HARPPAUS TULEVAISUUSKESTÄVÄKSI ORGANISAATIOKSI

Hajautetussa organisaatiossa työskentely ja johtaminen

Tarvitseeko organisaatiosi apua siirtymisessä uudenlaiseen työskentelyyn?

Olemme Filosofian Akatemialla vuosia tutkineet muuttuvaa työtä ja uuden työn osaamistarpeita. Olemme auttaneet satoja organisaatioita siirtymään kohti sitä työn todellisuutta, jossa niin moni nyt yhtäkkiä on. 

Paketoimme osaamisemme tiiviiseen etävalmennuskokonaisuuteen, joka tarjoaa työkalut menestyksellisen uuden työn tarpeisiin ja hajautetun organisaation toimintatapoihin.

Valmennuksen moduulit:

Tulevaisuudessa pärjäävät organisaatiot ovat joustavia, itseohjautuvia, rohkeita ja aidosti välittäviä.

Viisi viikkoa, viisi käytännöllistä kokonaisuutta

Valmennuksen sisältö

Valmennus sisältää viisi moduulia, joista kussakin on kolme jaksoa. Jakso kestää yhden tunnin. Suosittelemme valmennuksen toteuttamista siten, että jaksot toteutetaan aina maanantai-, keskiviikko- ja perjantaiaamuisin tai -iltapäivisin niin, että yksi moduuli kestää yhden viikon. Näin koko valmennusohjelma kestää viisi viikkoa. 

Valmennus on suunnattu työyhteisölle. Siihen voi osallistua useampi tiimi samaan aikaan. Esimiehet osallistuvat kaikkiin moduuleihin. Viimeinen moduuli on tarkoitettu erityisesti esimiehille ja tiiminvetäjille. 

Maksimi osallistujamäärä on 60 henkeä. Organisaatiosta riippuen suosittelemme tarpeen mukaan pienempää ryhmäkokoa. Jos haluatte tarjota täsmätukea tietylle tiimille, suosittelemme heille omaa valmennusta.

Valmennuksen moduulit ovat oman työn johtaminen, hajautettu tiimityö, etäyhteisöllisyys, etäteknologia, sekä lähijohtaminen etäelämässä. Moduulien kuvaukset ovat alla.

avaimet menestyksekkääseen itsensä johtamiseen

1. Oman työn johtaminen

 • Jaksaminen ja aikaansaaminen
  • Älykkäät etätyötavat & oman keskittymisen tukeminen
  • Työpäivän rytmittäminen
 • Priorisointi ja työn suunnittelu
  • Keskity vaikuttavuuteen
  • Oman työn suunnittelun työkalut ja välineet 
 • Reflektio ja jatkuva kehittäminen
  • Kokeilut ja kehittäminen omissa työtavoissa
  • Reflektiota ja oman työn parantamista tukevat rakenteet

Näin toimitte tehokkaasti yhteen myös välimatkan päästä

2. Hajautettu tiimityö

 • Tiedonkulun toimivuus
  • Mitä viestit, miten ja kenelle?
  • Viestintävälineet ja niiden vasteajat
 • Kirkkaat tavoitteet ja prioriteetit
  • Yhteisen työn tavoitteet
  • Oman työn suunnittelu ja priorisointi suhteessa yhteisiin tavoitteisiin
 • Roolit ja osaaminen
  • Välineet roolien ja vastuiden selkeyttämiseen
  • Osaamisen jakaminen etänä

etäYhteisöllisyys ja innostava ilmapiiri huipputiimien menestystekijänä

3. Etäyhteisöllisyys

 • Yhteisen tunneilmaston johtaminen ja vaikuttava vuorovaikutus
  • Vuorovaikutuksessa korostuvat elementit etäympäristössä
  • Psykologisen turvan ja yhteisöllisyyden kokemuksen vahvistaminen etänä
  • Yhteisöllisyyttä tukevat käytänteet etäkokouksissa ja työpajoissa
 • Henkilökohtaiset tunnetaidot muuttuvassa työympäristössä
  • Itselle tyypillisten reaktiotapojen tarkastelu
  • Joustava tunteiden käsittely
 • Syventävät vuorovaikutustaidot ja haastavat keskustelut
  • Tyypilliset etäympäristössä syntyvät toimimattomat dynamiikat
  • Hankalien vuorovaikutusasetelmien purkaminen ja käsittely
  • Erilaisten reaktiotapojen ymmärtäminen

Mitä työkaluja hajautettu tiimi tarvitsee ja miten saada niistä tehot irti?

4. Etäteknologia

 • Jokapäiväinen kommunikaatio
  • Kuinka ylläpidetään jatkuvaa yhteistä tilannekuvaa tiimistä, sen jäsenistä ja tekemisestä?
  • Millä työkaluilla ja miten pidetään yllä jatkuvaa rikasta keskinäistä kommunikaatiota keskeyttämättä koko tiimiä jatkuvasti 
 • Yhdessä tekeminen
  • Miten ja millä työkaluilla mahdollistetaan yhdessä työskentely paikasta riippumatta?
  • Millä työkaluilla antaa sekä saada palautetta työstä, luoda yhteistä ymmärrystä ja ideoida yhdessä?
 • Palaverit
  • Mitä työvälineitä tarvitaan tehokkaisiin etäpalavereihin?
  • Kuinka työvälineillä luodaan toimivat käytännöt niin viikkopalaveriin kuin johtoryhmän kokoukseen

Moduuli tuotetaan yhteistyössä Flowa Oyn Antti Kirjavaisen kanssa

laadukas esimiestyö etänä ja muutoksen keskellä

5. Lähijohtaminen etäelämässä

 • Valmentava ote ja itseohjautuvuuden johtaminen
  • Työntekijän flow:n tukeminen: etätyön sujuvuuden mahdollistaminen ja motivoivat tavoitteet
  • Yksilöllisten itseohjautuvuustaitojen huomiointi ja tuen tarpeen arviointi yksilöittäin
 • Tunneilmapiirin johtaminen
  • Yksilöllisen kuormitustason ja elämäntilanteen mukainen joustavuus
  • Yleiset esimieheen kohdistuvat paineet muutostilanteessa
  • Toimimattomien vuorovaikutustapojen havaitseminen ja korjaaminen
  • Tiimissä syntyvien jännitteiden käsittely
 • Hajautetun tiimin johtaminen
  • Tiimihengen ylläpito ja yhteisöllisyyden vahvistaminen etäympäristössä
  • Yhteisen merkityksellisyyden kokemuksen johtaminen etänä 

Viiden viikon harppaus tehokkaaksi etäorganisaatioksi

Investointinne

Hajautetussa organisaatiossa työskentely ja johtaminen -valmennus on tarkoitettu toteutettavaksi viiden moduulin kokonaisuutena. Se antaa valmiudet moderniin paikkariippumattomaan tietotyöhön yhdelle tai useammalle tiimille. Valmennuksen kokonaishinta on 22 900 €.

Valmennuksesta voidaan myös toteuttaa yksittäisiä moduuleja (sis. kolme tunnin mittaista jaksoa). Yksittäisen moduulin hinta on 6 900 €.

Hintoihin lisätään arvonlisävero.

Valmennuksen ajankohtaisuus huomioiden pystymme aloittamaan valmennukset nopealla aikataululla, jopa 1-2 viikon kuluessa yhteydenotostanne.

Ensimmäinen askeleenne tulevaisuuskestäväksi organisaatioksi

Jätä yhteydenottopyyntö