Esimiesten valmennusohjelma

Valmentava johtaminen

Kiihtyvällä tahdilla muuttuva työelämä vaatii menestyviltä organisaatioilta jatkuvaa tuottavuuden ja tehokkuuden kehittämistä eli jalostamisen johtamista. Samalla se vaatii myös vahvaa innovatiivisuutta ja muuntautumiskykyä: kykyä ja halua seikkailla.

Jalostamisen ja seikkailun johtaminen puolestaan mahdollistuvat vain, jos osaamme ensin johtaa ihmisten sisäistä motivaatiota eli innostusta.

Valmentavalla johtamisella tuemme työntekijöiden itseohjautuvuutta ja jatkuvaa kehittymistä.

Sisäisen motivaation vahvistaminen

Mihin valmennuksen sisältö perustuu?

Ihmisen sisäinen motivaatio perustuu kolmen psykologisen perustarpeen tyydyttymiselle. Innostuksen johtamisessa ja valmentavassa esimiestyössä on kyse näiden perustarpeiden vahvistamisesta esimiestyön arjessa. Valmennusohjelman lähipäivien teemat on jaoteltu näiden sisäisen motivaation osa-alueiden mukaan:

  • Vapaus-päivänä keskitytään autonomian kokemuksen ja tekemisen innostavuuden vahvistamiseen
  • Virtaus-päivänä puhutaan tavoitejohtamisesta, jatkuvan osaamisen kehittämisen tukemisesta, yhdessä kehittämisen prosesseista ja palautteen antamisesta
  • Vastuu-päivänä käsittelemme yhteisön voimaa, vuorovaikutusta, luottamuksen ja psykologisen turvan rakentamista sekä kehittämistä tukevan ilmapiirin johtamista

Olemme kirjoittaneet aiheesta myös kirjan, jonka avulla teemoihin voi tutustua lisää.

Draivi-kirja jaetaan halutessanne jokaiselle valmennukseen osallistujalle.

Käytännössä

Valmennuksen muoto

Vaikuttavuuden arviointi

Draivi 360 -palaute

Draivi 360 on kehittämämme mittari, jonka avulla esimiehet saavat palautetta omista sisäisen motivaation johtamisen taidoistaan. Mittarin kysymykset käsittelevät sisäisen motivaation kolmea pääosa-aluetta vapautta, virtausta ja vastuuta. Arjen konkreettisella tasolla liikkuvat kysymykset antavat suoraa tietoa siitä, mikä toimii hyvin ja mitä kannattaa edelleen kehittää sisäisen motivaation tukemiseksi ja vahvistamiseksi.

Mittaus koostuu 38 väittämästä ja se toteutetaan sähköisellä kyselyllä, johon vastaa valmennukseen osallistuvan esimiehen omia esimiehiä, alaisia, vertaiskollegoja sekä hän itse.

Valmennukseen osallistuva esimies saa omat tuloksensa omana raporttinaan. Tuloksista keskustellaan pienryhmissä ja niitä käytetään valmennussisältöjen räätälöintiin ryhmän tarpeisiin.

Varaa valmennus

Muutos alkaa tästä!

Räätälöimme esimiesten valmennuksia organisaatiollesi sopivaksi. Jätä yhteydenottopyyntö niin palaamme sinulle!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lue myös

Organisaation kehityskumppanuus

Yhteistyömme on vaikuttavinta silloin, kun tunnemme asiakkaamme pintaa syvemmältä. Kehityskumppanuudessa käytössäsi on koko Filosofian Akatemian osaaminen.

Tiede, Rakkaus, Vallankumous -podcast

Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä – ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemmän työelämän puolesta.