Monimuotoisuus

JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

Johtamisen ja johtajuuden kehittäminen

Johtajuuden kehittäminen ja uudelleenmuotoilu työpaikoilla on keskeistä, kun nopeat muutokset ja uudet työskentelytavat vaativat johtajilta uudenlaista osaamista ja joustavuutta. Lisäksi yleinen työn murros edellyttää organisaatioilta ja johtajilta uudenlaisten strategioiden kehittämistä ja toteuttamista.

Filosofian Akatemia on mukana useiden yritysten, julkisten organisaatioiden sekä valtakunnallisten ja kansainvälisten hankkeiden johtajuuden kehittämisen kumppanina.

Kaikki johtajuuden kehittäminen pohjautuu tuoreimpien tieteellisten tutkimusten sekä vuosikymmenien käytännön kokemuksen yhdistämisestä.

Monesti kanssamme halutaan kehittää:

 • Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen
 • Johtamiskulttuurin kehittäminen: Johtamisen rakenteiden, toimintatapojen ja johtamisperiaatteiden yhtenäistäminen
 • Johtamistaitojen valmentaminen: sisäisen motivaation johtamisen, oppimisen johtamisen, DEI-johtamisen ja ajatustyön johtamisen valmentaminen
 • Tranformaatiot ja muutosten johtaminen

Haluatko kuulla tarkemmin johtajuuden kehittämisestä kanssamme? Ota yhteyttä Merjaan.

Asiantuntijat

JOHTORYHMÄT

Johtoryhmän työskentelyn kehittäminen

Johtoryhmän keskinäisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen laatu määrittää pitkälti koko organisaation onnistumisen edellytyksiä. Sujuuko johtoryhmäläisten keskinäinen yhteistyö, onko linjaukset johtoryhmälle kuuluvista asioista selkeät tai johtamisen tapa yhtenäinen – se kaikki näkyy ja vaikuttaa koko organisaation johtamiskyvykkyyteen ja johtamisen laatuun.

Olemme auttaneet asikasorganisaatioiden johtoryhmiä sekä hyvän johtoryhmätyöskentelyn perustan rakentamisessa että keskinäisen dynamiikan ja yhteistyön vahvistamisen teemoissa. Liiketoiminnassa ja johtoryhmän jäseninä työskennelleet valmentajamme auttavat tunnistamaan kriittisimmät kehittämiskohteet, jotka tukevat yhdessä onnistumista sekä johtajien omia voimavaroja.

Monesti kanssamme halutaan kehittää:

 • Johtoryhmän perustehtävä ja työskentelyn toimintaperiaatteet
 • Yhteisten tavoitteiden johtaminen
 • Toimiva dynamiikka, luottamus ja yhteistyö
 • Johtoryhmän resilienssin kehittäminen ja voimavarojen lisääminen muutoksessa
 • Johtamisen johtaminen

JOHTORYHMÄT

Johtamiskulttuurin kehittäminen

Johtamiskulttuurin kehittämisen tarve nousee tyypillisesti keskiöön, kun arvioidaan organisaation uudistetun strategian toimeenpanokykyä. Johtamistason kypsyys vaikuttaa siihen, miten kehittymistavoitteet kyetään saavuttamaan suunnitelluin resurssein ja kestävästi motivaation samalla kasvaessa. Usein asiakkaiden kanssa puhutaan johtamisen tasalaatuisuudesta sekä riittävän yhteisestä ymmärryksestä, mitä on hyvä johtaminen arjen tekoina ja käyttäytymisenä.

Johtamiskulttuurin kehittämisessä liikutaan useilla tasoilla samanaikaisesti ja varmistamme aina asiakkaan kanssa, että tarvittavat peruspalikat ovat olemassa kestävää kehittämistä turvaamassa. . Kehittämiskumppanina työskentelemme usein näiden teemojen äärellä:

 • Johtamisen rakenteiden, toimintatapojen ja roolien selkiyttäminen
 • Johtamisen periaatteiden muotoilu
 • Johtamiskulttuurin konkretisointi arjen käyttäytymiseen, puheeseen ja valintoihin
 • Esihenkilöroolin merkityksen ja identiteetin kirkastaminen
 • Johtamisosaamisten tunnistaminen ja kehittäminen

JOHTORYHMÄT

Transformaatiot ja muutoksen johtaminen

Menestyminen muuttuvassa toimintaympäristössä edellyttää jatkuvaa uudistumista ja aika ajoin myös transformaatiota, merkittävää muuttumista. Nykyään transformaatioita suunniteltaessa kyetään tekemään kohtuullisia suunnitelmia asioiden osalta, mutta ihmisen ja psykologisten tarpeiden vaikutusta jatkuvasti aliarvioidaan. Muutoksia tulee suunnitella ja johtaa ihmiskeskeisesti ja huomioida ihmisen käyttäytymisen, ajattelun ja identiteettimuutoksen vaatima aika ja panos.

Autamme muutosmatkalla asiakkaitamme esimerkiksi seuraavasti:

 • Käsittelemään johtoryhmä- ja esihenkilötasolla muutostunteita ja luopumista vanhasta
 • Kirkastamaan yhteistä puhetta ja viestintää muutoksesta
 • Tunnistamaan muutoksen systeemisyyttä ja huomioimaan riippuvuussuhteiden vaikutuksia muutoksen suunnittelussa
 • Tunnistamaan ydinrooleja ja uudistamaan roolikuvauksia
 • Hahmottamaan osallistamisen oikeita paikkoja eri henkilöstöryhmille
 • Kehittämään muutosjohtamisen taitoja eri tasoilla

Johtamistaitojen valmentaminen

 • Valmentava johtaminen
 • Muutoksen johtaminen
 • Sisäisen motivaation johtamisen,
 • Oppimisen johtaminen, 
 • DEI-johtaminen
 • Ajatustyön johtaminen

Kysy lisää!

Jätä yhteydenottopyyntö, niin palaamme sinulle mahdollisimman pian.

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lue myös

Ajankohtaista Filosofian Akatemiassa

Tietoa Filosofian Akatemian tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

Lataa Ajatustyön suunta -selvitys