Henkilökohtainen coaching

Tavoitteellinen kehitys- ja valmennusprosessi

Tarjoamme henkilökohtaista coachingia eli valmennusta työntekijöille, esimiehille ja johdolle mm. seuraavissa tilanteissa:

  • Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen: valmentava johtaminen, muutoksessa johtaminen
  • Omien toimintatapojen tehostaminen (mm. ajanhallinta, oman työn johtaminen, työn ja vapaa-ajan tasapaino)
  • Henkilökohtaiset ja työyhteisön muutosprosessit
  • Uudessa työtehtävässä aloittaminen
  • Uravalinnat

Pohditko, sopiiko coaching sinun tilanteeseesi?

”Ongelmat eivät ratkea tarjoamalla uutta informaatiota vaan järjestämällä sitä, minkä olemme aina tienneet.”

Ludvig Wittgenstein

mitä coaching on?

Valjastetaan yhdessä kaikki potentiaali

Coaching sopii erityisesti tilanteisiin, joissa henkilöllä tai tiimillä on osaamista ja valmiuksia tavoitteen toteuttamiseen, mutta potentiaali ei syystä tai toisesta realisoidu maksimaalisesti. Coach auttaa tulemaan tietoiseksi tarvittavista voimavaroista sekä niistä esteistä ja uskomuksista, jotka torppaavat tavoitteeseen pääsemisen. (Lähde: https://www.bci.fi/)

Coaching perustuu kuuntelun ja kysymysten kautta coachattavan tukemiseen ja haastamiseen ratkaisujen ja keinojen löytämiseen tavoitteidensa saavuttamiseen. Coaching kehittää coachattavan tietoisuutta, itsetuntemusta, tapoja ajatella ja toimia sekä kykyä viedä läpi haluttu muutos ja saavuttaa tavoitteet.

toteutustavat

Henkilökohtainen prosessi tukee tavoitteiden saavuttamista

Suosittelemme henkilökohtaista coachingia useamman tapaamisen prosessina. Aluksi määrittelemme yhdessä yksilön henkilökohtaiset työhön/uraan liittyvät tavoitteet, joiden eteen hän työskentelee ja joiden etenemistä seuraamme koko prosessin ajan. Alkutapaaminen voi olla nk. kolmikantatapaaminen, jossa on mukana työnantajaorganisaation edustaja. Prosessin päätyttyä katsomme, onko tavoitteisiin päästy ja mitä toimenpiteitä tai minkälaista tukea mahdollisesti vielä tarvitaan.

Tarjoamme henkilökohtaista coachingia myös yksittäisinä sessioina:

  • Ryhmävalmennusten tukena, jolloin varmistamme, että opitut asiat jalkautuvat arjen tekemisen tasolle ja seuraamme niiden kehitystä
  • Organisaatioiden muutosprosessien tukena yksilöiden henkilökohtaisen muutoksen tukemiseksi

Tarjoamme coachingia myös pienryhmille sekä tiimeille ja johtoryhmille tiimitoiminnan kehittämiseen.

Sertifioitu coach

Tytti Kokko

Tytti Kokko (KTM, Certified Business Coach®) tarjoaa asiakkaillemme yksilö- ja ryhmä-coachingia sekä vastaa kehityskumppanuuksistamme. Tytti valmentaa johtajia, esihenkilöitä ja työntekijöitä mm. seuraavissa teemoissa: valmentavan johtamisotteen kehittäminen, vuorovaikutustaidot, uravalinnat sekä ajanhallinta ja itsensä johtaminen. Tytin empaattinen läsnäolo ja “hellä tuuppiminen” saa ihmiset paitsi reflektoimaan itseään myös ryhtymään toimeen muutoksen äärellä.

Miia Järvilehto

Coachauksen ja tiimivalmentamisen asiantuntija

Miia Järvilehto

Miia on coachauksen, fasilitoivien menetelmien, kollektiivisen oppimisen ja tiimivalmentamisen asiantuntija sekä oppivien organisaatioiden intohimoinen kehittäjä. Hän uskoo, että edelläkävijyyden elinehto on luova ajattelu ja ongelmanratkaisutaidot, mikä mahdollistuu vahvistamalla luottamuksen ilmapiiriä tiimeissä ja organisaatioissa. Valmennusten ja coachauksen lisäksi Miia tekee ratkaisukeskeistä yksilö-, esimies- ja ryhmätyönohjausta.

Coachingistamme sanottua

”On ihmeellistä, kuinka aiemmin solmussa olleet ajatukset suoristuvat ihan itsestään selviksi, kun esitetään oikeita kysymyksiä ulkopuolisen toimesta. Olin coaching-prosessin aikana uraani liittyvän merkittävän päätöksen edessä, ja Tytin tarkkanäköiset kysymykset osuivat ja upposivat – ne auttoivat hahmottamaan, mitä minä oikeasti haluan. En voi kuin sydämestäni suositella – niin Tyttiä kuin coachaustakin!”

Jaana Hirsikangas, toiminnanjohtaja, Suomen UN Women

”Coachingista sain tukea ja työkaluja suurtenkin muutosten läpivientiin organisaatiossamme. Määriteltyjen tavoitteiden lisäksi tarttui myös kokemusta yleisesti coaching-prosessista ja menetelmistä, joita voin hyödyntää omassa esimiestyössäni ja organisaation kehittämisessä. Tytin valmennussarja täytti ja osin ylitti odotukseni!”

Jarno Kyykkä, Product Development Leader, Ericsson

Varaa coaching

Muutos alkaa tästä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lue myös

Organisaation kehityskumppanuus

Yhteistyömme on vaikuttavinta silloin, kun tunnemme asiakkaamme pintaa syvemmältä. Kehityskumppanuudessa käytössäsi on koko Filosofian Akatemian osaaminen.

Tiede, Rakkaus, Vallankumous -podcast

Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä – ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemmän työelämän puolesta.