Frank Martela

Ihmiset

Frank Martela

Frank Martela (FT, VTT, hyvinvoinnin psykologian dosentti) on tutkijatohtori ja yksi Filosofian Akatemian perustajista. Frank on noussut yhdeksi johtavaksi motivaatio- ja hyvinvointitutkijaksi Suomessa.

Frankin tutkimus, puheenvuorot ja kirjat ovat tarjonneet välineitä lukemattomille organisaatioille ja ihmisille matkalla kohti itseohjautuvuutta, sisäistä motivaatiota ja merkityksellisyyttä. Frankin uusin kirja, A Wonderful Life, julkaistiin Yhdysvalloissa Harper Collinsin kustantamana ja se käännettiin 24 eri kielelle. Suomessa kirja julkaistiin nimellä Elämän tarkoitus (Gummerus 2020).

Erityisosaamisalueet:

  • Sisäinen motivaatio ja psykologiset perustarpeet
  • Merkityksellisyys työssä ja elämässä
  • Itseohjautuvuus

Tutkimushankkeet:

  • Itseohjautuvuuden tila Suomessa – Itseohjautuvuuden yhteys työn imuun ja työuupumukseen kansallisesti edustavassa aineistossa
  • Minimalist Organizational Design -hanke (MODe)
  • Prosocial Dimension of Human Motivation
  • Intrinsic Motivation and Meaningful Work
+358 50 5707 916 frank.martela@filosofianakatemia.fi Kotisivu Twitter LinkedIn Facebook Instagram

Artikkelit

Organisaatiosuunnittelu

Organisaatiosuunnittelu: Modernin johtajan keskeinen tehtävä

Organisaatiosuunnittelu on keskeinen osa johtajuutta, sillä se määrittelee organisaation suunnan ja rakenteen, jotka ovat avainasemassa tavoitteiden saavuttamisessa. Modernissa asiantuntijaorganisaatiossa johtajan rooli korostuu, kun organisaatiosuunnittelun tulee varmistaa yksilöiden potentiaalin palvelevan parhaalla mahdollisella tavalla organisaation yhteistä suuntaa.

Buurtzorg ja itseohjautuvan työn vallankumous: Miten tarjota halvempaa, iloisempaa ja laadukkaampaa hoitoa?

Mitä jos kotihoito järjestettäisiin kokonaan uudestaan? Mitä jos se tehtäisiin 35 prosenttia halvemmalla? Mutta samalla niin että työntekijät ovat valtavan innostuneita työstään. Ja asiakkaiden elämänlaatu paranee ja heidän fyysinen terveytensä on parempi. Kuulostaako liian hyvältä ollakseen totta? Tämä on se vallankumous jota Buurtzorg parhaillaan tekee Hollannissa.

itseohjautuvuus

Toimitusjohtajan tulee tarjota sekä vapautta että rakenteita johtaakseen sisäistä motivaatiota

Toimitusjohtajan rooli sisäisen motivaation johtamisessa on ratkaisevan tärkeä. Sisäisesti motivoituneet työntekijät ovat avain menestykseen, mutta miten heitä ohjataan kohti sisäistä paloa? Tässä blogitekstissä Frank Martela tarkastelee neljää keskeistä teemaa, jotka auttavat toimitusjohtajaa tasapainoilemaan autonomian ja rakenteiden välillä. Näiden elementtien yhdistelmä luo inspiroivan ympäristön, joka tukee sisäistä motivaatiota ja auttaa organisaatiotasi saavuttamaan parhaat tulokset.

Kuvituskuva: Palapeli, josta puuttuu yksi pala.

Voiko yritys pärjätä ilman toimitusjohtajaa? Se selviää kohta!

Filosofian Akatemia päätti kokeilla, miten luonnistuu toiminta ilman toimitusjohtajaa. Hallituksen puheenjohtaja Frank Martela kertoo miksi näin ja miten tässä voidaan onnistua.

Onko itseohjautuvuus tie innostukseen vai uupumukseen? Vallan saaminen lisää työn imua, mutta epämääräisyys uuvuttaa

Itseohjautuvuus jakaa mielipiteitä, mutta tuoreen kansallisesti edustavan tutkimuksen mukaan peli on selvä: itseohjautuvuus on yhteydessä parempaan työmotivaatioon ja hyvinvointiin. Motivaatio- ja hyvinvointitutkija Frank Martela korostaa kuitenkin, että itseohjautuvuus ei tarkoita rakenteiden poistamista. Mutta mitä sitten?

Johtajia ei sinänsä tarvita – mutta ilman rakenteita ja johtajuutta organisaatio ei toimi

Ovatko johtajat enimmäkseen turhia ja korvattavissa fiksummilla käytännöillä? Itseohjautuvuutta tutkinut Frank Martela ottaa osaa vilkkaana käyneeseen johtajuuskeskusteluun ja kehottaa kääntämään kysymyksen toisin päin.

Kaikki artikkelit

“Frank on tutkija, joka osaa ja uskaltaa ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun kommentoimalla ajankohtaisia aiheita. Se on harvinaista. Hän osaa taitavasti konkretisoida teoriaa yleistajuisesti.”

Maria Ruotsalainen