Draivin mittaaminen
Draivi-mittari on Filosofian Akatemia Oy:n kehittämä työkalu, jonka avulla selvitetään organisaation sisäisen motivaation ja työn imun tila.

Draivi on uusiutumiskyvyn edellytys

Työn imua ja sisäistä motivaatiota kokevat työntekijät ovat luovempia ja kehittämishaluisempia, oppivat syvemmin, toimivat itseohjautuvammin ja palvelevat asiakkaita paremmin. Siksi tulevaisuudessa menestyvät vain organisaatiot, jotka osaavat menestyksekkäästi johtaa henkilöstönsä draivia.


Draivia voi mitata ja vahvistaa

Draivin mittaaminen ja vahvistaminen perustuvat ymmärrykseen ihmisen motivaatiosta. Mittarin kysymykset käsittelevät sisäisen motivaation kolmea pääosa-aluetta: vapautta, virtausta ja vastuuta. Arjen konkreettisella tasolla liikkuvat kysymykset antavat suoraa tietoa siitä, mikä toimii hyvin ja mitä kannattaa kehittää sisäisen motivaation tukemiseksi ja työn imun vahvistamiseksi. Vapauden, virtauksen ja vastuun teemat kukin jakaantuvat viiteen osatekijään. Nämä 15 osatekijää selittävät tutkimustemme mukaan 67 % työn imun ja sisäisen motivaation vaihtelusta. Tutkimustulos kertoo, että arjen toimintatapoja kehittämällä voidaan vaikuttaa suoraan työntekijöiden draiviin.


Vapaus
Virtaus
Vastuu


Miksi Draivi-mittaus?1. Mittaa passiivisen työhyvinvoinnin sijaan aktiivista työhyvinvointia

Aktiivisella työhyvinvoinnilla tarkoitetaan innostusta työstä itsestään ja työn imua. Työstään nauttiva työntekijä voi paremmin ja on myös tuottavimmillaan. Aktiivinen työhyvinvointi tutkitusti ennustaa tuloksellisuutta paremmin kuin passiivinen työhyvinvointi.

2. Tarkkuus ja konkretia

Draivi-mittari on suunniteltu kehittämistyökaluksi: kysymykset koskevat arjessa konkreettisia tilanteita, joiden kautta kehityskohteiden tunnistaminen on helppoa.

3. Perustuu validoituun teoriaan ihmisen motivaatiosta

Draivin taustalla on tutkituin ja validoiduin teoria ihmisen motivaatiosta ja siihen vaikuttavista elementeistä.

4. Normitettu

Draivi-mittarin tuloksia verrataan Filosofian Akatemian keräämään normiaineistoon. Näin saadaan selville, millä tasolla sisäinen motivaatio on mitattavassa organisaatiossa suhteessa muihin suomalaisiin yrityksiin.

5. Asiantuntijan analysoima

Tulokset analysoi aina Filosofian Akatemian analyytikko, joka etsii datasta strategisesti relevantit yhteydet ja kehityskohteet. Voimme myös analysoida tuloksia ristiin muun datanne kanssa.Draivista sanottua

“Henkilöstömme näkemysten mittaaminen luotettavalla mittarilla antaa meille varmuuden siitä, että kehitystoimenpiteemme kohdistuvat oikein.”

– Aimo Virtanen, henkilöstöjohtaja, Caverion Suomi Oy


“Draivi-mittauksella pääsee ihmisen pään sisään.”

– Kimmo Kedonpää, toimitusjohtaja, Pipelife Finland Oy

Mittausprosessi

  • Mittauksen räätälöinti tarpeidenne mukaan
  • Mittauksen toteutus sähköisenä kyselynä (40-100 kysymystä), vastausaika 10-20 min
  • Tulosten analysointi
  • Tulosten raportointi kasvotusten + kattava kirjallinen raportti sisältäen kehitysehdotuksetHaluatko selvittää, mitä asioita kehittämällä voitte vahvistaa työntekijöidenne draivia?OTA YHTEYTTÄ