draivi -mittaus

Seuraa ja kehitä yrityksesi sisäistä motivaatiota

Draivi -mittari on Filosofian Akatemian kehittämä organisaation kehittämistyökalu, jonka avulla selvitetään sisäisen motivaation tilaa.

Ymmärrä, mikä motivoi

Paikanna juurisyyt ja ymmärrä, mitkä asiat vaikuttavat työntekijöidesi sisäiseen motivaatioon. 

Seuraa ja kehitä

Näe, mikä toimii hyvin ja mitä kannattaa edelleen kehittää. 

Konkreettiset toimenpiteet

Saat toimenpidesuositukset organisaatiosi ja työntekijöittesi kehittämiseksi. 

Tulevaisuus

Miksi draivi -mittaus?

Motivaatio = menestystekijä

Ihmiskeskeinen johtaminen ja yksilöllisen innostuksen ylläpitäminen ovat nykyaikaisen menestyvän organisaation avaintekijöitä. Kymmenen vuoden päästä on olemassa vain organisaatioita, jotka pysyvät dynaamisina ja osaavat johtaa henkilöstönsä sisäistä motivaatiota onnistuneesti. 

Tutkimusten mukaan sisäinen motivaatio:

 • Vahvistaa oppimista
 • Lisää toiminnan tehokkuutta
 • Parantaa laatua ja asiakaskokemusta
 • On perusta innovaatioille

mitä draivi mittaa?

Ymmärrä, mikä lisää työn imua

Mittari tunnistaa rakenteita ja toimintatapoja, jotka auttavat ja tukevat sisäistä motivaatiota. Tärkeintä on pureutua niihin organisatorisiin tekijöihin, jotka vahvistavat ja heikentävät kykyä toimia yhdessä itsenäisesti ja joustavasti.

Draivi -mittarin kolme pääteemaa ja niiden 15 osatekijää selittävät 67 % työn imusta.

 • Kyky vaikuttaa rytmitykseen ja aikatauluihin
 • Epäonnistumisten sietäminen
 • Työtehtävien mieluisuus
 • Autonomian kokemus
 • Sisäistetty motivaatio

Vapaus

 • Kiire ja työn sujuvuus
 • Hallinnan tunne
 • Ylikuormittuminen
 • Toimintatavat ja työvälineet
 • Uuden oppiminen ja haasteet

Virtaus

 • Merkityksen kokeminen
 • Rakentava palautekulttuuri
 • Esimiestyö
 • Ryhmähenki ja avoimuus
 • Luottamus

Vastuu

”Draivi -mittauksella pääsee ihmisen pään sisään.”

– Kimmo Kedonpää, Toimitusjohtaja, Pipelife Finland

mitä draivi tarjoaa?

Konkreettiset toimenpiteet muutoksen lähtökohtana

Draivi -raportti sisältää näkemyksiä organisaation nykytilasta ja konkreettiset kehittämistoimenpiteet. Analyytikon laatima raportti tarjoaa numeraalisen mittaustiedon lisäksi näkemyksiä ja ohjeita, miten pitää toimia, jotta toivottuun tilaan päästään. 

 • Numeraaliset mittaustulokset motivaation osa-alueista
 • Vertailu normitettuun aineistoon
 • Näkemyksiä organisaation nykytilasta
 • Toimenpidesuositukset

Mittaa aktiivista hyvinvointia


Mittaa aktiivista työhyvinvointia

Aktiivisella työhyvinvoinnilla tarkoitetaan innostusta työstä itsestään ja työn imua. Työstään nauttiva työntekijä voi paremmin, ja on myös tuottavimmillaan. Aktiivinen työhyvinvointi tutkitusti ennustaa tuloksellisuutta paremmin kuin passiivinen työhyvinvointi.

Tarkkuus ja konkretia

Draivi -mittari on suunniteltu kehittämistyökaluksi: kysymykset koskevat arjen tilanteita, joiden kautta kehityskohteiden tunnistaminen on helppoa. Mittaustiedon lisäksi saat toimenpidesuosituksia johtamisen tueksi.

Näin prosessi etenee:

Mittauksen räätälöinti, taustamuuttujat sekä henkilöstölista.ältö tähän

Viestintäpaketti jaettavaksi organisaatiollenne, joka avaa mittauksen tarkoitusta ja hyötyjä.

Henkilöstö tekee itsenäisesti kyselyn (n. 20 min) sähköpostilinkin kautta.

Filosofian Akatemia tekee analyysin ja luo mittauksesta kattavan raportin.

Luotettava ja tutkittu

Validoituun teoriaan perustuva

Draivin taustalla on tutkituin ja validoiduin teoria ihmisen motivaatiosta ja siihen vaikuttavista elementeistä.

Normitettu

Draivi -mittarin tuloksia verrataan Filosofian Akatemian keräämään normiaineistoon. Näin saadaan selville, millä tasolla sisäinen motivaatio mitattavassa organisaatiossa on suhteessa muihin suomalaisiin yrityksiin.

Asiantuntijan analysoima

Tulokset analysoi aina Filosofian Akatemian analyytikko, joka etsii datasta strategisesti relevantit yhteydet ja kehityskohteet.

MUUTOS ALKAA MITTAUKSESTA

Valitse sopiva paketti

Mittaamalla asiat saadaan näkyviksi ja kun ne ovat näkyvissä, niitä voidaan muuttaa.

Valitse tiimin koko

Räätälöity

4 900 € 6 500 € 11 900 € 15 800 € 21 500 € kysy

Sisältää:

 • Nimetty yhteyshenkilö, joka varmistaa onnistuneen mittauksen
 • Tuki (email/Slack/Teams)
 • Raportointiportaali
 • Viestintäpakett
 • Räätälöity kysymyspatteristo
 • Tulosten analysointi ja purkutilaisuus
 • Tiimikohtaiset tulokset, +800€ / tiimi
 • Räätälöity sisältö +900€

Jätä soittopyyntö

”Sisäinen motivaatio kehityskeskusteluissa” -opas

Maksuttoman oppaan avulla voit käydä organisaatiossasi sisäistä motivaatiota vahvistavia keskusteluja, jotka: 

 • rakentavat luottamusta ja tunneyhteyttä esihenkilön ja johdettavan välillä
 • ruokkivat motivaatiota
 • vahvistavat työn merkityksellisyyden kokemusta.

Keskusteluissa nousee esiin myös uusia ideoita ja yhteistä ymmärrystä työn tuunaamisen keinoista mahdollisimman hyvin sisäistä motivaatiota tukevaksi.

Täytä yhteystietosi, niin lähetämme oppaan sähköpostiisi.*

*Lataamalla oppaan liityt myös Filosofian Akatemian uutiskirjetilaajaksi.

Lataa opas

Jätä yhteydenottopyyntö!

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lue myös

Ajankohtaista Filosofian Akatemiassa

Tietoa Filosofian Akatemian tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

Lataa Ajatustyön suunta -selvitys