Joonas

mitä konsultointi on?

Konsultointi on muutosten tekemistä tiiviissä yhteistyössä

Haluamme tarjota asiakkaallemme parhaan mahdollisen hyödyn, ja kaikki valmennuksemme suunnitellaan aina yhdessä asiakkaan kanssa. Laajojen muutosten saavuttamiseksi tarvitaan kuitenkin syvällisempää ymmärrystä, joka syntyy laajamittaisella yhdessä kulkemisella ja läsnäololla.

Näissä tapauksissa yhteistyömme lähtökohdaksi suosittelemme konsultointia, muutoksen tekemistä tiiviissä yhteistyössä. Konsultointi tukee organisaation tiimityötä, oppimista, muutoksen johtamista ja vuorovaikutuksen kehittämistä.

tukea organisaation toimintaan

Kohti sujuvampaa työtä

Tuntuuko ongelmien tunnistaminen haastavalta? Haluatko selvittää organisaatiosi todellisen tilan? Konsultoinnin lähtökohtana on aina haasteiden ja ongelmien laaja-alainen analysointi. Kyselyiden, analyysien ja dialogien avulla kartoitamme organisaation tilanteen, jonka pohjalta konsultoinnin sisältö suunnitellaan. 

Millaisiin tilanteisiin konsultointi sopii?

 • Henkilöstökyselyissä ilmenneiden haasteiden ja ongelmien selvittäminen
 • Strategian jalkauttamisen tehostaminen
 • Organisaation kulttuurin uudistus
 • Tiimien ja työyhteisön yhteistyön sujuvoittaminen
 • Itseohjautuvuuden kehittäminen

miten onnistua muutoksessa?

Yhdessä läpi muutosten

Muutosjohtamisen taitoja tarvitaan päivittäin työelämän arjessa. Laajemmissa organisaatiomuutoksissa korostuu ihmisten johtaminen. Hyvin toteutettu muutos auttaa työntekijöitä läpi muutoksen aiheuttamien tunteiden ja haasteiden työhyvinvointia tukien. 

Muutoksen onnistumisen lähtökohtana on yhteinen ymmärrys siitä, mitä muutos tarkoittaa ja miksi sitä tehdään. Ihmisillä on usein erilainen käsitys siitä, mitä ollaan tekemässä. Esteitä ja vahvuuksia kartoittamalla voidaan suunnitella, millä toimenpiteillä muutosta kannattaa edistää. Avoimen dialogin käymisellä ja erilaisten näkökulmien ymmärtämisellä voidaan hahmottaa muutoksen kokonaiskuvaa.

Käytämme muutosjohtamisen hankkeissa menetelmänä ketterää kokeilevaa muutosjohtamista, joka perustuu Lean Change Management -metodiikkaan, osallistaviin ja dialogisiin kehitysmenetelmiin, sekä valikoituihin palvelumuotoilun työkaluihin.

tukea organisaation muutokseen

Oikea apu oikeaan aikaan

Tarjoamme tukea muutosprosessin läpi viemiseen sen kaikissa vaiheissa?

Mitä muutosjohtaminen käytännössä tarkoittaa?

 • Valmennukset esimiehille, henkilöstölle ja johdolle
 • Johtoryhmän tai hallituksen tukeminen muutoksessa
 • Coaching, mentorointi – yksilöiden tukeminen
 • Sovittelu
 • Projektinjohto ja koordinointi
 • Uusien toimintamallien käyttöönotto arjessa, läsnäolo esimerkiksi Slackissa tai Teamsissa
 • Työpajojen fasilitointi, yhteiskehittelyn tukeminen
 • Muutosprosessin vaikuttavuuden seuranta henkilöstömittausten kautta
 • Prosessin viestinnän tukeminen

Tulevaisuus tehdään yhdessä

Muutos alkaa tästä!

Räätälöimme valmennuksia organisaatiollesi sopivaksi. Jätä yhteydenottopyyntö niin palaamme sinulle!

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lue myös

Ajankohtaista Filosofian Akatemiassa

Tietoa Filosofian Akatemian tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

Lataa Ajatustyön suunta -selvitys