Podcast jakso 34 – Vieraana SHAWN HUFF

Mikä on huippuyksilöiden ja -tiimien salaisuus?

Mitä oppeja ammattiurheilusta voi ammentaa oman resilienssin vahvistamiseen, toimivan tiimin rakentamiseen ja työyhteisön johtamiseen? Millainen palaute on hyödyllistä ja milloin palaute voi johtaa huonoihin seurauksiin? Entä miksi johtajan kannattaa käyttää aikaa luottamuksen rakentamiseen ja ihmisiin tutustumiseen tiimissä? Tytti Kokon vieraana on yksi Suomen tunnetuimmista koripalloilijoista, Susijengin pitkäaikainen kapteeni Shawn Huff.

Aikaleimat:
 
4:02
olosuhteiden ja päämäärätietoisuuden merkitys menestymiselle

5:50 eri tyyppiset jännitykset paineiden alla ja valmistautumisen sekä kyvykkyyden kokemuksen merkitys

10:27 epäonnistuminen on yrittämisen puutetta, onnistuminen on uskallusta yrittää

11:22 itsemyötätunto yhdistettynä korkeisiin tavoitteisiin johtaa parempaan suoriutumiseen

13:27 panostaminen siihen, mihin voimme vaikuttaa ja irti päästäminen siitä, mihin emme voi vaikuttaa

17:37 hyvä tiimihenki rehellisyyden ja suoran, välittömän palautteen edellytyksenä työyhteisössä

21:18 palautteen tulisi keskittyä niihin asioihin, joihin ihminen voi itse vaikuttaa

22:04 kärkkäiden vuorovaikutustilanteiden selvittämisen tärkeys jälkikäteen

23:20 luottamus, kyky myöntää virheet ja toistemme tunteminen toimivan työyhteisön taustalla

26:47 yhteenkuuluvuuden tunne ja yhteisen merkityksellisen päämäärän merkitys toimivassa tiimityössä

28:26 henkilökohtainen motivaatio ja velvollisuuden tunne tiimikavereita kohtaan tavoitteiden saavuttamisessa

30:47 johtajan autoritäärisyys syö motivaatiota

32:07 tiimin sisältä johtamisessa yksi tärkeimmistä asioista on esimerkillä johtaminen

34:21 ylimmän johdon tehtävä on luoda selkeä suunnitelma ja roolit sen saavuttamiseksi

37:02 kuulluksi tulemisen kokemus on tärkeää, vaikka asiat eivät menisi työntekijän/pelaajan toivomalla tavalla

38:37 vahvuuskeskeisyyden taustalla johtamisessa on yksilöiden tunteminen, ja se vie aikaa

40:47 ylhäältä alas -johtamisen onnistuminen kriisitilanteissa edellyttää pohjalle rakennettua luottamusta

43:12 uskallus unelmoida ja yrittää on kaiken lähtökohta

Uskalla unelmoida.” 

– Shawn Huff

Haluatko keskustella näiden teemojen edistämisestä omassa organisaatiossasi?

Lue myös

Ajankohtaista Filosofian Akatemiassa

Tietoa Filosofian Akatemian tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

Lataa Ajatustyön suunta -selvitys

Työhyvinvointi pitovoimana ja inhimillisen johtamisen merkityksestä organisaatioissa? – Sanna-Mari Myllynen

Yksi merkittävä työpahoinvoinnin aiheuttaja on huono johtaminen. Helsingin kaupungin henkilöstöosasto/johtaminen, onnistuminen ja työhyvinvointi -yksikön päällikkö Sanna-Mari Myllynen on tämän kertainen vieraamme podcastissa. Työpahoinvointia synnyttävät myös epäoikeudenmukaisuus, luottamuksen puute, syrjinnän kokemus, merkityksellisyyden puute, liian suuri työkuorma, haasteelliset työajat, työpaikkakiusaaminen sekä tietenkin myös henkilökohtaiset sairaudet. Työuupumus on sitten työpahoinvoinnin päätepiste. Sanna-Marin mielestä johtamisessa on tärkeää tutustua myös itseensä, etenkin stressikäyttäytymisen muotoihin. Mitä minusta tulee ulos, kun itse en ole enää “ratsuni” selässä.? Hän pohtii myös, että olisiko meidän hyvä oppia käyttämään enemmän “ajatuskumppaneita” oman persoonallisuuden tukemisessa, sillä sinun persoona on sinun johtamistyökalu. jos et tunne sinun persoonasi niin et tunne sinun johtamistyökaluja.

Lassi ja Petsku

Inhimillinen johtaminen – tarina johtajasta sen sisällä

Empatia, merkityksellisyys, vapaus, ihmisten osallistaminen, arvotus, tasapuolisuus, kuuntelu niin että oikeasti kuulet ja yksilön kohtaaminen arjessa ovat inhimillisen johtamisen peruspilareita. Nämä ajatukset tulevat inhimilliseltä johtajalta, joka puhuu avoimesti sen puolesta, kuitenkin huomioiden, että yrityksellä on omat “kovat” tavoitteeensa ja puolensa.