resilienssi

Parannetaan organisaation kykyä sopeutua muutoksiin

Kaipaatko työyhteisöllesi työkaluja muutosten aiheuttamaan kuormitukseen? Haluatko parantaa kykyänne sopeutua kiihtyvällä tahdilla muuttuvaan maailmaan?

Verkkovalmennus auttaa ihmisiä kehittämään resilienssiä eli muutoskyvykkyyttä. Valmennus tarjoaa keinoja mielen hyvinvointiin ja menestyksekkääseen tiimitoimintaan muutosten keskellä.

Valmennuksen kesto on kaksi tuntia ja sen aikana osallistujat oppivat:

  • muuttamaan totuttuja rutiineja ja korvaamaan toimimattomat tavat paremmilla
  • konkreettisia menetelmiä, joiden avulla sopeutua muutokseen nopeasti ja sulavasti
  • ymmärtämään ja johtamaan muutosta ihmisistä käsin

valmennuksen tavoitteet

Tukea ja työkaluja muutoksessa elämiseen

Muutoksessa elämisen menetelmät ovat nyt tärkeämpiä kuin koskaan. Kiihtyvällä vauhdilla muuttuva työelämä vaatii menestyviltä organisaatioilta jatkuvaa uudistumiskykyä ja joustavuutta.

Tässä suositussa resilienssi -valmennuksessa osallistujat oppivat menetelmiä, jotka auttavat rauhoittamaan mielen ja voimaantumaan muutoksen keskellä.

Valmennuksessa harjoitellaan mielen taitojen lisäksi positiivisen vuorovaikutuksen menetelmiä. Muutostilanteessa tiimin vahva luottamus ja hyvä kommunikaatio antavat kestävän pohjan tulevaisuuden rakentamiselle.

Ydinkysymyksiä resilienssi -valmennuksessa ovat muun muassa:

  • Minkälaiset lainalaisuudet ihmisen muutosta ohjaavat?
  • Minkälaisen psykologisen hinnan muutostilanteet asettavat?
  • Miten totuttuja tapoja ja urautumia muutetaan? 

työkalut

Valmennuksen menetelmät

Ennakoinnin menetelmät auttavat psykologisesti valmistautumaan muutostilanteisiin. Menetelmillä luodataan etukäteen, mitä muutoksessa on odotettavissa, kuinka muutokseen reagoidaan, ja kuinka minimoidaan muutostilanteiden psykologinen hinta.

Muutokseen reagoimisen menetelmät auttavat rauhoittamaan pillastuneen ajattelun ja laajentamaan perspektiiviä. Menetelmiin kuuluvat erilaiset kognitiiviseen käyttäytymisteoriaan pohjautuvat tekniikat, kuten uudelleen kehystäminen.

Muutoksen aikaansaamisen menetelmät keskittyvät sekä oman että toisten ihmisten toiminnan muuttamiseen. Menetelmien avulla vahvistetaan motivaatiota muutosta kohtaan, sekä kehitetään toimivia ja tehokkaita rutiineja muutoksen aikaansaamiseksi.

investointinne

Verkkovalmennus

Valmennuksen kesto on kaksi tuntia. Toteutuksessa voidaan käyttää esimerkiksi Teamsia, Zoomia tai Google Meetiä – toiveistanne riippuen.  Halutessanne valmennus voidaan tallentaa organisaationne sisäiseen käyttöön.

Valmennuksen hinta on 2800€ + alv. 24%.

Pyrimme toteuttamaan valmennuksen nopealla aikataululla, jopa 1-2 viikon kuluttua yhteydenotostasi.

Ota yhteyttä / varaa valmennus

Lue myös

Organisaation kehityskumppanuus

Yhteistyömme on vaikuttavinta silloin, kun tunnemme asiakkaamme pintaa syvemmältä. Kehityskumppanuudessa käytössäsi on koko Filosofian Akatemian osaaminen.

Tiede, Rakkaus, Vallankumous -podcast

Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä – ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemmän työelämän puolesta.