MITTAA DRAIVIA

Seuraa ja kehitä yrityksesi sisäistä motivaatiota

Draivi-mittari on Filosofian Akatemian kehittämä organisaation kehittämistyökalu, jonka avulla selvitetään sisäisen motivaation tila.

Ymmärrä, mikä motivoi

Paikanna juurisyyt ja ymmärrä, mitkä asiat vaikuttavat työntekijöidesi sisäiseen motivaatioon. 

Seuraa ja kehitä

Näe, mikä toimii hyvin ja mitä kannattaa edelleen kehittää. 

Konkreettiset toimenpiteet

Saat toimenpidesuositukset organisaatiosi ja työntekijöittesi kehittämiseksi. 

MOTIVAATIO = MENESTYSTEKIJÄ

Johda tiedolla

Ihmiskeskeinen johtaminen ja yksilöllisen innostuksen ylläpitäminen ovat nykyaikaisen menestyvän organisaation avaintekijöitä. Kymmenen vuoden päästä on olemassa vain organisaatioita, jotka pysyvät dynaamisina ja osaavat johtaa henkilöstönsä sisäistä motivaatiota onnistuneesti. 

Tutkimusten mukaan sisäinen motivaatio:

 • Vahvistaa oppimista
 • Lisää toiminnan tehokkuutta
 • Parantaa laatua ja asiakaskokemusta
 • On perusta innovaatioille

YMMÄRRÄ MOTIVAATIOTEKIJÄT

Ymmärrä, mikä lisää työn imua

Draivi-mittari tunnistaa rakenteita ja toimintatapoja, jotka auttavat ja tukevat sisäistä motivaatiota. Tärkeintä on pureutua niihin organisatorisiin tekijöihin, jotka vahvistavat ja heikentävät kykyä toimia yhdessä itsenäisesti ja joustavasti.

Draivi-mittarin kolme pääteemaa ja niiden 15 osatekijää selittävät 67 % työn imusta.

 • Kyky vaikuttaa rytmitykseen ja aikatauluihin
 • Epäonnistumisten sietäminen
 • Työtehtävien mieluisuus
 • Autonomian kokemus
 • Sisäistetty motivaatio

 • Kiire ja työn sujuvuus
 • Hallinnan tunne
 • Ylikuormittuminen
 • Toimintatavat ja työvälineet
 • Uuden oppiminen ja haasteet

 • Merkityksen kokeminen
 • Rakentava palautekulttuuri
 • Esimiestyö
 • Ryhmähenki ja avoimuus
 • Luottamus

”Draivi-mittauksella pääsee ihmisen pään sisään.”

– Kimmo Kedonpää, Toimitusjohtaja, Pipelife Finland

MUUTOS NÄKYVÄKSI

Draivi tarjoaa konkreettisia toimenpiteitä

Draivi-raportti sisältää näkemyksiä organisaation nykytilasta ja konkreettiset kehittämistoimenpiteet. Analyytikon laatima raportti tarjoaa numeraalisen mittaustiedon lisäksi näkemyksiä ja ohjeita, miten pitää toimia, jotta toivottuun tilaan päästään. 

 • Numeraaliset mittaustulokset motivaation osa-alueista
 • Vertailu normitettuun aineistoon
 • Näkemyksiä organisaation nykytilasta
 • Toimenpidesuositukset

Mittaa aktiivista hyvinvointia


Mittaa aktiivista, ei passiivista, työhyvinvointia

Aktiivisella työhyvinvoinnilla tarkoitetaan innostusta työstä itsestään ja työn imua. Työstään nauttiva työntekijä voi paremmin, ja on myös tuottavimmillaan. Aktiivinen työhyvinvointi tutkitusti ennustaa tuloksellisuutta paremmin kuin passiivinen työhyvinvointi.

Tarkkuus ja konkretia

Draivi-mittari on suunniteltu kehittämistyökaluksi: kysymykset koskevat arjen tilanteita, joiden kautta kehityskohteiden tunnistaminen on helppoa. Mittaustiedon lisäksi saat toimenpidesuosituksia johtamisen tueksi.

Näin Draivi-prosessi etenee:

Mittauksen räätälöinti, taustamuuttujat sekä henkilöstölista.ältö tähän

Viestintäpaketti jaettavaksi organisaatiollenne, joka avaa mittauksen tarkoitusta ja hyötyjä.

Henkilöstö tekee itsenäisesti Draivi-kyselyn (n. 20 min) sähköpostilinkin kautta.

Filosofian Akatemia tekee analyysin ja luo mittauksesta kattavan raportin.

Luotettava ja tutkittu

Validoituun teoriaan perustuva

Draivin taustalla on tutkituin ja validoiduin teoria ihmisen motivaatiosta ja siihen vaikuttavista elementeistä.

Normitettu

Draivi-mittarin tuloksia verrataan Filosofian Akatemian keräämään normiaineistoon. Näin saadaan selville, millä tasolla sisäinen motivaatio mitattavassa organisaatiossa on suhteessa muihin suomalaisiin yrityksiin.

Asiantuntijan analysoima

Tulokset analysoi aina Filosofian Akatemian analyytikko, joka etsii datasta strategisesti relevantit yhteydet ja kehityskohteet.

MUUTOS ALKAA MITTAUKSESTA

Valitse sopiva paketti

Mittaamalla asiat saadaan näkyviksi ja kun ne ovat näkyvissä, niitä voidaan muuttaa.

Valitse tiimin koko

Perus

3 900 € 5 500 € 8 500 € 12 000 € 16 000 € kysy

Sisältää:

 • Nimetty yhteyshenkilö, joka varmistaa onnistuneen mittauksen
 • Tuki (email/Slack/Teams)
 • Raportointiportaali
 • Viestintäpaketti

Jätä soittopyyntö

Räätälöity

4 900 € 6 500 € 11 900 € 15 800 € 21 500 € kysy

Sisältää:

 • Kaikki, mitä peruspaketissa ja…
 • Räätälöity kysymyspatteristo
 • Tulosten analysointi ja purkutilaisuus
 • Tiimikohtaiset tulokset, +800€ / tiimi
 • Räätälöity sisältö +900€

Jätä soittopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö!

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lue myös

Organisaation kehityskumppanuus

Yhteistyömme on vaikuttavinta silloin, kun tunnemme asiakkaamme pintaa syvemmältä. Kehityskumppanuudessa käytössäsi on koko Filosofian Akatemian osaaminen.

Tiede, Rakkaus, Vallankumous -podcast

Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä – ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemmän työelämän puolesta.