lataa Filosofian Akatemian Oppaita

Kehityskeskustelun pohja ja opas

Kehityskeskustelu-opas on rakennettu valmentavan johtamisen periaatteiden mukaan. Oppaan avulla voit käydä organisaatiossasi sisäistä motivaatiota vahvistavia kehityskeskusteluja, jotka rakentavat luottamusta ja tunneyhteyttä esihenkilön ja johdettavan välillä, ruokkivat sisäistä motivaatiota sekä vahvistavat työn merkityksellisyyden kokemusta.

*Opas soveltuu myös työpaikan kehityskeskusteluiden yhtenäistämisen pohjaksi.

Miksi ladata Sisäinen motivaatio kehityskeskusteluissa -opas?

  • Saat tiiviin kokonaiskuvan mistä sisäinen motivaatio muodostuu ja miten käydä kehityskeskustelu valmentavan johtamisen periaattein
  • Saat 35 teemoiteltua kysymystä kehityskeskusteluiden tueksi. Teemat: sisäisen motivaation, yhteisöllisyyden, kyvykkyyden ja autonomian vahvistaminen.
  • Saat lisäksi 33 toimintaa ja tavoitteiden johtamista tukevaa kysymystä.

Lataa opas

Lataamalla oppaan liityt myös Filosofian Akatemian uutiskirjetilaajaksi.

Tutustu myös esihenkilövalmennuksiin >

Avoimet kysymykset auttavat johdettavaa kertomaan itsestään ja kokemuksistaan avoimesti. Kysymyksistä on hyvä valita aina tilanteen ja keskustelun keston kannalta sopivimmat.

Haluatko kehittää tai yhtenäistää johtamista työpaikallasi?

Me Filosofian Akatemialla autamme työpaikkoja kehittämään, uudistamaan ja yhtenäistämään johtamista.

  • Työskentelemme tyypillisesti johtoryhmien, sekä erilaisissa johtamistyötä tekevien, kuten HR:n, esihenkilöiden, yksikönvetäjien ja tiiminvetäjien kanssa.
  • Autamme mm. kehittämään yhteisiä johtamisperiaatteita tai johtamislupauksia, valmennamme johtajuustaitoja
  • Kaikki johtajuuden kehittäminen pohjautuu tuoreimpien tieteellisten tutkimusten sekä vuosikymmenien käytännön kokemuksen yhdistämisestä.

Lue myös

Ajankohtaista Filosofian Akatemiassa

Tietoa Filosofian Akatemian tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

Lataa Ajatustyön suunta -selvitys