Kokeilemalla kehittäminen ja yhteiskehittely -valmennus


Yhteiskehittely tarkoittaa työntekijöiden mahdollisuutta osallistua oman työnsä kehittämiseen, sisältäen: tuotteet, palvelut, tuotantoprosessit, sisäiset toimintatavat ja työilmapiirin. Prosessin keskiössä on ideoiden ja mallien kehittäminen, jotka parantavat päivittäistä toimintaa työyhteisössä. Vahvalla asiantuntemuksella ja metodiosaamisella varustetut valmentajamme, ohjaavat osallistujia tunnistamaan työhönsä liittyviä haasteita.

Prosessissa keskeistä on etsiä monia ratkaisuvaihtoehtoja, joista valitaan käytännön kokeiluissa hyödyllisimmät. Osallistujia ohjataan ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan, jossa he itse pohtivat työnsä haasteita ja kehittävät niihin ratkaisuja. Tällä tavoin sitoutuminen muutoksiin kasvaa, ja sisäinen motivaatio lisääntyy. Onnistunut yhteiskehittely vahvistaa työntekijöiden kokemusta autonomiasta ja mahdollisuudesta vaikuttaa omaan työhönsä, mikä tutkitusti lisää motivaatiota ja sitoutumista.

Mittausten perusteella toimivalla yhteiskehittelyllä on vahva positiivinen yhteys työntekijöiden työn imuun ja työn merkityksellisyyden kokemukseen. Lisäksi on havaittavissa vahva yhteys siihen, kuinka todennäköisesti työntekijät suosittelevat työnantajaa ulospäin.

Kenelle valmennus sopii?

Valmennus sopii organisaatioille, jotka haluavat vahvistaa työntekijöiden itseohjautuvuutta, ja ohjata heitä pohtimaan ratkaisuja oman työnsä kehittämiseen.

Valmennuksen teemat:

Työpajoissa hahmotellaan dialogin kautta kokonaiskuva esimerkiksi uuden palvelun tai toimintamallin muodosta, ja sen keskeisistä elementeistä, periaatteista, tavoitteista, vaikutuksista ja riippuvuuksista muuhun organisaatioon ja ulkopuolisiin tekijöihin. Vahvan pohjan kautta on helpompi lähteä tunnistamaan oppimisprosessin sisältöjä ja toteuttamistapoja.

Lopputuloksena on osallistujien yhteinen ymmärrys palvelusta tai toimintaprosessista kokonaisuutena, jonka luomiseen kaikki ovat päässeet tuomaan omat näkemyksensä ja ideansa.

Työpaja voidaan toteuttaa esimerkiksi LEGO Serious Play -metodilla.

Draivi -mittaus

Valmennuksen vaikutuksia voidaan mitata Draivi -mittauksen avulla. Draivi -mittari on Filosofian Akatemian kehittämä organisaation kehittämistyökalu, jonka avulla selvitetään sisäisen motivaation tilaa.

Mittari tunnistaa rakenteita ja toimintatapoja, jotka auttavat ja tukevat sisäistä motivaatiota. Tärkeintä on pureutua niihin organisatorisiin tekijöihin, jotka vahvistavat ja heikentävät kykyä toimia yhdessä itsenäisesti ja joustavasti.

Varaa valmennus

Muutos alkaa tästä!

Räätälöimme valmennuksia organisaatiollesi sopivaksi. Jätä yhteydenottopyyntö niin palaamme sinulle!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lue myös

Ajankohtaista Filosofian Akatemiassa

Tietoa Filosofian Akatemian tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

Lataa Ajatustyön suunta -selvitys