hybridijohtamisen valmennus esihenkilöille

Johtamisen perusteet hybridityössä

Hybridi- ja monipaikkatyö asettavat haasteita myös esihenkilötyöhön. Johtamisen osalta muutos ei niinkään koske johtamisen periaatteita itsessään, vaan enemmänkin sitä, miten johtamisen perusteita tulisi soveltaa tilanteessa, jossa yhä harvemmin kaikki tekevät työtä samassa paikassa.

Hybridityön johtamisen esihenkilövalmennuksessa käsittelemme hajautettujen tiimien johtamisessa erityistä huomiota vaativia johtamisen teemoja ja opimme muokkaamaan ja soveltamaan esihenkilötyötämme uudessa tilanteessa.

Valmennus on tarkoitettu esihenkilöille ja itseohjautuville tiimeille. Valmennuksen kesto on napakka 90 minuuttia, joten sen aikana on mahdollista käsitellä perusteellisesti vain yhtä teemaa. Valmennuksessa käsiteltävät aiheet (valitaan näistä tärkein, johon keskitytään ja jätetään muut vähemmälle huomiolle):

Jos toiveena on syventyä useampaan kuin vain yhteen teemaan, suosittelemme useampaa valmennuskertaa.

tavoitteet ja yhteisen työn koordinointi

Kuinka koordinoida yhteistä työtä?

Kuinka varmistamme, että jokainen työntekijä tietää, mitä tulisi tehdä ja miten asioita tulisi priorisoida hybridityön arjessa?

Käsiteltäviä aiheita ovat mm.

 • Tasapainottelu kyttäyksen, koordinoinnin ja tuen välillä
 • Rakenteet yhteisen työn koordinoinnille
 • Tavoitteiden kirkastaminen ja odotusten hallinta 

yhteisöllisyyden merkitys hybridityössä

Yhteisöllisyyden tukeminen hybridityössä

Millaiset toimintatavat tukevat yhteistyön muodostumista ja edesauttavat työn sujuvuutta? Kuinka vahvistamme yhteisöllisyyttä ja rakennamme yhteistyön kulttuuria?

Käsiteltäviä teemoja ovat mm.

 • Luottamus, psykologinen turvallisuus ja luovuus
 • Milloin fyysinen läsnäolo on tarpeen? 
 • Miten yhteisessä työssä huomioidaan se, että osa on etänä ja osa samassa paikassa?

viestinnän kasvanut tärkeys

Viestinnän merkitys korostuu hybridijohtamisessa

Etä- ja hybridijohtamisessa viestinnän laadun merkitys korostuu. Keskustelukumppanin reaktioita on vaikeampi havainnoida, kun kommunikoidaan verkon yli. Kirjoitetussa viestinnässä tai pelkän äänen ja/tai kuvan kautta väärinymmärryksen riski kasvaa.

Hybridityössä viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat entistäkin tärkeämpiä ja siksi niihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. 

Käsiteltäviä aiheita mm.

 • Mitä tulee huomioida kun viestitään hajallaan työskentelevälle tiimille? 
 • Epäsynkronisen viestinnän kehittäminen
 • Ihmisten erilaiset tarpeet tuen ja läsnäolon suhteen

palaute ja oppiminen

Organisaation oppimisen tukeminen

Kuinka voimme vauhdittaa organisaation oppimista? Miten hyödynnämme uuden hybridiarjen myötä saatavat opit ja oivallukset ja rakennamme jatkuvan kehittämisen kulttuuria?

Käsiteltäviä teemoja mm.

 • Rakentava palaute
 • Yksilön ja tiimin oppiminen
 • Jatkuvan kehittämisen kulttuuri

investointinne

Päivitetään johtaminen nykyaikaan

Hybridijohtamisen valmennuksessa käydään läpi tärkeimmät valmiudet, joita hybridityö esihenkilöiltä edellyttää. Tavoitteena on tarjota osallistujille käytännön työkaluja omaan arkeen sovellettavaksi heti valmennuksen jälkeen. Näin varmistamme, että valmennuksen opit menevät saman tien käytäntöön. 

Valmennuksen sisällöt ja toteutustapa täsmennetään ennen valmennusta yhteisessä suunnittelupalaverissa valmentajan kanssa. 

Valmennuksen hinta on 2800€ + alv.

Valmennus voidaan toteuttaa lähi- tai etätoteutuksena. Etävalmennuksen alustana käytetään toiveistanne riippuen esimerkiksi Teamsia tai Zoomia.

Suositeltu ryhmäkoko on maksimissaan 30 henkeä. Valmennuksen luento-osuus voidaan tallentaa organisaatiosi sisäistä käyttöä varten ilman erillistä kustannusta.

Matkalla tulevaisuuskestäväksi organisaatioksi

Jätä yhteydenottopyyntö

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lue myös

Organisaation kehityskumppanuus

Yhteistyömme on vaikuttavinta silloin, kun tunnemme asiakkaamme pintaa syvemmältä. Kehityskumppanuudessa käytössäsi on koko Filosofian Akatemian osaaminen.

Tiede, Rakkaus, Vallankumous -podcast

Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä – ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemmän työelämän puolesta.