Tunne- ja vuorovaikutustaidot -valmennus työyhteisölle

Tunne- ja vuorovaikutustaidot toimivan tiimin perustana

Tutkimusten mukaan tiimin jäsenten keskinäinen luottamus ja psykologisesti turvallinen ilmapiiri on yksi keskeisimmistä tekijöistä, joka erottaa parhaat tiimit hyvistä.

Mikä tulee luottamuksen tielle ja saa meidät toimimaan toisin kuin todella haluaisimme? Ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen, joita käytämme suojellaksemme itseämme epävarmuuden keskellä. 

Kenelle valmennus sopii?

Valmennus sopii työyhteisöille ja tiimeille, jotka haluavat kehittää vuorovaikutusta ja oppia parempaa kommunikaatiota.

Valmennuksen teemat:

Innostavan ja avoimen ilmapiirin johtaminen tai haastavien ja tunnelatautuneiden tilanteiden käsittely rakentavasti ei ole mahdollista ilman vahvoja henkilökohtaisia tunnetaitoja. Siksi valmennuksen ensimmäisessä osassa pureudutaan osallistujien henkilökohtaisten tunnetaitojen kehittämiseen. Toisessa osassa syvennymme ihmissuhdetaitojen vahvistamiseen.

Valmennuksen tavoitteena on:

  • Vahvistaa osallistujien henkilökohtaisia tunnetaitoja: omien ajatusten ja tunteiden tiedostamista, säätelyä ja rakentavaa käsittelyä.
  • Lisätä osallistujien kyvykkyyttä johtaa työyhteisön tunneilmastoa ja käsitellä haastavia, potentiaalisesti tunnelatautuneita, tilanteita rakentavasti.
Valmennuksen sisällöt:

Osa 1. Henkilökohtaiset tunnetaidot: Tunnetietoisuus ja itsesäätely

  • Itselle tyypillisten tunteidenkäsittelytapojen tunnistaminen 
  • Tiedostaminen: miten nykyinen tapamme käsitellä tunteita ja haastavia ajatuksia vaikuttaa itseemme ja ympäristöömme 
  • Välineitä tunteiden ja haastavien ajatusten kohtaamiseen rakentavalla tavalla

Osa 2. Syventävät ihmissuhdetaidot: Tunteiden johtaminen ja haastavat keskustelut

  • Toisen kokemuksen tavoittaminen ja siitä viestiminen 
  • Yhteyden kokemisen ja empatian esteiden paikantaminen 
  • Työkaluja haastavien keskustelujen käymiseen tiimiläisten kanssa (esim. puuttuminen sopimattomaan käytökseen, kehityskeskustelut, jatkuvat poissaolot, koeajan purku jne.)  

Varaa valmennus

Muutos alkaa tästä!

Räätälöimme valmennuksia organisaatiollesi sopivaksi. Jätä yhteydenottopyyntö niin palaamme sinulle!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lue myös

Ajankohtaista Filosofian Akatemiassa

Tietoa Filosofian Akatemian tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

Lataa Ajatustyön suunta -selvitys