mikä on draivi -mittari?

Selvitetään sisäisen motivaation tila

Draivi-mittari on Filosofian Akatemian kehittämä tutkimustyökalu, joka mittaa organisaation sisäisen motivaation tilaa.

Mittarin kysymykset käsittelevät sisäisen motivaation kolmea pääosa-aluetta: vapautta, virtausta ja vastuuta.

Kysymykset antavat suoraa tietoa siitä, mikä toimii hyvin ja mitä kannattaa edelleen kehittää sisäisen motivaation tukemiseksi ja työn imun vahvistamiseksi.

mitä draivi mittaa?

Vapaus, virtaus, vastuu

Vapaus
 • Kyky vaikuttaa rytmitykseen ja aikatauluihin
 • Epäonnistumisten sietäminen
 • Työtehtävien mieluisuus
 • Autonomian kokemus
 • Sisäistetty motivaatio
Virtaus
 • Kiire ja työn sujuvuus
 • Hallinnan tunne
 • Ylikuormittuminen
 • Toimintatavat ja työvälineet
 • Uuden oppiminen ja haasteet
Vastuu
 • Merkityksen kokeminen
 • Rakentava palautekulttuuri
 • Esimiestyö
 • Ryhmähenki ja avoimuus
 • Luottamus

Tutkimuksissa on todettu, että työssä koettu sisäinen motivaatio eli draivi vahvistaa oppimista, lisää toiminnan tehokkuutta, parantaa laatua, nostaa asiakaskokemusta ja on tärkeä perusta kaikelle toiminnan kehittämiselle ja innovaatioille.

Miksi draivi -mittari?

Draivi -mittauksen hyödyt

Mittaa aktiivista työhyvinvointia
 • Aktiivisella työhyvinvoinnilla tarkoitetaan innostusta työstä itsestään ja työn imua. Työstään nauttiva työntekijä on tuottavampi ja voi paremmin. Aktiivinen työhyvinvointi tutkitusti ennustaa tuloksellisuutta.
Tarkkuus ja konkretia
 • Draivi-mittari on suunniteltu kehittämistyökaluksi: kysymykset koskevat arjessa konkreettisia tilanteita, joiden kautta kehityskohteiden tunnistaminen on helppoa.
Perustuu validoituun teoriaan ihmisen motivaatiosta
 • Draivin taustalla on tutkituin ja validoiduin teoria ihmisen motivaatiosta ja siihen vaikuttavista elementeistä.
Normitettu
 • Draivi-mittarin tuloksia verrataan Filosofian Akatemian keräämään normiaineistoon. Näin saadaan selville, millä tasolla sisäinen motivaatio mitattavassa organisaatiossa on suhteessa muihin suomalaisiin yrityksiin.
Asiantuntijan analysoima
 • Tulokset analysoi aina Filosofian Akatemian analyytikko, joka etsii datasta strategisesti relevantit yhteydet ja kehityskohteet.

miten prosessi etenee?

Räätälöity mittaus organisaatiollesi

Draivi -mittaukset räätälöidään aina organisaation tarpeiden mukaiseksi, ja mittaukseen suositellaan lisättäväksi organisaation omia avainkysymyksiä.

Mittaus toteutetaan valitulle ryhmälle sähköisenä monivalintakyselynä, jonka vastausaika on noin 20 minuuttia.* Filosofian Akatemia toimittaa linkin mittaukseen sekä raportoi vastaajamäärät ohjausryhmällenne.

Filosofian Akatemian analyytikko raportoi mittauksen tulokset ohjausryhmällenne yhdessä noin 1,5 tunnin mittaisessa tilaisuudessa. Saatte mittauksen tulokset myös kattavana raporttina.

*Perusmittaukseen kuuluu 100 kysymystä. Saatavilla on myös 40 kysymyksen vaihtoehto, jonka vastausaika on lyhyempi.

Väitämme, että kymmenen vuoden päästä on olemassa vain organisaatioita, jotka pysyvät dynaamisina ja osaavat johtaa henkilöstönsä sisäistä motivaatiota onnistuneesti. 

draivin seuranta

Kehityskohteiden tilan seuranta

Laajan draivi -mittauksen perusteella valittujen kehittämiskohteiden tilannetta voidaan seurata pulssimaisilla pikakyselyillä. Kysely voidaan teettää viikko-, kuukausi- tai kvartaalitasolla tiimeittäin, osastoittain tai laajemmissa ryhmissä. 

draivi 360

Sisäisen motivaation johtaminen

Draivi 360 on erityisesti esihenkilöille tarkoitettu sisäisen motivaation johtamisen mittari. Mittauksen avulla esihenkilöt saavat palautetta omista sisäisen motivaation johtamisen taidoistaan.

Mittarin kysymykset käsittelevät sisäisen motivaation kolmea osa-aluetta: vapautta, virtausta ja vastuuta. Kysymykset antavat suoraa tietoa siitä, mikä toimii hyvin ja mitä kannattaa edelleen kehittää työntekijöiden sisäisen motivaation tukemiseksi ja heidän työn imunsa vahvistamiseksi.

Selvitä organisaatiosi motivaation tila

Muutos alkaa tästä!

Jätä yhteydenottopyyntö niin palaamme sinulle!

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lue myös

Ajankohtaista Filosofian Akatemiassa

Tietoa Filosofian Akatemian tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

Lataa Ajatustyön suunta -selvitys