Kohti itseohjautuvuutta

Itseohjautuvuuden vahvistamisen kehitysprosessi

Itseohjautuvuutta tukevissa organisaatioissa tehdään enemmän innovaatioita, ollaan tyytyväisempiä ja sitoutuneempia työhön ja säästetään turhaan byrokratiaan uppoavissa kustannuksissa. Itseohjautuvuuden tukeminen tekee organisaatioista ketterämpiä liikkeissään ja houkuttelevampia työnantajia parhaiden osaajien silmissä.

Itseohjautuvuus – mistä on kyse?

Itseorganisoituminen vaatii työntekijöiltä paljon erilaisia taitoja. Itsensä johtamisen taitojen lisäksi se edellyttää nk. yhteisöllisiä metataitoja, eli yhteisen työn tekemisen taitoja.

Perinteisessä hierarkisessa organisaatiossa esimiehet vastasivat työn organisoimisesta ja roolituksistatavoitteet tulivat ylempää ja päätösvalta oli muualla. Itseohjautuvuutta tukevassa ja itseorganisoitumista sallivassa organisaatiossa työntekijöiden tulee osata hoitaa kaikki tai osa tästä itse.

Yhteisölliset metataidot -valmennuskokonaisuus antaa perustan lähteä kasvattamaan työntekijöiden liikkumatilaa ja vastuunottoa. Prosessin tukena voidaan käyttää itseohjautuvuusmittaria, joka kartoittaa sekä yksilöiden proaktiivisuutta olla itseohjautuva että organisaation rakenteiden kykyä tukea itseohjautuvuutta.

Itseohjautuvuus - draivi - kokeilu

ITSEOHJAUTUVUUS JA tiimityöTAIDOT

Käsiteltäviä teemoja

  • Tavoitteiden asettaminen ja joukko-ohjautuminen
  • Luottamus ja psykologinen turva
  • Osaaminen, roolitus ja henkilökohtaiset tavoitteet
  • Fiksut kokouskäytännöt ja yhdessä ajattelemisen taito
  • Päätöksenteon periaatteet
  • Arjen kokeilut ja kehittämiskulttuuri

Varaa valmennus

Muutos alkaa tästä!

Räätälöimme valmennuksia organisaatiollesi sopivaksi. Jätä yhteydenottopyyntö niin palaamme sinulle!