yhteisöllinen hybridityö

Välineitä yhteisöllisyyden vahvistamiseen

Miten huolehtia yhteisöllisyydestä, kun työtä ei tehdä samassa paikassa? Yhteisöllisyyden kokemuksen heikentyminen on yleinen riski etä- ja hybridityössä. Spontaanien kohtaamisten puute ja yhteisön hajaantuminen haastavat yhteisöllisyyttä myös uudessa hybridiarjessa, kun osa työskentelee toimistolla ja osa etänä.

Teknisten ratkaisujen lisäksi nyt on hyvä panostaa yhteiseen tunneilmastoon ja vuorovaikutuksen vahvistamiseen. Verkon kautta toteutettava valmennus avartaa osallistujan näkemystä siitä, miten jokainen organisaation jäsen voi vaikuttaa yhteisöllisyyteen etä- ja monipaikkaisessa työssä.

Valmennuksen kesto on 90 minuuttia ja sen aikana voidaan käsitellä muun muassa:

  • Ihmisen perustarpeet ja motivaatio: Miksi yhteisöllisyys on meille elintärkeää?
  • Luottamuksen, psykologisen turvallisuuden sekä empatian ja vuorovaikutuksen merkitys yhteisöllisyydelle
  • Tunteet ovat dataa – 6 faktaa tunteista
  • Tunneilmaston johtamisen periaatteet hajautetuissa tiimeissä ja kirjallinen tunneviestintä
  • Vinkit vaikuttaviin etä- ja hybridikohtaamisiin

Sisällöistä valitaan organisaatiollesi ajankohtaisimmat aiheet ja painopisteet yhdessä valmentajan kanssa. Valmennukseen sisältyy osallistujille tehtävä ennakkokysely ja sen yhteenveto, joka antaa ajantasaista tietoa siitä, millaisena yhteisöllisyys organisaatiossanne koetaan.

Ennakkokysely

Kartoitetaan organisaatiosi yhteisöllisyyden kokemusta

Yhteisöllinen hybridityö -valmennuksen yhteydessä toteutetaan tiivis ja anonyymi ennakkokysely, jossa osallistujat pääsevät arvioimaan kokemuksiaan yhteisöllisyydestä ja tunneilmaston vahvistamisesta etä- ja monipaikkaisessa työssä. 

Ennakkokyselyyn vastaaminen vie osallistujilta vain muutaman minuutin. Tehtyjen kyselyiden perusteella löydökset ovat olleet erittäin valaisevia ja hyödyllisiä organisaatiolle. Kyselytulosten purku auttaa myös vahvistamaan osallistujien yhteisöllisyyttä antamalla kattavan läpivalaisun nykytilanteesta.

Tietosuojanäkökulmasta kysely on vaivaton, sillä emme kerää henkilötietoja emmekä muita arkaluontoisia tietoja sen avulla.

investointinne

Ideoita, inspiraatiota ja konkreettista hyötyä työn arkeen

Yhteisöllinen hybridityö -valmennus on hinnaltaan 2800 € + alv. Valmennus on tarkoitettu sekä työntekijöille että esihenkilöille, ja mukautamme sen sisältöä organisaatiotasi varten. Työkalupakkina voidaan käyttää Teamsia, Zoomia tai Google Meetiä – toiveistanne riippuen. 

Valmennus on tiivistetty 90 minuutin mittaiseen tehopakettiin, jotta osallistujien vireystila ja keskittymiskyky säilyvät koko valmennuksen ajan. Valmennuksen teemoja työstetään osittain myös pienryhmissä tai ohjatusti chatissa, jotta saamme kollegojen arvokkaat opit ja vinkit jakoon – ja vahvistamme näin ollen myös tämän valmennuksen avulla työyhteisön yhteisöllisyyttä. Halutessanne valmennus voidaan tallentaa myöhempää käyttöänne varten.

Miia Järvilehto

Valmentajanne

Miia Järvilehto

Miia Järvilehto on vuorovaikutustaitojen, fasilitoivien menetelmien, kollektiivisen oppimisen ja tiimivalmentamisen asiantuntija. Hän uskoo, että ihmisten potentiaali saadaan käyttöön vasta silloin, kun heihin luotetaan, heidän motivaatiotaan mahdollistetaan ja heitä johdetaan rohkeasti ja inhimillisesti. Tunnetaidot ja psykologinen turva erottavat edelläkävijätiimit ja tulevaisuuden menestyjät muista ja mahdollistavat niin luovan ajattelun, rakentavat ristiriidat kuin ongelmanratkaisutaidot. Parempi ajattelu ja laadukkaampi vuorovaikutus luovat parempaa elämää.

Miian valmennukset ovat käytännönläheisiä ja hän on mestari luomaan tiloja, joissa ihmisten on mahdollista olla mukana omana itsenään. Hänen hauska ja elämänläheinen lähestymistapansa kutsuu arvioimaan totuttuja uomia ja avautumaan uusille mahdollisuuksille.

Miia on osa maailmanlaajuista fasilitaattoreiden Art of Hosting -verkostoa ja hän kuuluu Suomen fasilitaattoreihin. Miia vetää Filosofian Akatemiassa valmennuksia niin esimiehille kuin työntekijöillekin, pääteemoinaan valmentava johtaminen, tunnetaidot sekä vuorovaikutus. Hän fasilitoi yhteiskehittelyprosesseja sekä tekee valmennusten lisäksi ratkaisukeskeistä yksilö-, esimies- ja ryhmätyönohjausta sekä coachausta.

valmentajanne

Niina Hinkkanen

Niina Hinkkanen (KM, aikuispedagogi) on jatkuvan oppimisen asiantuntija ja valmentaja, joka uskoo vuorovaikutuksen ja kommunikaation voimaan. Niina tutkailee maailmaa ihmistieteiden ja yhteiskuntatieteiden risteyksestä, ja hän haluaa rakentaa työelämää, jossa ihmisillä on tilaa olla kokonaisia itsejään. 

Organisaatioiden ja niiden menestyksen kannalta tämä tarkoittaa toimivan vuorovaikutuksen ja luottamuksen rakentamista sekä tilaa oppimiselle, sisäiselle motivaatiolle ja teeskentelemättömyydelle.

Niina on kerryttänyt kokemusta fasilitoinnin ja viestinnän saralla eri sektoreilla aina valtionhallinnosta konsulttitoimistoihin. Hänellä on ilmiömäinen kyky asettua vastapuolen asemaan ja löytää ratkaisuja kysymyksiin, joihin et edes tiennyt etsiväsi vastauksia. Niinassa lämmin persoona yhdistyy analyyttiseen tekemiseen ja kykyyn kyseenalaistaa.

Ota yhteyttä ja varaa valmennus!

Lue myös

Tiede, Rakkaus, Vallankumous -podcast

Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä – ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemmän työelämän puolesta.