Blogi

Kun kollega tölväisee, kenen vastuu on puuttua?

Mitä tehdä, jos kollegan ikävä kommentti tyrehdyttää keskustelun sisäisissä viestintäkanavissa? Tässä blogitekstissä useamman vuoden esihenkilötyötä tehnyt operatiivinen johtajamme Maija Tiitinen pohtii, kenen vastuulla on huolehtia, että yhteisön vuorovaikutus ja keskustelukulttuuri pysyy asiallisena ja kannustavana.

Lue artikkeli Kuuntele audioPoikkeusajasta työn uuteen arkeen – 3 vinkkiä organisaatioille kulttuurin muotoiluun

Tällä hetkellä organisaatioissa mietitään exit-strategioita ja sitä, miten yhteinen työ järjestetään, kun poikkeusaika päättyy. Tietyt kysymykset toistuvat seuraavia siirtoja mietittäessä. Mitä pelisääntöjä luodaan etä- ja toimistotyölle? Mitkä toimintatavat pätevät kaikkiin ja mistä tiimit voivat päättää itse? Entä miten yhteisöllisyys toteutuu monipaikkaisessa työssä? Tässä blogissa valmentajat Niina Hinkkanen ja Miia Järvilehto antavat kolme vinkkiä näiden kysymysten parissa painiville organisaatioille.

Lue artikkeli


Tunnistatko organisaatiosi varjosysteemin? – sosiaaliset systeemit eivät muutu dokumentteja päivittämällä

Systeemiäly on kykyä ja herkkyyttä toimia älykkäästi osana sosiaalisia systeemejä. Organisaatioissa tämä tarkoittaa myös niistä asioista puhumista, joista olisi usein helpompi vaieta. Organisaatiokehittäjä Eero Lahtinen kirjoittaa organisaation varjosysteemin voimasta ja siitä, miksi todellinen kehitys ei tapahdu vain virallista tietä.

Lue artikkeli Kuuntele audio


Itseohjautuvuus on yhteisöohjautuvuutta ja johtajuus voi toteutua ilman johtajaa

Itseohjautuvuus ei tarkoita sooloilua tai yksin pärjäämistä, vaan sitä, että yhteisö ottaa vastuun jaetusta tekemisestä ja sen koordinoinnista. Mutta tarvitaanko silloin enää johtajia? Tutkija Frank Martela summaa keskeisimmät opit itseohjautuvuudesta Minimalist Organization Design (MODe) -hankkeen tutkimusten pohjalta ja argumentoi, miksi johtajuus voi toteutua myös ilman johtajaa.

Lue artikkeliNeljä keinoa avata vuorovaikutussolmu työpaikalla

Oletko ollut tilanteessa, jossa kollegasi käytös pakottaa sinua toimimaan tietyllä tavalla – esimerkiksi varmistelemaan, että sovitut hommat tulevat tehdyksi? Valmentajamme, psykologi Iida Mäkikallio avaa, mistä toimimattomissa ihmissuhdedynamiikoissa ja vuorovaikutussolmuissa on kyse. Hän tarjoaa neljä tunneälykästä keinoa, joilla hankalan tilanteen voi ottaa puheeksi.

Lue artikkeli


Sinnittelyä vai työn imua – ovatko edellytykset työn muotoilulle olemassa?

Työntekijöiltä odotetaan oman työn ja osaamisen kehittämistä. Mutta onko organisaatioissa jaettu käsitys siitä, mitkä ovat todelliset mahdollisuudet työn muotoiluun arjessa? Tutkijataustainen organisaatiokehittäjä Kirsi Polvinen avaa työn muotoiluun liittyviä jännitteitä ja tarjoaa esihenkilöille konkreettisia näkökulmia siihen, miten johtamisella voidaan edistää ja tukea autonomiaa.

Lue artikkeli Kuuntele audioInhimillisemmän työelämän puolesta

Vaikka työelämän tulee olla taloudellisesti kannattavaa, sen päämäärät eivät ole ensisijaisesti taloudellisia, vaan inhimillisiä. Oikeudenmukaisemman työelämän puolestapuhuja Reima Launonen uskoo inhimillisemmän työelämän lähtevän epäkohtien poistamisesta, mutta tavoitteet ovat vielä korkeammalla.

Lue artikkeli Kuuntele audio


”Vapaus ei nyt vain sovi kaikille” – itseohjautuvuuteen kohdistettu kritiikki tekee näkyväksi työelämän valtarakenteet

Yhteiskunnassa odotamme, että muut ihmiset ovat kykeneviä käyttämään järkeään ja toimimaan itsenäisesti. Miksi oletus muuttuu, kun siirrymme työn kontekstiin? Itseohjautuvuuden asiantuntija ja oikeudenmukaisemman työelämän puolestapuhuja Reima Launonen ravistelee käsitystämme itseohjautuvuuden haasteista.

Lue artikkeli