28.11.2023

Ajattelun iltapäivä: Inhimillinen tekoäly

Tervetuloa mukaan 28.11.2023 klo 14 järjestettäville iltapäiväkahveille, joissa aiheena inhimillinen tekoäly.

Syksyllä 2022 alkanut tekoälyn nousu on verrattavissa internetin ja älypuhelimien kaltaisiin mullistuksiin, ja se on jo nyt muuttanut työelämää merkittävästi. Tekoälyn ympärillä vallitsee valtavasti hypeä ja odotuksia, mutta myös huolta ja tietämättömyyttä.

Webinaarin myötä opit:

  1. Mitä tekoäly on, mitä se voi tehdä, ja miten voit hyödyntää sitä omassa työssäsi?
  2. Kuinka tekoäly muuttaa työelämää? Mitä odotuksia ja mahdollisuuksia se tuo mukanaan?
  3. Miten voit integroida tekoälyn osaksi päivittäistä työtäsi ja tehdä siitä entistä tuotteliaampaa?
  4. Ymmärrät myös tekoälyn rajat – mitä se ei voi tehdä ja mihin sen käyttöä ei kannata laajentaa?

Lauri Järvilehto, FT, tarkastelee tekoälyä erityisesti ajattelun kehittämisen ja työelämän murroksen näkökulmista käytännönläheisesti.

Kaikille avoin ja maksuton Zoom -webinaari järjestetään 28.11.2023 klo 14-14.30. Ilmoittaudu mukaan nyt!

ajattelun iltapäivä

19.9.2023

Ajattelun iltapäivä: Sisäinen motivaatio hyvinvoinnin ja aikaansaamisen lähteenä

Tervetuloa mukaan 19.9.2023 klo 14 järjestettäville iltapäiväkahveille, joissa aiheena Sisäinen motivaatio hyvinvoinnin ja aikaansaamisen lähteenä – Uusimmat kuulumiset tutkimusmaailmasta.

Sisäinen motivaatio on työn murroksen seurauksena noussut yhä keskeisemmäksi tuloksentekovälineeksi ja vetovoimatekijäksi menestyvissä yrityksissä. Frank Martela on tätä nykyä aihealueen yksi kansainvälisesti johtavia tutkijoita, joka juuri piti keynote-puheenvuoron satojen motivaatiotutkijoiden edessä International Self-Determination Theory -konferenssissa Orlandossa. Tässä alustuksessa hän kertoo mitä sisäinen motivaatio on, miksi se on niin tärkeätä modernissa työelämässä ja mitkä ovat tuoreimmat läpimurrot sisäistä motivaatiota koskevassa tutkimuksessa.

Kaikille avoin ja maksuton Zoom -webinaari järjestetään 19.9.2023 klo 14-14.30. Ilmoittaudu mukaan nyt!

moderni johtaminen

14.03.2023

Uuden ajan johtamisen esihenkilövalmennus saa jatkoa

Paljon kiinnostusta herättänyt tutkituimpaan motivaatioteoriaan pohjautuva esihenkilötyön ja johtamisen etävalmennus saa jatkoa kun seuraava ryhmä starttaa toukokuussa.

Kaikille esihenkilötyötä tekeville sopiva Uuden ajan johtamisen esihenkilövalmennus on ainutlaatuinen kokonaisuus, jonka myötä päivität johtamistaitosi tämän päivän tarpeisiin ja varmistat sinun, tiimisi ja organisaatiosi menestymisen tulevaisuudessa.

Valmennus koostuu kahdesta osiosta:

1 Minä johtajana (itsetuntemus, itsensäjohtaminen, valmentava johtaminen)

2 Menestyvä tiimi ja kulttuuri (psykologinen turva, oppimisen johtaminen, resilienssi)

Valmennus tarjoaa sinulle ajanmukaisia työkaluja, ja sen aikana syvennytään modernin johtamisen tärkeimpiin taitoihin sekä yksilön, että tiimin menestymisen näkökulmasta. Tutustu valmennukseen ja ilmoittaudu mukaan!

Ajattelun iltapäivä

5.4.2023

Ajattelun iltapäivä: Kestävä työtahti

Tervetuloa mukaan 5.4.2023 klo 14 järjestettäville iltapäiväkahveille, joissa aiheena kestävä työtahti.

Koetko pystyväsi jatkamaan töitä nykyisellä tahdilla ja tekemisen tavoilla seuraavat vuodet? Vai onko jonkin muututtava? Mitä oman suorituskykysi ja vaikuttavuuden varmistaminen pidemmällä aikavälillä tarkoittaa tämän päivän arkirutiinien kannalta? 

Kestävässä työtahdissa on kyse siitä, että edellisistä työpäivistä ja -viikoista on pystyttävä palautumaan seuraaviin mennessä. Webinaarissa Järki töihin-kirjan kirjoittaja Sami Paju (BBA, KTM) avaa kestävän työtahdin perusteita ja tarjoaa vinkkejä kestävän työarjen luomiseen.

Kaikille avoin ja maksuton Zoom -webinaari järjestetään 5.4.2023 klo 14-14.30. Ilmoittaudu mukaan nyt!

Webinaari

24.1.2023

Ajattelun iltapäivä: Johtamisen uusi aalto

Tervetuloa mukaan 24.1.2023 klo 14 järjestettäville iltapäiväkahveille, joissa aiheena johtamisen uusi aalto.

Työelämä muuttuu kovaa vauhtia, ja johtamiselta vaaditaan entistä enemmän inhimillistä lähestymistapaa ja ihmisen johtamisen näkökulmaa. Mitä tarkoittaa johtamisen uusi aalto ja millaisia muutoksia se edellyttää? Asiantuntijamme Reima Launonen avaa webinaarissaan työelämän muutosta ja johtamisen uutta aaltoa.

Kaikille avoin ja maksuton Zoom -webinaari järjestetään 24.1.2023 klo 14-14.30. Ilmoittaudu mukaan nyt!

moderni johtaminen

20.10.2022

FA:n historian ensimmäinen yksilövalmennus

Filosofian Akatemian historian ensimmäinen yksilöille suunnattu esihenkilövalmennus starttaa tammikuussa 2023.

Kaikille esihenkilötyötä tekeville sopiva Uuden ajan johtamisen esihenkilövalmennus on ainutlaatuinen kokonaisuus, jonka myötä päivität johtamistaitosi tämän päivän tarpeisiin ja varmistat sinun, tiimisi ja organisaatiosi menestymisen tulevaisuudessa.

Valmennus koostuu kahdesta osiosta:

1 Minä johtajana (itsetuntemus, itsensäjohtaminen, valmentava johtaminen)

2 Menestyvä tiimi ja kulttuuri (psykologinen turva, oppimisen johtaminen, resilienssi)

Valmennus tarjoaa sinulle ajanmukaisia työkaluja, ja sen aikana syvennytään modernin johtamisen tärkeimpiin taitoihin sekä yksilön, että tiimin menestymisen näkökulmasta. Tutustu valmennukseen ja ilmoittaudu mukaan!

Ajattelun aamiainen

1.11.2022

Ajattelun aamiainen goes iltapäiväkahvit – Resilienssi

Tervetuloa mukaan 1.11.2022 klo 14 järjestettäville iltapäiväkahveille kuuntelemaan tärkeää asiaa resilienssistä.

Työelämässä tulee päivittäin vastaan erilaisia pulmatilanteita. Resilientti organisaatio kykenee ylläpitämään perustoiminnot yllättävien muutostenkin keskellä ja sopeutumaan uuteen tilanteeseen melko nopeasti. Tule kuuntelemaan mitä sanottavaa asiantuntijallamme, resilienssitutkija Minna Janhosella on resilienssistä ja sen vahvistamisesta.

Kaikille avoin ja maksuton Zoom -webinaari järjestetään 1.11.2022 klo 14-14.30. Ilmoittaudu mukaan nyt!

2.9.2022

Filosofian Akatemia siirtyy toimimaan ilman toimitusjohtajaa

Filosofian Akatemiassa siirryttiin 1.9. alkaen jaetun johtajuuden malliin, jossa henkilöstö äänesti keskuudestaan kolme henkilöä huolehtimaan aiemmin toimitusjohtajalle kuuluneista tehtävistä. Suomalaisten työyhteisöjen pitkäaikainen kehityskumppani Filosofian Akatemia on osakeyhtiö, jossa suurin osa työntekijöistä on myös yrityksen osakkaita.

12.5.2022

Yhdessä TYÖ2030-ohjelman kanssa – Oppimisen johtamisen johtajuusfoorumi 8.6. klo 17-19.15

Työelämän suurena trendinä on tarve parempaan muutoskyvykkyyteen toimintaympäristöjen ja asiakastarpeiden muuttuessa yhä kiihtyvämpää tahtia. Organisaatioissa muutoksen tekevät ihmiset – resilientit eli muutoskyvykkäät organisaatiot eivät pelkästään selviydy vaan kukoistavat muutoksessa. Jatkuva oppiminen ja toimimattomasta ajattelusta ja toiminnasta poisoppiminen ovat muutoskyvykkyyden keskiössä. Yksilöille oppiminen tarkoittaa mahdollisuutta kehittyä, kasvaa ja saada onnistumisen kokemuksia työssään. Organisaatioille kollektiivinen oppimisen kulttuuri taas parantaa organisaation kykyä toimia muuttuvassa maailmassa.

Työelämässä ja organisaatioissa on valtavasti hyödyntämätöntä potentiaalia tällä saralla – tule siis mukaan kuulemaan, miten tätä potentiaalia on parhaimmillaan hyödynnetty ja saamaan innostusta ja ideoita oppimisen johtamiseen omassa arjessasi.

Ilmoittaudu mukaan oppimisen johtamisen johtajuusfoorumiin!

Teemasta keskustelevat alan johtavat asiantuntijat ja johtamisuteliaat: futuristi Perttu Pölönen, DNA:n toimitusjohtaja Jussi Tolvanen, Verkkokauppa.comin henkilöstöjohtaja Saara Tikkanen, Aalto yliopiston työelämäprofessori Lauri Järvilehto, Filosofian Akatemian organisaatiokehittäjät Minna Janhonen ja Niina Hinkkanen, Mukamas Learning Design:n toimitusjohtaja Vilma Mutka, Jyväskylän yliopiston tutkijatohtori Soila Lemmetty, Bridge Impact Oy:n toimitusjohtaja Kari Paananen ja Inderesin luova johtaja Eero Alasuutari.
Tilaisuuden juontaa Reetta Räty.

Foorumi toteutetaan hybridinä. Voit ilmoittautumisen yhteydessä valita osallistutko foorumiin virtuaalisesti tai paikan päällä Oodin Maijansalissa, Helsingissä (Töölönlahdenkatu 4). Maijansaliin mahtuu ensimmäiset 30 ilmoittautunutta.

Foorumi tallennetaan. Tallenne on jälkikäteen katsottavana TYÖ2030 YouTube-kanavalla ja verkkosivuilla. Foorumi on osallistujille täysin maksuton.

Filosofian Akatemia on yhteistyökumppanina TYÖ2030-ohjelman Johtajuusverkostossa ja mukana toteuttamassa 8.6.2022 järjestettävää jatkuvan oppimisen johtajuusfoorumia.
Työ2030-hankkeesta voi lukea lisää Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta https://stm.fi/tyo2030 ja Työterveyslaitoksen sivuilta https://hyvatyo.ttl.fi/tyo2030

4.5.2022

Ajattelun Aamiainen: oppimisen johtaminen muutoksessa

Filosofian Akatemian kevään 2022 viimeinen Ajattelun Aamiainen -webinaari järjestetään keskiviikkona 4.5.2022 klo 9-10! Tilaisuuden teemana on oppimisen johtaminen muutoksessa.

Oppiminen tarvitsee sitä mahdollistavia puitteita ja yhteisöllisiä käytäntöjä. Pelkkä oppimisen paikkojen järjestäminen ei kuitenkaan yksinään riitä – tarvitaan myös turvallinen ilmapiiri, jossa uskalletaan puhua oikeista asioista. Työyhteisöissä oppiminen on aina myös henkilökohtaista muutosta, johon vaikuttaa niin yksilön uskomukset kuin organisaatiokulttuurikin. Mitä tämä tarkoittaa oppimisen johtamisen kannalta ja kuka oppimista lopulta johtaa? Keskustelua johdattelevat Filosofian Akatemian organisaatiokehittäjät Miia Järvilehto ja Niina Hinkkanen.

Zoom-webinaari striimataan suorana lähetyksenä Filosofian Akatemian toimistolta. Lähetys alkaa kello 9 ja päättyy klo 10. Webinaari on maksuton.

Ilmoittaudu mukaan 2.5. mennessä. Lämpimästi tervetuloa!

Tiesitkö, että Filosofian Akatemia on TYÖ2030-ohjelman Johtajuusverkoston yhteistyökumppani. Jatkamme oppimisen johtamisen teeman parissa kesäkuun johtajuusfoorumissa. Lue lisää alta. 

26.1.2022

Ajattelun Aamiainen: Näkyykö itseohjautuvuus organisaation tuloksissa?

Filosofian Akatemian vuoden 2022 ensimmäinen Ajattelun Aamiainen -webinaari järjestetään keskiviikkona 26.1.2022 klo 8.30-10! 

Tilaisuuden teemana on itseohjautuvuuden ja työn imun vaikutukset organisaatioille. Webinaarissa tarkastellaan itseohjautuvuuden hyötyjä sekä tieteellisesti tutkitun tiedon että konkreettisten asiakasesimerkkien valossa.

Aiheesta keskustelevat ja keskusteluttavat Filosofian Akatemian tutkijat Frank Martela ja Tapani Riekki. Keskustelun taustalla vaikuttaa mm. Frank Martelan, Jari Hakasen, Nhi Hoangin ja Johanna Vuoren tuore tutkimus, jossa selvitettiin edustavalla otoksella itseohjautuvuuden eri ulottuvuuksien yhteyttä työn imuun ja työn kuormittavuuteen Suomessa.

Tuttuun tapaan tilaisuus on vuorovaikutteinen – pienryhmäkeskusteluissa pääset keskustelemaan ja kuulemaan myös muiden organisaatioiden ja osallistujien kokemuksista. Tilaisuus on maksuton. 

15.4.2021

Ajattelun Aamiainen: Inhimillinen työelämä

Filosofian Akatemian suosittu Ajattelun Aamiainen on täällä jälleen! Torstaina 15.4. klo 8.30-10.00 järjestettävässä tilaisuudessa pureudutaan tällä kertaa inhimillisen työelämän kysymyksiin. Aiheista keskustelemassa työelämän tutkija ja valmentaja Reima Launonen, sekä pitkän uran johtajana tehnyt valmentaja Peter Jung.

Reiman inhimillisempää työelämää käsittelevä kirja ”Taistelu työstä – kohti inhimillistä työelämää (Tammi)” on juuri julkaistu. Aamun aikana keskustellaan kirjan ajatuksien pohjalta muun muassa seuraavista kysymyksistä:

  • Mitä inhimillisellä työelämällä tarkoitetaan?
  • Millaisia muutoksia työelämän inhimillistäminen vaatii?
  • Mitä hyötyjä työelämän inhimillistämisestä seuraisi?
  • Mitkä ovat isommat haasteet tavoitteen tiellä?

Tilaisuus on vuorovaikutteinen, joten osallistujat pääsevät myös itse jakamaan ajatuksia ja kysymyksiä aiheesta! Ilmoittaudu mukaan tiistaihin 13.4. mennessä.

Tilaisuus on maksuton ja se järjestetään etänä Zoomin kautta. Kaikille ilmoittautuneille lähetetään linkki tilaisuuteen sähköpostitse.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!
Kysyttävää? Laita viestiä Tytille: tytti.kokko@filosofianakatemia.fi

7.9.2020

Asiakkaamme Keusote Ylen uutisissa

Yle uutisoi 7.9. mittavasti Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän johtamiskulttuurin muutoksesta.

Keusotessa kaikki 3 500 työntekijää ja esimiestä alkavat tulevien vuosien aikana soveltaa yhteisöohjautuvuutta ja valmentavaa johtamista. Käytännössä paperinmakuiset termit tarkoittavat, että esimies ei enää johda työtä kuin ennen, vaan työntekijät tekevät päätöksiä itsenäisissä tiimeissä. Esimies muuttuu päättäjästä valmentajaksi, jonka rooli on kysyä, sparrata ja tukea tiimejä ongelmanratkaisussa.”

”Homma etenee näin: kaikki 170 esimiestä saavat usemmasta luennosta koostuvan johtamisvalmennuksen, jonka järjestää konsulttiyhtiö Filosofian Akatemia. Sitten esimiehet alkavat toteuttaa uutta ajatusmallia omissa tiimeissään, kuten kotihoidossa, mielenterveystyössä tai hallinnossa.”

27.5.2020

Finnish Minimalist Leadership mukana Nordic Business Forum LIVE:ssä

Nordic Business Forum LIVE järjestetään 27.5.2020. Tapahtuman teemana on “Rethinking business”  ja keynote-puheenvuorot käsittelevät ennen kaikkea korona-pandemiasta selviämistä. Filosofian Akatemia on tapahtuman yhteistyökumppani. Lanseeraamme tapahtumassa Finnish Minimalist Leadership -konseptin, jonka avulla organisaatioit voivat muokata itsestään ketteriä, itseohjautuvia, resilienttejä ja jatkuvasti oppivia. 

30.3.2020

Hajautetussa organisaatiossa työskentely ja johtaminen

Tarvitseeko organisaatiosi apua siirtymisessä uudenlaiseen työskentelyyn? Olemme Filosofian Akatemialla jo vuosia tutkineet muuttuvaa työtä ja uuden työn osaamistarpeita. Olemme valmentaneet satoja organisaatioita itsensä johtamisesta, tiimityötaidoista, tunnetaidoista, itseohjautuvuudesta ja johtamisesta. 

Viiden moduulin etävalmennuskokonaisuus tarjoaa työkalut menestyksellisen uuden työn tarpeisiin ja hajautetun organisaation toimintatapoihin.

Lue myös

Tiede, Rakkaus, Vallankumous -podcast

Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä – ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemmän työelämän puolesta.