Jalostus - kokeilu - draivi

Valmennamme työelämän uudistajia

Intohimonamme on rakentaa työelämää, jossa aidosti innostuneet ihmiset kehittävät jatkuvasti parempia organisaatioita, luovat tulevaisuuden innovaatioita ja toimivat ketterästi muuttuvassa maailmassa.

Uuden työn asiantuntijat

Rakennamme kanssasi parempaa työelämää

Olemme ainutlaatuinen yhdistelmä innovatiivisten organisaatioiden ja ihmisten sisäisen motivaation johtamisen osaamista.

Asiantuntijuutemme ytimessä on ihmisen sisäinen motivaatio. Ymmärrämme, minkälaiset rakenteet, toimintatavat ja johtamiskäytänteet tukevat itseohjautuvuutta, jatkuvaa kehittämistä ja muutoskyvykkyyttä.

Konkreettiset, kansainväliseen huippututkimukseen perustuvat työkalumme takaavat sen, että jo pienillä muutoksilla työn arjessa saadaan aikaan mitattavia tuloksia.

Olemme auttaneet satoja organisaatioita menestymään vuodesta 2009 lähtien.

Kohti inhimillisempiä työyhteisöjä

Valmennamme organisaatioita, esimiehiä ja työntekijöitä uusien toimintatapojen luomisessa. Autamme rakentamaan itseohjautuvuutta, motivaatiota, innovaatioita, osallistamista, jatkuvaa kehittymistä ja muutoskyvykkyyttä.

Valmennuksiamme

Itseohjautuvuus

Itseohjautuvuuden vahvistamisen kehitysprosessi

Itseohjautuvuutta tukevissa organisaatioissa tehdään enemmän innovaatioita, ollaan tyytyväisempiä ja sitoutuneempia työhön ja säästetään turhaan byrokratiaan uppoavissa kustannuksissa. Itseohjautuvuuden tukeminen tekee organisaatioista ketterämpiä liikkeissään ja houkuttelevampia työnantajia parhaiden osaajien silmissä.

esimiesvalmennus

Valmentava johtaminen

Kiihtyvällä tahdilla muuttuva työelämä vaatii menestyviltä organisaatioilta jatkuvaa tuottavuuden ja tehokkuuden kehittämistä eli jalostamisen johtamista. Samalla se vaatii myös vahvaa innovatiivisuutta ja muuntautumiskykyä: kykyä ja halua seikkailla.

Jalostamisen ja seikkailun johtaminen puolestaan mahdollistuvat vain, jos osaamme ensin johtaa ihmisten sisäistä motivaatiota eli innostusta.

Valmentavalla johtamisella tuemme työntekijöiden itseohjautuvuutta ja jatkuvaa kehittymistä.

Kaikki aivot töihin

Kokeilemalla kehittäminen & yhteiskehittely

Yhteiskehittelyllä tarkoitetaan sitä, että työntekijät kehittävät itse omaa työtään. Kehittämisen kohteena voivat olla tuotteet ja palvelut, tuotantoprosessi, muut sisäiset toimintatavat tai työilmapiiri.

Yhteiskehittelyprosessin ytimessä on kehittää ideoita ja malleja, jotka muuttavat päivittäisen toiminnan tasolla työyhteisöä parempaan suuntaan.

Tuottavuus tietotyössä

Tunneäly tulevaisuuden työn avaintaitona

Tunneälykkyydellä tarkoitetaan yksilön kykyä tunnistaa, erotella ja säädellä sekä omia, että toisten ihmisten tunteita sekä käyttää tunnepitoista informaatiota hyödyksi sosiaalisissa tilanteissa toimimiseen.

Innostavan ja avoimen ilmapiirin johtaminen tai haastavien tunnelatautuneiden tilanteiden käsittely rakentavasti ei ole mahdollista ilman vahvoja henkilökohtaisia tunnetaitoja. 

Järki töihin -kirja

Järki töihin!

Ajattelunhallinta: uuden työn taidot

Hallitsemattomat informaatiovirrat, takkuavat prosessit ja kehnot työtavat kuormittavat mieltämme ja häiritsevät ajatteluamme. Ajattelunhallinnan valmennusohjelmassa yhdistyy osaamisemme ihmismielen toiminnasta sekä modernin tietotyön älykkäistä työtavoista.

Valmennuksen osallistujat saavat välitöntä hyötyä kehittämällä omia työtapojaan virtaviivaisemmiksi ja tehokkaammiksi. Samalla he luovat edellytyksiä oman työn pitkäjänteiseen ja jatkuvaan parantamiseen omaksumalla kokeilemalla kehittämisen toimintatavan.

Varaa valmennus

Muutos alkaa tästä!

Räätälöimme valmennuksia organisaatiollesi sopivaksi. Jätä yhteydenottopyyntö niin palaamme sinulle!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lue myös

Hybridijohtamisen valmennus esihenkilöille

Valmennuksessa käsittelemme hybridityössä huomiota vaativia johtamisen teemoja ja opimme muokkaamaan ja soveltamaan esihenkilötyötä uudessa tilanteessa.

Tiede, Rakkaus, Vallankumous -podcast

Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä – ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemmän työelämän puolesta.