Sami Paju & Tapani Riekki – Järki töihin!

Vähemmästäkin järki katoaa

Viekö pirstaleisuus työstäsi hallinnan tunteen ja rutiinit hukkuvat kiireeseen?

Tämä valmennus sisältää kattavan kokoelman erilaisia käytännön menetelmiä, joilla välittömään stressiin ja kiireeseen voi saada helpotusta. Järki töihin! -kirjassa ja tässä valmennuksessa esiteltyjen keinojen avulla pystyt testaamaan erilaisia lähestymistapoja ja tekniikoita. Lisäksi pääset oppimaan nopeasti, miten ne toimivat omassa työssäsi, ja tarvittaessa kehittämään täysin uusia juuri sinun tilanteeseesi räätälöityjä ratkaisuja. Luovan kaaoksen keskellä viihtyvälle ihmiselle eivät sovi samat menetelmät kuin tehokkaaseen järjestykseen tottuneelle.

Valmennuksen toteutus

Yksilöllistä tukea työn järkevöittämiseen

Järki Töihin! 3 x 3h työpajat toteutetaan seuraavasti:

Ensimmäisessä työpajassa keskitytään älykkäisiin työtapoihin, palautumiseen sekä reflektion ja kokeilemisen opetteluun.

Toisessa ja kolmannessa työpajassa työstetään yksilöllisesti jokaisen osallistujan omia valitsemia kehityskohteita näistä teemoista:

  • Keskittymistä tukevan työympäristön luominen
  • Suunnittelu, pidemmän aikavälin reflektointi
  • Tavoitteet
  • Priorisointi
  • Tehtävänhallinnan menetelmät ja työkalut
  • Sähköinen viestintä ja kokoukset

Jokaiselle jaetaan oma Järki töihin! -kirja, joka toimii valmennusten tukena.

Järki töihin -kirja

Kirja

Järki töihin!

Kirjan ovat kirjoittaneet Filosofian Akatemian asiantuntijat Sami Paju ja Tapani Riekki. Kirjailijat ovat koonneet yhteen kattavan kokoelman erilaisia käytännön menetelmiä, joilla välittömään stressiin ja kiireeseen voi saada helpotusta.

Kirja tukee lukijaa aidosti ja säännöllisesti pohtimaan omaa työtään ja työn tekemisen tapoja. Yksittäisten työkalujen lisäksi kirja auttaa lukijaa omaksumaan jatkuvan kehittämisen rutiinin, jolla parannetaan työtapoja viikosta, kuukaudesta ja vuodesta toiseen.

Tapani Riekki

Psykologian tohtori, tiedenörtti

Valmentajanne: Tapani Riekki

Tapani on korkean tason psykologian tutkija, joka on julkaissut artikkeleita mm. maailman johtavassa tiedelehdessä Naturessa. Tapanin asiantuntijuuden ytimessä on mielen toiminta: ajattelu, päätöksenteko ja sosiaalinen neurotiede. Tätä osaamista hän soveltaa laajasti organisaatioiden kehittämishaasteisiin. Tapanin sparrailussa oppii ymmärtämään, miksi yksilö toimii kuten toimii ja minkälaiset ohjauskeinot työelämässä toimivat oikeasti ja johdattavat parempaan toimintaan.

Filosofian Akatemialla Tapani valmentaa ajattelunhallinnan ja tietotyön älykkäiden työtapojen lisäksi mm. itseohjautuvuuden ja sisäisen motivaation teemoista. Tapani on johtanut Filosofian Akatemian Draivi-mittarin kehittämistyötä ja jatkokehittää nyt mittaria itseohjautuvuuden arviointiin ja organisaatioiden muutosprosessien tukemiseen.

Sami Paju

life hacker, ketteryysguru

Valmentajanne: Sami Paju

Sami Paju (BBA, KTM) on sertifioitu LEGO Serious Play -fasilitaattori, lean-muutosagentti, kehitystoiminnan ja organisoitumisen asiantuntija, kokeilukulttuurin sanansaattaja ja Kehitä kokeillen -kirjan kirjoittaja. Perinteinen konemainen lähestymistapa organisaatioihin on vaikeuksissa nopeasti muuttuvassa maailmassa ja kompleksisissa toimintaympäristöissä. Siksi reagointi- ja uusiutumiskyvyn takaamiseksi organisaatioihin tulisi Samin mukaan suhtautua elävinä ja alati muuttuvina systeemeinä.

Sami keskittyykin erityisesti elävien ja emergenttien (kehittämis)prosessien fasilitointiin, organisaatioiden jatkuvaan parantamiseen, muutosjohtamiseen ja modernin tietotyön älykkäisiin työtapoihin.