Tunne- ja vuorovaikutustaidot

Tunne- ja vuorovaikutustaidot toimivan tiimin perustana

Tutkimusten mukaan tiimin jäsenten keskinäinen luottamus ja psykologisesti turvallinen ilmapiiri on yksi keskeisimmistä tekijöistä, joka erottaa parhaat tiimit hyvistä.

Mikä tulee luottamuksen tielle ja saa meidät toimimaan toisin kuin todella haluaisimme? Ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen, joita käytämme suojellaksemme itseämme epävarmuuden keskellä. 

Tunne- ja vuorovaikutustaidot -valmennusta toteutetaan sekä esihenkilöille että koko työyhteisöille.

valmennuksen tavoitteet

Terve ja hyvinvoinva työyhteisö

Innostavan ja avoimen ilmapiirin johtaminen tai haastavien ja tunnelatautuneiden tilanteiden käsittely rakentavasti ei ole mahdollista ilman vahvoja henkilökohtaisia tunnetaitoja. Siksi valmennuksen ensimmäisessä osassa pureudutaan osallistujien henkilökohtaisten tunnetaitojen kehittämiseen. Toisessa osassa syvennymme ihmissuhdetaitojen vahvistamiseen.

valmennuksella on kaksi päätavoitetta:

  • Vahvistaa osallistujien henkilökohtaisia tunnetaitoja: omien ajatusten ja tunteiden tiedostamista, säätelyä ja rakentavaa käsittelyä.
  • Lisätä osallistujien kyvykkyyttä johtaa työyhteisön tunneilmastoa ja käsitellä haastavia, potentiaalisesti tunnelatautuneita, tilanteita rakentavasti.

Valmennuksen sisältö

Osa 1. Henkilökohtaiset tunnetaidot: Tunnetietoisuus ja itsesäätely

  • Itselle tyypillisten tunteidenkäsittelytapojen tunnistaminen 
  • Tiedostaminen: miten nykyinen tapamme käsitellä tunteita ja haastavia ajatuksia vaikuttaa itseemme ja ympäristöömme 
  • Välineitä tunteiden ja haastavien ajatusten kohtaamiseen rakentavalla tavalla

Osa 2. Syventävät ihmissuhdetaidot: Tunteiden johtaminen ja haastavat keskustelut

  • Toisen kokemuksen tavoittaminen ja siitä viestiminen 
  • Yhteyden kokemisen ja empatian esteiden paikantaminen 
  • Työkaluja haastavien keskustelujen käymiseen tiimiläisten kanssa (esim. puuttuminen sopimattomaan käytökseen, kehityskeskustelut, jatkuvat poissaolot, koeajan purku jne.)  

täydennä kokonaisuus mindfulness -valmennuksella

Valmennuksen tukeminen tietoisen läsnäolon tekniikoin

Tietoisen läsnäolon, mindfulnessin, menetelmät ovat erinomainen työkalu omien tunteiden ja ajatusten tunnistamiseen. Tulemalla tietoiseksi omista ajattelu- ja toimintamalleista voimme tunnistaa mielen vahvuudet, muuttaa käyttäytymistämme hyvinvointia tukevaksi ja välttää itsellemme haitallisen toiminnan. Tietoisen läsnäolon tilasta voimme myös vahvistaa vuorovaikutustaitojamme harjoittamalla myötätuntoa paitsi toisia, myös itseä kohtaan.

Mindfulness-valmennus sopii hyvin täydentämään tunne- ja vuorovaikutustaidot -valmennusta.

Varaa valmennus

Muutos alkaa tästä!

Räätälöimme valmennuksia organisaatiollesi sopivaksi. Jätä yhteydenottopyyntö niin palaamme sinulle!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lue myös

Organisaation kehityskumppanuus

Yhteistyömme on vaikuttavinta silloin, kun tunnemme asiakkaamme pintaa syvemmältä. Kehityskumppanuudessa käytössäsi on koko Filosofian Akatemian osaaminen.

Tiede, Rakkaus, Vallankumous -podcast

Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä – ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemmän työelämän puolesta.