tiedote 2.9.2022

Työelämän uudistaja elää kuten opettaa:
Filosofian Akatemia siirtyy toimimaan ilman toimitusjohtajaa

Filosofian Akatemiassa siirryttiin 1.9. alkaen jaetun johtajuuden malliin, jossa henkilöstö äänesti keskuudestaan kolme henkilöä huolehtimaan aiemmin toimitusjohtajalle kuuluneista tehtävistä. Suomalaisten työyhteisöjen pitkäaikainen kehityskumppani Filosofian Akatemia on osakeyhtiö, jossa suurin osa työntekijöistä on myös yrityksen osakkaita.

Tiimin jäsenet vaihtuvat etukäteen sovituin väliajoin, jolloin johtaminen on aidosti yhteisistä asioista huolehtimista ilman pomokulttuuriin liittyvää hierarkiaa ja vallan keskittymistä. Asiantuntijaorganisaatioissa ihmiset ovat työnsä parhaita asiantuntijoita ja kyvykkäitä johtamaan paitsi omaa työtään myös yhteisiä asioita.

“Olemme vuosien varrella tukeneet satojen suomalaisyritysten siirtymää kohti itseohjautuvampaa työkulttuuria. Tuntui että nyt oli oikea hetki kokeilla omakohtaisesti jotakin vielä radikaalimpaa: Voiko yritys toimia ilman toimitusjohtajaa? Uskon, että organisaatiomme on riittävän kypsä tähän muutokseen ja vähintäänkin se auttaa kirkastamaan meille sitä, mihin johtajia ja johtajuutta yrityksessä tarvitaan,” toteaa Filosofian Akatemian hallituksen puheenjohtaja Frank Martela.

Filosofian Akatemian muutosmatkan ensimmäinen virstanpylväs oli keväällä 2022 järjestetty henkilöstöanti, jossa lähes kaikki yrityksen työntekijät ostivat itsensä työnantajayrityksensä omistajiksi. Seuraava luonnollinen askel oli vahvistaa entisestään jaetun johtajuuden mallia, ja siirtää yrityksen hallinnolliset ja strategiset asiat asiantuntijaomistajien hoidettavaksi.

Uusi organisaatiomalli muovautuu kokeilemalla  ja oppimalla

Uudenlaisen organisaatiomallin käyttöönotossa korostuu jatkuva oppiminen ja ketteryys, liian suunnittelun sijaan keskeistä on oppia yhdessä tekemällä ja kokeilemalla. Uudenlaisen johtamismallin kehittämisen tueksi luodaan jatkuvan palautteen keräämisen toimintamalli. 

“Aivan huikeaa, että FA:na olemme päättäneet lähteä ennakkoluulottomasti ja rohkeasti kokeilemaan toimitusjohtajatonta mallia. Matka kohti uudenlaista johtamistapaa ei välttämättä tule olemaan ennalta arvattava eikä kivutonkaan, mutta sitäkin innostavampi oppimisen paikka.” pohtii ensimmäiseen johtotiimiin äänestetyksi tullut Minna Janhonen.

Uusiin tehtäviin siirtyvä toimitusjohtajamme Joonas Kiminki jatkaa yhtiön omistajana ja hallituksen jäsenenä sekä sparraa loppuvuoden ajan johtotiimin toiminnan kehittämisessä.

Lisätietoja:

Frank Martela, Maija Tiitinen, Eero Lahtinen, Minna Janhonen
etunimi.sukunimi@filosofianakatemia.fi

Lue myös

Ajankohtaista Filosofian Akatemiassa

Tietoa Filosofian Akatemian tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

Lataa Ajatustyön suunta -selvitys