tukea myllerryksen keskelle

Tukea muutoksen keskelle: resilienssivalmennus henkilöstölle

Kaipaatko työyhteisöllesi työkaluja muutosten aiheuttamaan kuormitukseen? Haluatko parantaa kykyänne sopeutua kiihtyvällä tahdilla muuttuvaan maailmaan?

Tämä etävalmennus auttaa ihmisiä kehittämään resilienssiä eli muutoskyvykkyyttä. Valmennus tarjoaa keinot mielen hyvinvointiin ja menestyksekkääseen tiimitoimintaan muutosten keskellä.

Uudistumiskykyä ja mielenrauhaa

Näin pärjäät muutoksessa

Muutoksessa elämisen menetelmät ovat nyt tärkeämpiä kuin koskaan. Kiihtyvällä vauhdilla muuttuva työelämä vaatii menestyviltä organisaatioilta jatkuvaa uudistumiskykyä ja joustavuutta.

Tässä suositussa valmennuksessa osallistujat oppivat menetelmiä, jotka auttavat rauhoittamaan mielen ja voimaantumaan muutoksen keskellä.

Valmennuksessa harjoitellaan mielen taitojen lisäksi positiivisen vuorovaikutuksen menetelmiä. Muutostilanteessa tiimin vahva luottamus ja hyvä kommunikaatio antavat kestävän pohjan tulevaisuuden rakentamiselle.

nopeita hyötyjä

Valmennuksen sisältö

Muutoksessa eläminen -valmennuksessa osallistujat oppivat:

  • muuttamaan totuttuja rutiineja ja korvaamaan toimimattomat tavat paremmilla
  • konkreettisia menetelmiä, joiden avulla sopeutua muutokseen nopeasti ja sulavasti
  • ymmärtämään ja johtamaan muutosta ihmisistä käsin

Ydinkysymyksiä valmennuksessa ovat muun muassa:

  • Minkälaiset lainalaisuudet ihmisen muutosta ohjaavat?
  • Minkälaisen psykologisen hinnan muutostilanteet asettavat?
  • Miten totuttuja tapoja ja urautumia muutetaan? 

Konkreettisia työkaluja

Valmennuksen menetelmät

Ennakoinnin menetelmät auttavat psykologisesti valmistautumaan muutostilanteisiin. Menetelmillä luodataan etukäteen, mitä muutoksessa on odotettavissa, kuinka muutokseen reagoidaan, ja kuinka minimoidaan muutostilanteiden psykologinen hinta.

Muutokseen reagoimisen menetelmät auttavat rauhoittamaan pillastuneen ajattelun ja laajentamaan perspektiiviä. Menetelmiin kuuluvat erilaiset kognitiiviseen käyttäytymisteoriaan pohjautuvat tekniikat, kuten uudelleen kehystäminen. Uudelleen kehystämisen menetelmään tutustutaan valmennuksessa pahin ja paras lopputulos -harjoituksen kautta.

Muutoksen aikaansaamisen menetelmät keskittyvät sekä oman että toisten ihmisten toiminnan muuttamiseen. Menetelmien avulla vahvistetaan motivaatiota muutosta kohtaan sekä kehitetään toimivia ja tehokkaita rutiineja muutoksen aikaansaamiseksi.

huippusuosittu muutosvalmentaja

Valmentajanne: Reima Launonen

Reima Launonen (VTM) on vuorovaikutuksen, aktiivisen työhyvinvoinnin ja sisäisen motivaation asiantuntija. Hänen valmennustensa suosio perustuu tieteellisen tiedon ja konkreettisten esimerkkien sujuvaan yhdistämiseen. Reiman tavoitteena onkin välittää tietoa eteenpäin niin, että se on helposti integroitavissa jokapäiväiseen työhön.

Reima haluaa luoda suomalaisesta työelämästä paikan, jossa yksilöt kokevat työssään vahvaa merkityksen tunnetta, joka näkyy aktiivisena toimintana oman työn tekemisessä ja kehittämisessä. Reima tutkii Helsingin Yliopistossa oikeudenmukaisuutta. Hänen työelämätutkimuksensa on painottunut innostuksen johtamisen kysymyksiin.

Tapani Riekki

ihmismielen asiantuntija

Valmentajanne: Tapani Riekki

Tapani Riekki (PsT) on “tiedenörtti” ja korkean tason psykologian tutkija, joka on julkaissut artikkeleita mm. maailman johtavassa tiedelehdessä Naturessa. Tapanin asiantuntijuuden ytimessä on mielen toiminta: ajattelu, päätöksenteko ja sosiaalinen neurotiede. Tätä osaamista hän soveltaa laajasti organisaatioiden kehittämishaasteisiin. Tapanin sparrailussa oppii ymmärtämään, miksi yksilö toimii kuten toimii ja minkälaiset ohjauskeinot työelämässä toimivat oikeasti ja johdattavat parempaan toimintaan.

Filosofian Akatemialla Tapani valmentaa ajattelunhallinnan ja tietotyön älykkäiden työtapojen lisäksi mm. itseohjautuvuuden ja sisäisen motivaation teemoista. Tapani on johtanut Filosofian Akatemian Draivi-mittarin kehittämistyötä ja jatkokehittää nyt mittaria itseohjautuvuuden arviointiin ja organisaatioiden muutosprosessien tukemiseen.

investointi tulevaisuuteen

Hinta ja toteutus

Valmennuksen kesto on kaksi tuntia. Toteutuksessa voidaan käyttää organisaationne sähköisiä työkaluja, kuten Teamsia tai Zoomia. Vaihtoehtoisesti voimme toteuttaa etävalmennuksen Filosofian Akatemian työkaluilla ilman erillistä kustannusta. Halutessanne valmennus voidaan tallentaa organisaationne sisäiseen käyttöön.

Valmennuksen ajankohtaisuuden vuoksi olemme laskeneet sen hinnan 2 400 euroon (norm. 3 200 €). Hintaan lisätään arvonlisävero.

Pyrimme toteuttamaan tätä valmennusta nopealla aikataululla, jopa 1-2 viikon kuluttua yhteydenotostasi.

Ota yhteyttä / varaa valmennus