Suosituin valmennuksemme Pandemia-aikana

Sujuva etätyö

Valmennus on erinomainen, tiivis uudelleenohjelmointi kaikille etä- ja monipaikkaista työtä tekeville tietotyöläisille ja hajautetuille tiimeille. Verkon kautta toteutettava valmennus tarjoaa osallistujille konkreettisia työkaluja tehokkaaseen ja mielekkääseen etätyöskentelyyn ja vinkkejä hajautetuissa tiimeissä työskentelyyn. Valmennuksen kesto on 90 minuuttia ja sen aikana käsitellään seuraavia asioita:

  • Älykkäät etätyötavat: rutiinien merkitys, työn suunnittelu ja priorisointi, vitkuttelun selättäminen
  • Tiedonkulku ja pelisäännöt hajautetuissa tiimeissä
  • Vuorovaikutustaidot etäkohtaamisissa: mielekkyyttä, lämpöä ja inhimillisyyttä etäelämään

Valmennukseen kuuluu ilman erillistä kustannusta myös osallistujille tehtävä ennakkokysely ja sen yhteenveto. Näin saatte valmennuksen yhteydessä ajantasaista tietoa siitä, millaisena etätyöskentely etuineen ja haittoineen organisaatiossanne koetaan.

Täsmätietoa henkilöstöltäsi

Etätyökysely

Sujuva etätyö -valmennuksen yhteydessä toteutetaan tiivis ja anonyymi ennakkokysely, jonka avulla osallistujat pääsevät arvioimaan kokemuksiaan etätyöstä. Keräämme myös laadullista palautetta etätyön eduista ja haittapuolista.

Ennakkokyselyssä on 12 kysymystä ja vastaaminen vie osallistujilta vain muutaman minuutin. Tehtyjen kyselyiden perusteella löydökset ovat olleet erittäin valaisevia ja hyödyllisiä.

Tietosuojanäkökulmasta kysely on vaivaton, sillä emme kerää henkilötietoja emmekä muita arkaluontoisia tietoja sen avulla.

Uusia työkaluja heti osaksi arkea

Työkalut sinun organisaatiollesi

Sujuva etätyö -valmennus on tarkoitettu työyhteisöille ja mukautamme sen sisältöä organisaatiotasi varten. Työkalupakkinamme voimme käyttää esimerkiksi Teamsia, Zoomia, tai Google Meetiä – riippuen tarpeestanne.

Valmennuksessa on aina mukana kaksi valmentajaa – näin voimme varmistaa mahdollisimman mielekkään ja sujuvan etäkokemuksen osallistujille.

Valmennus on tiivistetty 90 minuutin mittaiseen tehopakkaukseen, jotta osallistujien vireystila pysyy korkealla koko webinaarin läpi. Halutessanne voimme tallentaa valmennuksen myöhempää käyttöänne varten.

Sami Paju

valmentajanne

Sami Paju

Sami Paju (BBA, KTM) on sertifioitu LEGO Serious Play -fasilitaattori, lean-muutosagentti, kehitystoiminnan ja organisoitumisen asiantuntija ja kokeilukulttuurin sanansaattaja. Perinteinen konemainen lähestymistapa organisaatioihin on vaikeuksissa nopeasti muuttuvassa maailmassa ja kompleksisissa toimintaympäristöissä. Siksi reagointi- ja uusiutumiskyvyn takaamiseksi organisaatioihin tulisi Samin mukaan suhtautua elävinä ja alati muuttuvina systeemeinä.

Sami keskittyykin erityisesti ketterien ja kokeilevien (kehittämis)prosessien fasilitointiin, organisaatioiden jatkuvaan parantamiseen, muutosjohtamiseen, organisaatiomuotoiluun ja modernin tietotyön älykkäisiin työtapoihin.

Yllä mainittuihin aiheisiin liittyen Sami on kirjoittanut kirjat Kehitä kokeillen: Organisaation käsikirja ja Järki töihin! Parempien työtapojen kehittämisopas. Lisäksi hän on kirjoittanut organisoitumisesta kompleksisuuden keskellä kirjaan Itseohjautuvuus: Miten organisoitua tulevaisuudessa?

Joonas Kiminki

valmentajanne

Joonas Kiminki

Joonas Kiminki (KTM) on Filosofian Akatemian toimitusjohtaja. Tehtyään uran kansainvälisen ja hajautetun IT-kasvuyhtiön perustajana ja toimitusjohtajana Joonas on nähnyt lukuisien organisaatioiden muutostarpeen digitalisaation ja uusien työskentelytapojen myötä.

Joonaksen utelias ja rakentava tapa lähestyä asioita saa niin kollegat kuin asiakkaatkin näkemään mahdollisuuksia myös siellä, missä niitä ei aiemmin ole nähty.

ajankohtainen Valmennus ja ennakkokysely

Investointinne

Verkkovalmennus kahdella huippuosaavalla valmentajalla 2 400 € + alv. 24%. Hinta sisältää yhteisen valmistelusession, jossa sisältö muokataan organisaationne tarpeisiin ja työkalupakkiin. Lisäksi teetämme halutessanne tiiviin kyselyn etätyökokemusten kartoittamiseksi.

Halutessanne valmennuksen sisältö nauhoitetaan ja on käytettävissä organisaationne sisäisiin tarpeisiin ilman erillistä veloitusta.

Pyrimme toteuttamaan tätä valmennusta nopealla aikataululla, jopa 1-2 viikon kuluttua yhteydenotostasi.

Ota yhteyttä / varaa valmennus