Blogi

Elämän pitää häiritä työtä (eikä toisin päin)

Viisi vuotta sitten isyyden myötä Reima Launonen teki selkeän päätöksen: lapseni etu tulee aina ensin, ja työ ei saa uhata hänen hyvinvointiaan. Tämä päätös ei sulje pois työn merkitystä tai haluani kehittää itseään ammatillisesti. Päinvastoin, se asettaa rajat, joiden puitteissa omistautua työlleni ja uralleni. Blogissaan Reima pohtii vanhemmuuden ja työelämän tasapainoa.

Lue artikkeliMiksi sisäistä motivaatiota tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän?

Olemme paasanneet sisäisen motivaation merkityksen puolesta jo 15 vuotta. Vieläkö sitä pitää hokea? Kyllä vain pitää! Sisäisen motivaation merkitys työssä on tärkeämpi kuin koskaan. Olemme ennen näkemättömien haasteiden edessä: seuraavan 30 vuoden aikana meidän pitäisi keksiä uusi kestävämpi elämäntapa, uusia kestävämpiä bisnesmalleja ja mielellään myös uudenlaisia (talous)järjestelmiä, jotka hidastavat tuloerojen kasvua. Jos tämä tuntuu kaukaiselta, […]

Lue artikkeli

sisäinen motivaatio tulevaisuudessa

Mikä tietotyössä kuormittaa?

Tietotyön kuormittavuus on kasvava huolenaihe, ja monet työntekijät kohtaavat uupumusta ja loppuunpalamista. Toisin kuin fyysisessä työssä, tietotyön kuormitustekijät ovat usein näkymättömiä ja vaikeammin mitattavissa. Sami Paju avaa blogissaan, millaiset asiat tietotyössä aiheuttavat kuormitusta ja millä keinoilla liialliseen kuormitukseen voidaan vaikuttaa.

Lue artikkeli

työn kuormitus

Buurtzorg ja itseohjautuvan työn vallankumous: Miten tarjota halvempaa, iloisempaa ja laadukkaampaa hoitoa?

Mitä jos kotihoito järjestettäisiin kokonaan uudestaan? Mitä jos se tehtäisiin 35 prosenttia halvemmalla? Mutta samalla niin että työntekijät ovat valtavan innostuneita työstään. Ja asiakkaiden elämänlaatu paranee ja heidän fyysinen terveytensä on parempi. Kuulostaako liian hyvältä ollakseen totta? Tämä on se vallankumous jota Buurtzorg parhaillaan tekee Hollannissa.

Lue artikkeli


Mitä kehnosta valmennuksesta voi oppia?

Peter kertoo blogissaan kokemuksestaan, kun hän pääsi osallistumaan odotetulle hyvinvointivalmennukselle. Valmennukselta hän odotti saavansa mahdollisuuden oppia uutta ja syventää osaamistaan toisen valmentajan johdolla. Valmentajan esitys ei kuitenkaan vastannut odotuksia, mutta valmennus muistutti mikä valmennuksessa on tärkeintä. Peter jakaa kokemuksensa ja avaa, mitä oppeja valmennuskokemus toi mukanaan.

Lue artikkeli

valmennus

Toimitusjohtajan tulee tarjota sekä vapautta että rakenteita johtaakseen sisäistä motivaatiota

Toimitusjohtajan rooli sisäisen motivaation johtamisessa on ratkaisevan tärkeä. Sisäisesti motivoituneet työntekijät ovat avain menestykseen, mutta miten heitä ohjataan kohti sisäistä paloa? Tässä blogitekstissä Frank Martela tarkastelee neljää keskeistä teemaa, jotka auttavat toimitusjohtajaa tasapainoilemaan autonomian ja rakenteiden välillä. Näiden elementtien yhdistelmä luo inspiroivan ympäristön, joka tukee sisäistä motivaatiota ja auttaa organisaatiotasi saavuttamaan parhaat tulokset.

Lue artikkeli

itseohjautuvuus


Miten palautua lomalla – ja vielä sen jälkeenkin?

Kesälomat lähestyvät monilla meistä, ja se merkitsee odotettua lepoa ja rentoutumista pitkän kevään jälkeen. On kuitenkin tärkeää pohtia, millainen tekeminen palauttaa meitä ja mitä mielemme ja kehomme juuri nyt kaipaavat. Tytti Kokko avaa blogissaan palautumiseen vaikuttavia seikkoja. Kiinnittämällä huomiota näihin tarpeisiin voimme lisätä hyvinvointiamme ja palautumisen kokemusta sekä lomien aikana että arjessa.

Lue artikkeli

palautuminen

Sivistyksestä kompassi omaan johtamiseen

Tässä kirjoituksessa TkT Peter Kenttä pohtii suomalaisen sivistysihanteen luomia mahdollisuuksia johtamisen ja työyhteisön kehittämisessä. Kirjoitus on jatkoa Peter Kentän edelliselle “sivistys on suomalaisen johtamisen vaiettu voimavara” blogille.

Lue artikkeli

sivistys

Muutos kääntyy mahdollisuudeksi muutoskyvykkyyttä vahvistamalla – kokemuksia Ilmarisen hackathonista

Nopealla tahdilla muuttuvassa maailmassa vaaditaan resilienssiä eli muutoskyvykkyyttä. Muutoskyvykkyydessä korostuu sisäinen motivaatio ja kyky ymmärtää mitkä asiat ovat oman organisaation kannalta oleellisia. Järjestimme joulukuussa Ilmarisen kanssa hackathonin, jonka tavoitteena oli luoda uudenlaisia ratkaisuja mielenterveyttä tukevalle työelämälle. Lauri avaa kirjoituksessaan hackathon-työskentelyn taustoja ja Ilmarisen kanssa toteutettua prosessia.

Lue artikkeli

Ilmarinen hackathon