Ihmiset

Liisa Arponen

Liisa Arponen (KM, KTM) on Filosofian Akatemian toimitusjohtaja ja työssä oppimisen asiantuntija.  Liisa on erikoistunut auttamaan organisaatioita muuttumaan ketteriksi ja innostuneiksi oppimispaikoiksi, missä työnteko koetaan merkitykselliseksi ja työntekijät pääsevät hyödyntämään omaa potentiaaliaan maksimaalisesti. Liisan monipuolinen työ-, opinto- ja elämänkokemus näkyy hänen tavastaan tarkastella asioita laajasti lukuisista eri näkökulmista. Viimeisimmän gradunsa Liisa teki tulevaisuuden työelämästä ja hän onkin kiihkeä hyvän työelämän puolestapuhuja. Myyjänä Liisa haastaa niin itsensä, kollegansa kuin asiakkaansakin ja on tunnettu tehokkuudestaan ja kyvystään saada asioita tapahtumaan.

Erityisosaamisalueet:

  • oppiminen ja osaamisen johtaminen
  • myynti ja markkinointi
  • laaja-alainen ymmärrys niin bisneksestä, ihmisistä kuin työelämän murroksestakin
+358 44 230 5727 liisa.arponen@heltti.fi Twitter LinkedIn

“Liisan lämpö ja into energisoivat yhteisöä, ja hänen kykynsä omaksua uutta ja löytää asioista oleellinen on vertaansa vailla. Asiakkaamme arvostavat suuresti Liisan tarkkanäköisyyttä ja tarmokkuutta asettua heidän asemaansa ja kyvykkyyttä etsiä yhdessä paras mahdollinen ratkaisu.”

Eero Lahtinen