Ajattelunhallinta

Järki töihin! Uuden työn taidot

Tietotyön lisäarvo syntyy ajattelusta. Digitalisaation myötä luovan ajattelun rooli korostuu jatkuvasti, kun yksioikoisempi datan analysointi ja prosessointi siirtyy koneiden tehtäväksi. Älykkäiden ja tehokkaiden työtapojen ensisijainen tavoite on lisätä tietotyöläisen tilaa ajatella ja vahvistaa aikaansaamista sekä hallinnan tunnetta.

Ajattelunhallinta -valmennukseen osallistujat saavat välitöntä hyötyä kehittämällä omia työtapojaan virtaviivaisemmiksi ja tehokkaammiksi. Samalla he luovat edellytyksiä oman työn pitkäjänteiseen ja jatkuvaan parantamiseen omaksumalla kokeilemalla kehittämisen toimintatavan.

Tutustu suosituimpaan oman työn johtamisen valmennukseemme

Joonas

tietotyön erityispiirteet

Mitä tietotyö vaatii?

Tietotyössä tarvitaan priorisointia, kun työtä on aina enemmän kuin on mahdollista saada tehtyä.

Tietotyön sisältö on lähtökohtaisesti epävarmaa, ja vaatii ketteryyttä.

Vaihteleva työ, jossa samanlaiset tilanteet ja tehtävät ovat harvinaisia vaatii jatkuvaa oppimista.

Olemme ihmisiä, emme samanlaisena toistuvia työsuorituksia tekeviä koneita, mikä vaatii ihmismielen ymmärtämistä.

Tietotyön tuottavuudessa kyse on ennen kaikkea vaikuttavuudesta, ei määrästä.On siis osattava keskittyä oikeisiin asioihin.

valmennuksen sisältö

Valmennusten teemoja

Ajattelunhallinnan ja rutiininmuutoksen periaatteet

 • Mitkä tekijät tekevät ajanhallinnasta haasteellista työssäsi?
 • Miksi meidän on pakko kehittää työntekemisen tapoja?
 • Flow ja aikaansaaminen: Milloin saamme aikaiseksi kaikkein eniten?
 • Flown ja tietotyön hallinnan tunteen haasteet aivo- ja kognitiivisen psykologian tutkimuksen valossa: Työmuisti ja muistamisen rajat. Rutiinin muutoksen vaikeus. Keskittyminen, tarkkaavaisuus ja tahdonvoima.

Kokeilut ja jatkuva parantaminen

 • Työkalut ja systematiikka kokeilujen tekemiseen omassa työssä
 • Mikromuutokset ja kokeilut
 • Käytännöt, jotka varmistavat, että kokeiluista opitaan ja kehitystä tapahtuu

Älykkäät työtavat

 • Miksi “multitäskääminen” ei yleensä kannata ja työn jaksottaminen
 • Maker time ja manager time – ajankäytön suunnittelun kaksi eri lähestymistapaa
 • Kalenterin ja tehtävänhallinnan suhde
 • Prokrastinaatio tietotyössä: Mistä tehtävien lykkääminen ja “valkoisen paperin kauhu” johtuu ja miksi usein teemme asiat viime tingassa, vaikka emme haluaisi? Työkaluja prokrastinaation selättämiseen (esim. Pomodoro-menetelmä)

valmennuksen sisältö

Keskittymistä tukevan työympäristön luominen

 • Ulkoiset häiriötekijät: avo-/monitilatoimistot
 • Digitaaliset yllykkeet ja tietotulvan hallinta
 • Miten tilat vaikuttavat suoriutumiseemme ja miten eri tiloja voi hyödyntää työssään
 • Etätyö

Suunnittelu, tavoitteet ja priorisointi

 • Lyhyen ajan priorisointi ja priorisointityökalu
 • Pitkäkestoinen priorisointi ja pitkän ajan priorisointityökalu: vuosi- ja kuukausitason suunnittelu
 • Tiimitason priorisointi
 • Motivoivien henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen seuranta

Tehtävänhallinnan menetelmät ja työkalut

 • Henkilökohtaisen tiedonhallinnan nelijako:
  inbox, tehtävänhallinta, kalenteri ja referenssimateriaali
 • Digitaalisten työvälineiden tehokas käyttö projektien ja yksittäisten tehtävien hallinnassa
 • Projektien ja työkokonaisuuksien visualisointi

valmennuksen sisältö

Tahdonvoima, stressi ja palautuminen

 • Stressin fysiologinen perusta, sen hyödyt ja haitat
 • Tahdonvoiman rajallisuus ja sen älykäs käyttö
 • Stressi, tahdonvoima ja päätöksenteko
 • Palautumisen ulottuvuudet: kognitiivinen, emotionaalinen, sosiaalinen ja fysikaalinen
 • Palautuminen kuudella tieteellisesti todennetulla metodilla

Sähköinen viestintä ja kokoukset

 • Sähköisen viestinnän määrä ja laatu: työkaluja ja työtapoja näiden parantamiseen
 • Eri viestinnän kanavat ja niiden järkevä hyödyntäminen
 • Kokouksien laatu ja määrä: kokoustyökalu
 • Hajautetut tiimit ja viestintä

Kirkas ajattelu ja keskittymiskyky

 • Mindfulness ja sen tieteellisesti todistetut hyödyt
 • Ajattelun kirkastaminen mindfulnessin avulla
 • Ajattelun avaaminen ja luova mindset
 • Keskittymiskykyä vahvistava harjoittelu

Järki töihin -kirja

Valmennuksen tueksi

Järki töihin! -kirja

Valmennuksen tueksi osallistujille voidaan tarjota Filosofian Akatemian asiantuntijoiden Sami Pajun ja Tapani Riekin kirjoittama Järki Töihin! -kirja. Kirjailijat ovat koonneet yhteen kattavan kokoelman erilaisia käytännön menetelmiä, joilla välittömään stressiin ja kiireeseen voi saada helpotusta.

Kirja tukee lukijaa aidosti ja säännöllisesti pohtimaan omaa työtään ja työn tekemisen tapoja. Yksittäisten työkalujen lisäksi kirja auttaa lukijaa omaksumaan jatkuvan kehittämisen rutiinin, jolla parannetaan työtapoja viikosta, kuukaudesta ja vuodesta toiseen.

Varaa valmennus

Muutos alkaa tästä!

Räätälöimme valmennuksia organisaatiollesi sopivaksi. Jätä yhteydenottopyyntö niin palaamme sinulle!

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lue myös

Organisaation kehityskumppanuus

Yhteistyömme on vaikuttavinta silloin, kun tunnemme asiakkaamme pintaa syvemmältä. Kehityskumppanuudessa käytössäsi on koko Filosofian Akatemian osaaminen.

Tiede, Rakkaus, Vallankumous -podcast

Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä – ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemmän työelämän puolesta.