kokeilemalla kehittämisen ja yhteiskehittelyn valmennus

Työntekijä on oman työnsä asiantuntija

Yhteiskehittely tarkoittaa työntekijöiden mahdollisuutta kehittävät itse omaa työtään. Kehittämisen kohteena voivat olla tuotteet ja palvelut, tuotantoprosessi, muut sisäiset toimintatavat tai työilmapiiri.

Yhteiskehittelyprosessin ytimessä on kehittää ideoita ja malleja, jotka muuttavat päivittäisen toiminnan tasolla työyhteisöä parempaan suuntaan.

Vankalla asiantuntemuksella sekä metodiikkaosaamisella varustetut valmentajamme ohjaavat osallistujia löytämään työn arkeen liittyviä ongelmia ja haasteita. Oleellista on kartoittaa mahdollisimman paljon ratkaisuvaihtoehtoja, joista pystytään seulomaan ne joista voidaan käytännön kokeiluissa saada oletettavasti eniten hyötyä.

Yhteiskehittelyssä lähdetään siitä, että osallistujat ovat oman työnsä parhaita asiantuntijoita. Heitä ohjataan ratkaisukeskeisesti pohtimaan työnsä haasteita sekä kehittämään ratkaisuja niihin. Tällöin sitouttaminen mahdollisiin muutoksiin kasvaa, ja sisäisen motivaation kokemus lisääntyy.

Yhteiskehittelyn hyödyt

Korkeampi motivaatio, parempi sitoutuminen

Onnistunut yhteiskehittely vahvistaa työntekijöiden kokemusta autonomiasta ja mahdollisuudesta vaikuttaa omaan työhönsä. Autonomian kokemus ja vaikutusmahdollisuudet vahvistavat tutkitusti työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista työhönsä.

Mittauksiemme mukaan toimivalla yhteiskehittelyllä on vahva positiivinen korrelaatio työntekijöiden työn imun ja työn merkityksellisyyden kokemukseen. Lisäksi voidaan osoittaa vahva korrelaatio siihen, kuinka todennäköisesti työntekijät suosittelevat työnantajaa ulospäin.

työpajat

Uusia toimintatapoja

Työpajoissa hahmotellaan dialogin kautta kokonaiskuva esimerkiksi uuden palvelun tai toimintamallin muodosta, ja sen keskeisistä elementeistä, periaatteista, tavoitteista, vaikutuksista ja riippuvuuksista muuhun organisaatioon ja ulkopuolisiin tekijöihin. Vahvan pohjan kautta on helpompi lähteä tunnistamaan oppimisprosessin sisältöjä ja toteuttamistapoja.

Lopputuloksena on osallistujien yhteinen ymmärrys palvelusta tai toimintaprosessista kokonaisuutena, jonka luomiseen kaikki ovat päässeet tuomaan omat näkemyksensä ja ideansa.

Työpaja voidaan toteuttaa esimerkiksi LEGO Serious Play -metodilla.

Varaa valmennus

Muutos alkaa tästä!

Räätälöimme valmennuksia organisaatiollesi sopivaksi. Jätä yhteydenottopyyntö niin palaamme sinulle!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lue myös

Tiede, Rakkaus, Vallankumous -podcast

Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä – ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemmän työelämän puolesta.