Podcast jakso 15 – Vieraana Perttu Pölönen

Mitä työelämä voi oppia taiteelta?

Mitkä taidot korostuvat tulevaisuuden työelämässä, ja mitä lisäarvoa on ihmisyydestä? Miten taide voi auttaa meitä paitsi menestymään työelämässä myös ratkaisemaan monimutkaisia yhteiskunnallisia ongelmia? Taiteen ja muuttuvan työelämän yhteydestä Tytti Kokon kanssa keskustelemassa on futuristi, säveltäjä, tietokirjailija ja moniosaaja Perttu Pölönen.

Aikaleimat:


2:18 ”kirkastaja, maustaja, värittäjä” – ihmisen kuvaileminen osaamisen ja persoonallisuuspiirteiden mukaan auttaa hahmottamaan kyvykkyyksiä uudella tavalla ja tuo joustavuutta perinteiseen titteli- ja roolikeskeiseen ajatteluun
 

5:07 tulevaisuuden työelämässä tarvitaan muutoskyvykkyyttä ja joustavampaa tapaa sanoittaa omaa osaamista
 
6:41 taide on tarinankerrontaa ja salaisuuksien raottamista, se yhdistää meitä menneeseen ja tulevaan – taide on kauneutta
 

7:37 tiede supistaa eli pyrkii universaaliin tulkintaan, kun taas taide toimii päinvastoin: se laajentaa
 
10:05 taiteen tekemisestä voi oppia työelämän ja yrittämisen kannalta oleellisia asioita, kuten tapa lähestyä ongelmia sekä taito aloittaa tyhjästä
 
12:48 taide on ajattelun taitoja, joilla on suuri arvo yhä enemmän teknologisoituvassa maailmassa
 
14:32 monimutkaisten ongelmien ratkaisu edellyttää poikkitieteellistä ymmärrystä
 
19:52 organisaatioissa tarvitaan yhteistä kieltä – olemme muotoilleet termejä, kuten “human resources”, tullaksemme ymmärretyiksi, mutta samalla menetämme jotain arvokasta
 
22:11 säveltämisessä tarvittavat taidot: kuuntelun taito, kyky oman työn reflektointiin, luovuuden ja analytiikan tasavertainen yhdistäminen sekä itsensä johtamisen taito
 

27:26 kaiken lähtökohta itsensä johtamisessa on opetella tuntemaan itsensä ja reflektoida omaa tekemistään
 

31:06 mitä teknologisemmaksi yhteiskunta kehittyy, sitä inhimillisemmäksi sen tulisi samalla kehittyä
 

33:19 teknologia pakottaa meidät keskittymään siihen, missä ihminen on luonnollisesti hyvä
 

34:41 työ jossa ihminen ei laita itseään likoon, on helppo korvata koneella, toisin kuin työntekijä, joka ammentaa ihmisyydestä
 

39:00 aloittelija-asenteen ja nöyryyden tärkeys organisaatioissa: aloittelija näkee asiat monipuolisemmin kuin kokenut henkilö
 

47:24 asiantuntijuus ei näytä ja kuulosta samalta kuin ennen, asiantuntijuutta voi tänä päivänä hankkia eri keinoin
   

48:18 monipuolinen osaaminen ja asioita eri vinkkeleistä katsovat ihmiset ovat menestyvän tiimin edellytys
   

49:52 työelämän vallankumous: tärkeää on nähdä työntekijä ihmisenä, ei resurssina, ja olla aidosti kiinnostunut hänestä

“Suostu aloittelijaksi.”

– Perttu Pölönen

Haluatko keskustella näiden teemojen edistämisestä omassa organisaatiossasi?

Lue myös

Ajankohtaista Filosofian Akatemiassa

Tietoa Filosofian Akatemian tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

Lataa Ajatustyön suunta -selvitys

Miten häpeä näkyy työelämässä? – Emilia Kujala

Tässä jaksossa Tytti Kokon keskustelukumppanina on Tunteella – häpeä -kirjan kirjoittaja, psykoterapeutti, tietokirjailija ja kouluttaja Emilia Kujala.

Miksi sote-alan johtajan kannattaa luovuttaa valta työntekijöille? – Nina Tommola ja Ulla Palomäki

Tytin vieraina ovat Keusotessa aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen päällikkönä toimiva Nina Tommola ja hoitotyön lähiesihenkilönä alueellisessa kotisairaalassa työskentelevä Ulla Palomäki.