksi

Muutosmatkanne alkaa tästä! 👇🏻

Ota yhteyttä!

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lue myös

Organisaation kehityskumppanuus

Yhteistyömme on vaikuttavinta silloin, kun tunnemme asiakkaamme pintaa syvemmältä. Kehityskumppanuudessa käytössäsi on koko Filosofian Akatemian osaaminen.

Tiede, Rakkaus, Vallankumous -podcast

Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä – ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemmän työelämän puolesta.