tukea myllerryksen keskelle

Muutoksessa eläminen ja resilienssi

Kaipaatko työyhteisöllesi työkaluja muutosten aiheuttamaan kuormitukseen? Haluatko parantaa kykyänne sopeutua kiihtyvällä tahdilla muuttuvaan maailmaan?

Suosittelemme tätä ajankohtaista valmennusta, mikäli haluatte kehittää resilienssiänne eli muutoskyvykkyyttänne. Valmennuksen myötä ymmärrätte, miksi muutos kuormittaa mieltämme ja saatte vinkit siihen, kuinka voitte parantaa omaa muutoskyvykkyyttänne.

Uudistumiskykyä ja mielenrauhaa

Näin pärjäät muutoksessa

Maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan ennen. Teknologiat vaihtuvat, toimialat katoavat ja ympärillämme vallitsee yhä suurempi ennakoimattomuus. Tämän vuoksi muutoksessa elämisen menetelmät ovat tärkeämpiä kuin koskaan: tulevaisuuden yhä kiihtyvällä vauhdilla muuttuva työelämä vaatii menestyviltä organisaatioilta jatkuvaa uudistumiskykyä ja joustavuutta.

Valmennuksessa opitaan menetelmiä, kuten uudelleen kehystämistä sekä asioiden järkevää ennakointia, jotka auttavat rauhoittamaan mielen muutoksen keskellä. Muutos nostaa esiin uusia haasteita ja aiheuttaa stressiä, mikä taas aiheuttaa uupumusta työssä.

Valmennuksessa painottuvat positiivisen vuorovaikutuksen menetelmät, sillä muutostilanteessa vahva luottamus ja hyvä kommunikaatio antavat kestävän pohjan tulevaisuuden rakentamiselle.

Valmennuksen sisältö

Muutoksessa eläminen -valmennuksessa osallistujat oppivat:

  • Omaksumaan tehokkaasti hyviä rutiineja ja korvaamaan toimimattomia tapoja paremmilla
  • sopeutumaan muutokseen nopeasti ja sulavasti sekä
  • johtamaan muutosta ihmisistä käsin.

Ydinkysymyksiä valmennuksessa ovat muun muassa:

  • Minkälaiset lainalaisuudet ihmisen muutosta ohjaavat?
  • Minkälaisen psykologisen hinnan muutostilanteet asettavat?
  • Miten totunnaisia tapoja ja urautumia muutetaan? 

Valmennuksen menetelmät

Ennakoinnin menetelmät auttavat psykologisesti valmistautumaan muutostilanteisiin. Menetelmillä luodataan etukäteen, mitä muutoksessa on odotettavissa, kuinka muutokseen reagoidaan, ja kuinka minimoidaan muutostilanteiden psykologinen hinta.

Muutokseen reagoimisen menetelmät auttavat kaappaamaan pillastuneen ajattelun takaisin mielikuvitukselta. Menetelmiin kuuluvat erilaiset kognitiiviseen käyttäytymisteoriaan pohjautuvat tekniikat, kuten uudelleen kehystäminen. Uudelleen kehystämisen menetelmään tutustutaan valmennuksessa pahin ja paras lopputulos -harjoituksen kautta.

Muutoksen aikaansaamisen menetelmät keskittyvät sekä oman että toisten ihmisten toiminnan muuttamiseen. Menetelmien avulla motivoidaan muutosta, uudelleenrakennetaan rutiineja, ja kohdataan pehmeästi muutoksen aiheuttama vastustus.

Valmentajanne: Reima Launonen

Reima Launonen (VTM) on vuorovaikutuksen, aktiivisen työhyvinvoinnin ja sisäisen motivaation asiantuntija. Hänen valmennustensa suosio perustuu tieteellisen tiedon ja konkreettisten esimerkkien sujuvaan yhdistämiseen. Reiman tavoitteena onkin välittää tietoa eteenpäin niin, että se on helposti integroitavissa jokapäiväiseen työhön.

Reima haluaa luoda suomalaisesta työelämästä paikan, jossa yksilöt kokevat työssään vahvaa merkityksen tunnetta, joka näkyy aktiivisena toimintana oman työn tekemisessä ja kehittämisessä. Reima tutkii Helsingin Yliopistossa oikeudenmukaisuutta. Hänen työelämätutkimuksensa on painottunut innostuksen johtamisen kysymyksiin.

Tapani Riekki

Valmentajanne: Tapani Riekki

Tapani Riekki (PsT) on “tiedenörtti” ja korkean tason psykologian tutkija, joka on julkaissut artikkeleita mm. maailman johtavassa tiedelehdessä Naturessa. Tapanin asiantuntijuuden ytimessä on mielen toiminta: ajattelu, päätöksenteko ja sosiaalinen neurotiede. Tätä osaamista hän soveltaa laajasti organisaatioiden kehittämishaasteisiin. Tapanin sparrailussa oppii ymmärtämään, miksi yksilö toimii kuten toimii ja minkälaiset ohjauskeinot työelämässä toimivat oikeasti ja johdattavat parempaan toimintaan.

Filosofian Akatemialla Tapani valmentaa ajattelunhallinnan ja tietotyön älykkäiden työtapojen lisäksi mm. itseohjautuvuuden ja sisäisen motivaation teemoista. Tapani on johtanut Filosofian Akatemian Draivi-mittarin kehittämistyötä ja jatkokehittää nyt mittaria itseohjautuvuuden arviointiin ja organisaatioiden muutosprosessien tukemiseen.

Hinta ja toteutus

Valmennuksen kesto on kaksi tuntia. Toteutuksessa voidaan käyttää organisaationne sähköisiä työkaluja, kuten Teamsia tai Zoomia. Vaihtoehtoisesti voimme toteuttaa verkkovalmennuksen Filosofian Akatemian työkaluilla ilman erillistä kustannusta. Halutessanne valmennus voidaan tallentaa organisaationne sisäiseen käyttöön.

Valmennuksen ajankohtaisuuden vuoksi olemme laskeneet sen hinnan 2 200 euroon (norm. 3 200 €). Hintaan lisätään arvonlisävero.

Pyrimme toteuttamaan tätä valmennusta nopealla aikataululla, jopa 1-2 viikon kuluttua yhteydenotostasi.

Ota yhteyttä / varaa valmennus