Samuli Shintami

Ihmiset

Samuli Shintami

Samuli Shintami (PsM) on ajatustyöhön, neuromoninaisuuteen (ADHD- ja autismikirjo) ja ihmisten moninaisuuteen (DEI) erikoistunut työterveyspsykologi, kouluttaja ja puhuja. Samulin näkemyksen mukaan heitämme hukkaan valtavasti energiaa ja potentiaalia, jos emme osaa sovittaa työtapojamme aivoillemme sopiviksi, jos emme tunnista kuinka me ihmiset emme ajattele ja koe asioita samalla tavalla ja jos emme kohtaa toista ihmistä avoimin mielin ja kuunnellen. Kääntäen taas aivoystävälliset, moninaisuutta ymmärtävät ja kohtaavaan kuuntelemiseen tähtäävät yhteisöt ja työpaikat saavat meidät kukoistamaan.


Samulin koulutusten ja puheenvuorojen päämääränä on ajatuksia herättämällä ja konkreettisten esimerkkien kautta oivalluttaminen ja asioiden ymmärrettäväksi tekeminen. Psykologiatieteen ja ammatillisen kokemuksen lisäksi Samuliammentaa ajatteluunsa erityisesti neurotieteestä, evoluutiobiologiasta ja filosofiasta.

Erityisosaamisalueet

  • Neuromoninaisuus, ADHD, autismikirjo
  • Työuupumus, stressi, palautuminen
  • Moninaisuus, tasavertaisuus ja inkluusio työpaikalla (DEI)
  • Ajatustyö, aivot töissä ja kognitiivinen ergonomia
  • Työkykyjohtaminen
+358 457 8840 855 samuli.shintami@heltti.fi LinkedIn