valmentava johtaminen

Valmentava johtaminen tukee itseohjautuvuutta ja jatkuvaa kehittymistä

Kiihtyvällä tahdilla muuttuva työelämä vaatii menestyviltä organisaatioilta jatkuvaa tuottavuuden ja tehokkuuden kehittämistä. Samalla se vaatii myös vahvaa innovatiivisuutta ja muuntautumiskykyä.

Tarvitsemme johtamisessa valmentavaa otetta, jolla tuemme työntekijöiden itseohjautuvuutta ja jatkuvaa kehittymistä. Jotta ihmiset haluaisivat kehittää ja innovoida työssään, on edellytyksenä, että osaamme johtaa ihmisten sisäistä motivaatiota eli innostusta.

Valmentava johtaminen -esihenkilövalmennus on ainutlaatuinen yhdistelmä motivaatiotutkimukseen pohjautuvaa tietoa sekä käytännön menetelmiä valmentavaan johtamiseen.

valmennuksen sisältö

Tutkittua tietoa käytännön harjoitusten kautta

Ihmisen sisäinen motivaatio perustuu kolmen psykologisen perustarpeen tyydyttymiselle. Innostuksen johtamisessa ja valmentavassa esihenkilötyössä on kyse näiden perustarpeiden vahvistamisesta johtamisen arjessa. Valmennusohjelman lähipäivien teemat on jaoteltu näiden sisäisen motivaation osa-alueiden mukaan:

  • Vapaus-päivänä keskitytään autonomian kokemuksen ja tekemisen innostavuuden vahvistamiseen
  • Virtaus-päivänä puhutaan tavoitejohtamisesta, jatkuvan osaamisen kehittämisen tukemisesta, yhdessä kehittämisen prosesseista ja palautteen antamisesta
  • Vastuu-päivänä käsittelemme yhteisön voimaa, vuorovaikutusta, luottamuksen ja psykologisen turvan rakentamista sekä kehittämistä tukevan ilmapiirin johtamista

Valmennustilaisuudet koostuvat alustuksista, pienryhmäkeskusteluista sekä harjoituksista, joissa käsiteltyjä asioita harjoitellaan valmentavalla otteella.

valmennuksen toteutus

Valmennuksen muoto

Valmennuksen tuloksena osallistujat ymmärtävät, kuinka he voivat tukea työntekijän motivaatiota arjessa. Osallistujat ovat valmennuksen myötä konkreettisesti harjoitelleet ja kehittäneet taitojaan valmentavassa johtamisessa.

mittaaminen

Draivi 360 -palaute

Draivi 360 on kehittämämme mittari, jonka avulla esihenkilöt saavat palautetta omista sisäisen motivaation johtamisen taidoistaan. Mittarin kysymykset käsittelevät sisäisen motivaation kolmea pääosa-aluetta vapautta, virtausta ja vastuuta. Arjen konkreettisella tasolla liikkuvat kysymykset antavat suoraa tietoa siitä, mikä toimii hyvin ja mitä kannattaa edelleen kehittää sisäisen motivaation tukemiseksi ja vahvistamiseksi.

Mittaus koostuu 38 väittämästä ja se toteutetaan sähköisellä kyselyllä, johon vastaa valmennukseen osallistuvan esihenkilön oma esihenkilö, alaiset, vertaiskollegat sekä hän itse.

Valmennukseen osallistuva esihenkilö saa omat tuloksensa omana raporttinaan. Tuloksista keskustellaan pienryhmissä ja niitä käytetään valmennussisältöjen räätälöintiin ryhmän tarpeisiin.

Varaa valmennus

Muutos alkaa tästä!

Räätälöimme esihenkilövalmennuksia organisaatiollesi sopivaksi. Jätä yhteydenottopyyntö, niin palaamme sinulle!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lue myös

Tiede, Rakkaus, Vallankumous -podcast

Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä – ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemmän työelämän puolesta.