Kysytyin valmennuksemme syksyllä 2020

Yhteisöllinen etätyö

Sujuuko teillä jo etätyö? Asiat tulee hoidetuksi, mutta fiilis on kenties laskenut, ihmiset kokevat irrallisuutta yhteisöstä ja uuden luominen takkuaa? Yhteisöllisyyden kokemuksen heikentyminen on keskeinen riski etätyö- ja hybridimaailmassa. Kun etätyön tekniset haasteet on saatu taklattua, on aika panostaa yhteiseen tunneilmastoon ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen. 

Tämä verkon kautta toteutettava valmennus avartaa osallistujan näkemystä siitä, miten jokainen organisaation jäsen voi vaikuttaa etäyhteisöllisyyteen. Opimme, mikä on tunneilmaston rooli laadukkaassa yhteistyössä sekä jaamme konkreettisia vinkkejä, kuinka sosiaalisia yhteyksiä voidaan hoitaa osana etätyön arkea.

Valmennuksen kesto on 90 minuuttia ja sen aikana käsitellään seuraavia asioita:

  • Ihmisen perustarpeet ja motivaatio: Miksi yhteisöllisyys on meille elintärkeää?
  • Tunteet ovat dataa – 4 faktaa tunteista
  • Empatia ja itsetuntemus vuorovaikutustaitojen ytimessä
  • Tunneilmaston johtamisen periaatteet hajautetuissa tiimeissä ja kirjallinen tunneviestintä
  • Vinkit vaikuttaviin etäkohtaamisiin

Valmennukseen kuuluu ilman erillistä kustannusta myös osallistujille tehtävä ennakkokysely ja sen yhteenveto. Näin saatte ajantasaista tietoa siitä, millaisena tunneilmasto organisaatiossanne juuri nyt koetaan ja myös osallistujat pääsevät jakamaan hyväksi havaitsemiaan vinkkejä yhteisöllisyyden vahvistamiseksi.

Täsmätietoa henkilöstöltäsi

Tunneilmastokysely

Yhteisöllinen etätyö -valmennuksen yhteydessä toteutetaan tiivis ja anonyymi ennakkokysely. Osallistujat pääsevät arvioimaan kokemuksiaan yhteisöllisyydestä ja tunneilmaston vahvistamisesta etätyössä. 

Ennakkokyselyyn vastaaminen vie osallistujilta vain muutaman minuutin. Tehtyjen kyselyiden perusteella löydökset ovat olleet erittäin valaisevia ja hyödyllisiä organisaatiolle. Kyselytulosten purku auttaa myös vahvistamaan osallistujien yhteisöllisyyttä antamalla kattavan läpivalaisun nykytilanteesta.

Tietosuojanäkökulmasta kysely on vaivaton, sillä emme kerää henkilötietoja emmekä muita arkaluontoisia tietoja sen avulla.

Kompakti valmennus

Ideoita, inspiraatiota ja konkreettista hyötyä työn arkeen

Yhteisöllinen etätyö -valmennus on hinnaltaan 2400 € + alv. Valmennus on tarkoitettu sekä työntekijöille että esimiehille, ja mukautamme sen sisältöä organisaatiotasi varten. Työkalupakkina voidaan käyttää Teamsia, Zoomia tai GoToMeetingiä – toiveistanne riippuen. 

Valmennus on tiivistetty 90 minuutin mittaiseen tehopakettiin, jotta osallistujien vireystila ja keskittymiskyky säilyvät koko valmennuksen ajan. Valmennuksen teemoja työstetään osittain myös pienryhmissä, jotta saamme kollegojen arvokkaat opit ja vinkit jakoon ja vahvistamme näin ollen myös tämän valmennuksen avulla työyhteisön yhteisöllisyyttä. Halutessanne valmennus voidaan tallentaa myöhempää käyttöänne varten.

Miia Järvilehto

Valmentajanne

Miia Järvilehto

Miia Järvilehto on vuorovaikutustaitojen, fasilitoivien menetelmien, kollektiivisen oppimisen ja tiimivalmentamisen asiantuntija. Hän uskoo, että ihmisten potentiaali saadaan käyttöön vasta silloin, kun heihin luotetaan, heidän motivaatiotaan mahdollistetaan ja heitä johdetaan rohkeasti ja inhimillisesti. Tunnetaidot ja psykologinen turva erottavat edelläkävijätiimit ja tulevaisuuden menestyjät muista ja mahdollistavat niin luovan ajattelun, rakentavat ristiriidat kuin ongelmanratkaisutaidot. Parempi ajattelu ja laadukkaampi vuorovaikutus luovat parempaa elämää.

Miian valmennukset ovat käytännönläheisiä ja hän on mestari luomaan tiloja, joissa ihmisten on mahdollista olla mukana omana itsenään. Hänen hauska ja elämänläheinen lähestymistapansa kutsuu arvioimaan totuttuja uomia ja avautumaan uusille mahdollisuuksille.

Miia on osa maailmanlaajuista fasilitaattoreiden Art of Hosting -verkostoa ja hän kuuluu Suomen fasilitaattoreihin. Miia vetää Filosofian Akatemiassa valmennuksia niin esimiehille kuin työntekijöillekin, pääteemoinaan valmentava johtaminen, tunnetaidot sekä vuorovaikutus. Hän fasilitoi yhteiskehittelyprosesseja sekä tekee valmennusten lisäksi ratkaisukeskeistä yksilö-, esimies- ja ryhmätyönohjausta sekä coachausta.

Ota yhteyttä ja varaa valmennus!