Joonas

Tulevaisuus tehdään yhdessä

Organisaation muotoilu konsultoivalla otteella

Valmennuksemme suunnitellaan aina yhteistyössä, jotta varmistamme sisällön sopimisen organisaationne tilanteeseen. Usein on kuitenkin niin, että organisaation haasteista tunnetaan vain oireet, mutta syvällisempi ymmärrys puuttuu. Monesti myös tavoiteltu muutos on syvällinen, jolloin tarvitaan laajamittaista yhdessä kulkemista ja läsnäoloa.

Näissä tapauksissa yhteistyömme lähtökohdaksi otetaan konsultointi, muutoksen tekeminen tiiviissä yhteistyössä. Muut yhteistyön muodot, kuten valmennukset ja yksilötyöskentely, tukevat konsultoinnin ympärille rakennettua yhteistä matkaa.

Löydetään ratkaisut yhdessä

Apua ongelman tunnistamiseen

Ongelmien johtaminen oireista on usein haastavaa. On helppoa todeta, että organisaatiossa väistellään vastuuta tai siellä esiintyy haitallista osaoptimointia. Sen sijaan on paljon haastavampaa nähdä, mitä syitä oireiden takaa löytyy. Oireita ei voi hoitaa tehokkaasti ja pitkäjänteisesti ennen kuin analyysi on tehty.

Seuraavassa joitakin tyypillisiä oireita, joita konsultointiprojekteissamme kohtaamme:

 • Henkilöstökyselyiden kautta ilmenee pahoinvointia, jonka syy on vaikea paikantaa.
 • Strategian jalkauttaminen on hyvin hidasta. Muutos ei vaan onnistu.
 • Organisaation kulttuuri on vanhanaikainen, eikä uudistukseen ole tehokkaita keinoja.
 • Ihmiset eivät ota vastuuta, asioista vastaa ”joku muu”.
 • Organisaatiossa on paljon jännitteitä, yhteistyö takkuaa.
 • Itseohjautuvuutta haluttaisiin kehittää, muttei oikein tiedetä, miten.

Näissä tilanteissa on viisasta aloittaa tunnustellen, selvittää tilannetta yhdessä. Selvitystyön avulla saamme kirkastettua, miten ongelmia kannattaa lähteä ratkomaan.

Ketterä kokeileva muutosjohtaminen

Läsnäololla hallintaa ja ohjausta

Käytämme muutosjohtamisen hankkeissa menetelmänä ketterää kokeilevaa muutosjohtamista, joka puolestaan perustuu Lean Change Management -metodiikkaan, osallistaviin ja dialogisiin kehitysmenetelmiin, sekä valikoituihin palvelumuotoilun työkaluihin.

Muutoksen onnistumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että jokaisella ihmisellä on yhteinen ymmärrys siitä, mitä muutos tarkoittaa ja miksi sitä tehdään. Esteiden ja vahvuuksien kautta pystytään järkevämmin suunnittelemaan, mitä konkreettisia toimenpiteitä muutoksen edistämiseksi tulisi tehdä.

Eri ihmisillä on lähtökohtaisesti erilainen käsitys siitä, mitä ollaan tekemässä, mitkä asiat ovat esteinä ja mitkä puolestaan olemassa olevia vahvuuksia. Kenelläkään ei ole täydellistä kokonaiskuvaa, mutta sitä kohti päästään käymällä avointa dialogia ja ottamalla eri näkökulmat huomioon. Tämän tekeminen ennen ratkaisujen – tai interventioiden – miettimistä auttaa kohdistamaan muutostoimenpiteet oikeisiin asioihin.

Et jää muutoksessa yksin

Oikea apu oikeaan aikaan

Muutosprosessit ovat erilaisia, joten yleispäteviä pakettiratkaisuja ei ole saatavilla. Tarjoamme muutokseesi tukea monimuotoisella läsnäololla, tarpeestasi riippuen:

 • Valmennukset esimiehille, henkilöstölle ja johdolle
 • Johtoryhmän tai hallituksen tukeminen muutoksessa
 • Coaching, mentorointi – yksilöiden tukeminen
 • Sovittelu
 • Projektinjohto ja koordinointi
 • Uusien toimintamallien käyttöönotto arjessa, läsnäolo esimerkiksi Slackissa tai Teamsissa
 • Työpajojen fasilitointi, yhteiskehittelyn tukeminen
 • Muutosprosessin vaikuttavuuden seuranta henkilöstömittausten kautta
 • Prosessin viestinnän tukeminen

Tulevaisuus tehdään yhdessä

Muutos alkaa tästä!

Räätälöimme valmennuksia organisaatiollesi sopivaksi. Jätä yhteydenottopyyntö niin palaamme sinulle!

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lue myös

Organisaation kehityskumppanuus

Yhteistyömme on vaikuttavinta silloin, kun tunnemme asiakkaamme pintaa syvemmältä. Kehityskumppanuudessa käytössäsi on koko Filosofian Akatemian osaaminen.

Tiede, Rakkaus, Vallankumous -podcast

Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä – ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemmän työelämän puolesta.