Blogi

Miten onnistua organisaatiomuutoksessa oikea-aikaisella osallistamisella

Organisaatiomuutosten veteraanit tietävät, että onnistuminen organisaatiomuutoksessa kulminoituu lähes aina siihen, miten henkilöstö saadaan mukaan muutokseen. Vaikka osallistamisen ongelmallisuus on ollut tiedossa jo hyvin pitkään, mitään täydellä varmuudella toimivia hopealuoteja ei ole löytynyt tähän muutosjohtamisen iänikuiseen ongelmaan. Tärkeintä onkin, että muutosjohtamisessa osataan luovia tilanteen vaatimalla tavalla. Osallistamisen ongelmallisuus tyypillisesti tulee esille johtoryhmässä, joka loppupeleissä vastaa muutoksesta. […]

Lue artikkeli


Typerän työn taito: Miten päästä tehokkaimmin tuuliajolle?

Tässä tekstissä pohditaan ’tuuliajoa’ työssä, jossa jatkuva tavoitettavuus ja viestintään reagointi vievät etusijan tärkeiltä työtehtäviltä. Aktiivinen tuuliajo voi olla seurausta jatkuvasta viestikanavien tarkkailusta ja välittömästä pyyntöihin reagoinnista, unohtaen omat tärkeät työtehtävät. Työyhteisössä ilmiötä voidaan ruokkia epäselvillä viestinnän pelisäännöillä ja odotuksilla.

Lue artikkeli

Typerä työ

Organisaatiosuunnittelu: Modernin johtajan keskeinen tehtävä

Organisaatiosuunnittelu on keskeinen osa johtajuutta, sillä se määrittelee organisaation suunnan ja rakenteen, jotka ovat avainasemassa tavoitteiden saavuttamisessa. Modernissa asiantuntijaorganisaatiossa johtajan rooli korostuu, kun organisaatiosuunnittelun tulee varmistaa yksilöiden potentiaalin palvelevan parhaalla mahdollisella tavalla organisaation yhteistä suuntaa.

Lue artikkeli

Organisaatiosuunnittelu

Miten filosofia voi edistää työkykyä ja hyvinvointia muuttuvassa maailmassa?

Filosofia tarjoaa ainutlaatuisen näkökulman työkyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen nykyaikana, jossa muutokset ravistelevat maailmaa jatkuvasti. Teknologian kehitys ja tekoälyn esiinmarssi ovat muuttaneet työelämää perusteellisesti, mutta samalla korostaneet ajattelutaitojen merkitystä. Syvällinen ajattelu ja suurten linjojen hahmottaminen ovat avainasemassa työhyvinvoinnin ja tehokkuuden kannalta. Filosofian Akatemia ja Heltti ovat yhdistäneet voimansa tukeakseen tätä muutosta kohti inhimillisempää ja innostavampaa työelämää.

Lue artikkeli

työelämä

Elämän pitää häiritä työtä (eikä toisin päin)

Viisi vuotta sitten isyyden myötä Reima Launonen teki selkeän päätöksen: lapseni etu tulee aina ensin, ja työ ei saa uhata hänen hyvinvointiaan. Tämä päätös ei sulje pois työn merkitystä tai haluani kehittää itseään ammatillisesti. Päinvastoin, se asettaa rajat, joiden puitteissa omistautua työlleni ja uralleni. Blogissaan Reima pohtii vanhemmuuden ja työelämän tasapainoa.

Lue artikkeli


Miksi sisäistä motivaatiota tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän?

Olemme paasanneet sisäisen motivaation merkityksen puolesta jo 15 vuotta. Vieläkö sitä pitää hokea? Kyllä vain pitää! Sisäisen motivaation merkitys työssä on tärkeämpi kuin koskaan. Olemme ennen näkemättömien haasteiden edessä: seuraavan 30 vuoden aikana meidän pitäisi keksiä uusi kestävämpi elämäntapa, uusia kestävämpiä bisnesmalleja ja mielellään myös uudenlaisia (talous)järjestelmiä, jotka hidastavat tuloerojen kasvua. Jos tämä tuntuu kaukaiselta, […]

Lue artikkeli

sisäinen motivaatio tulevaisuudessa

Mikä tietotyössä kuormittaa?

Tietotyön kuormittavuus on kasvava huolenaihe, ja monet työntekijät kohtaavat uupumusta ja loppuunpalamista. Toisin kuin fyysisessä työssä, tietotyön kuormitustekijät ovat usein näkymättömiä ja vaikeammin mitattavissa. Sami Paju avaa blogissaan, millaiset asiat tietotyössä aiheuttavat kuormitusta ja millä keinoilla liialliseen kuormitukseen voidaan vaikuttaa.

Lue artikkeli

työn kuormitus