Avoin tunneälykoulutus esimiehille
Tunneälykoulutuksessa esimiehet kehittävät henkilökohtaisia tunnetaitojaan ja saavat välineitä johtaa tiiminsä tunneilmastoa ja käsitellä haastavia, potentiaalisesti tunnelatautuneita, tilanteita rakentavasti. Koulutus järjestetään 26.9., ilmoittautuminen auki nyt!


Tunneäly on avain asiantuntijatiimin suorituskyvyn johtamiseen

Tunneälykkyydellä tarkoitetaan yksilön kykyä tunnistaa, erotella ja säädellä omia ja toisten ihmisten tunteita sekä käyttää tunnepitoista informaatiota hyödyksi sosiaalisissa konteksteissa toimimiseen.

Innostavan ja avoimen ilmapiirin johtaminen tai haastavien, tunnelatautuneiden tilanteiden käsittely rakentavasti ei ole mahdollista, ellei esimiehellä itsellään ole ensin kykyä tiedostaa omaa ajatteluaan, tunteitaan ja käyttäytymistään. Tällä koulutuksella on siksi kaksi päätavoitetta: 1. vahvistaa osallistujien henkilökohtaisia tunnetaitoja: omien ajatusten ja tunteiden tiedostamista, säätelyä ja rakentavaa käsittelyä, sekä 2. lisätä esimiehen kyvykkyyttä johtaa tiiminsä tunneilmastoa ja käsitellä haastavia, potentiaalisesti tunnelatautuneita, tilanteita rakentavasti.


"Iida’s training on emotional intelligence opened a "door of awareness" for myself and for the people around me, helping me to understand the main patterns through which we handle our emotions and providing me with ways to recognize them in daily interactions, eventually allowing me to adapt my behavior or communication to reach a better level of mutual understanding / collaboration at work and in life.”

–Nicolas Aubry, CTO Schibsted Media Group, Tori.fi


Kiinnostuitko?


ILMOITTAUDU MUKAAN
Koulutuspäivän sisältö

Klo 9.00–12.00
Henkilökohtaiset tunnetaidot: Tunnetietoisuus ja itsesäätely

  • itsellesi tyypillisten tunteiden käsittelytapojen tunnistaminen
  • tiedostaminen: miten nykyinen tapasi käsitellä tunteita ja haastavia ajatuksia vaikuttaa sinuun itseesi ja ympäristöösi
  • välineitä tunteiden ja haastavien ajatusten kohtaamiseen rakentavalla tavalla

Klo 12.00–13.00 Lounastauko
Klo 13.00–16.00
Syventävät ihmissuhdetaidot: Tunteiden johtaminen ja haastavat keskustelut

  • toisen tunnekokemuksen tavoittaminen
  • yhteyden kokemisen ja empatian esteiden paikantaminen
  • työkaluja haastavien keskustelujen käymiseen tiimiläisten kanssa (esim. puuttuminen sopimattomaan käytökseen, kehityskeskustelut, jatkuvat poissaolot, koeajan purku jne.)

Hinta: 750 € + alv. 24% /hlö, sisältää lounaan ja kahvitarjoilun.Valmentajasi


Iida Mäkikallio on henkilökohtaiseen kasvuun ja ihmissuhdedynamiikkoihin erikoistunut psykologi. Iida on valmentanut useiden vuosien ajan tunnetaitoja ja sisäisen motivaation johtamista lukuisten eri alojen yritysten johdolle ja työntekijöille. Hän on myös suosittu puhuja, joka tunnetaan innostavuudestaan ja helposti lähestyttävästä tavastaan puhua haastavista ja ajatuksia herättävistä teemoista.Nosta tunneälysi seuraavalle tasolleVARAA PAIKKASI NYT