Podcast jakso 16 – Vieraina Nina Tommola Ja Ulla Palomäki

Miksi sote-alan johtajan kannattaa luovuttaa valta työntekijöille?

Ihmisyys työn ytimessä -kauden päätösjaksossa mennään kirjaimellisesti työn ytimeen, kun Tytti Kokon vieraiksi saapuvat Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymästä Nina Tommola ja Ulla Palomäki. Nina ja Ulla tarkastelevat päällikön ja lähiesihenkilön rooleistaan käsin yksiköidensä muutosmatkaa kohti itse- ja yhteisöohjautuvuutta sekä sen myötä tapahtunutta johtamisen muutosta. Miltä yhteisöohjautuvan tiimin toiminta näyttää hoitotyön arjessa, ja millaiseksi lähiesihenkilön työ on muuttunut? Mitä vaikutuksia muutoksella on ollut henkilöstön ja asiakkaiden hyvinvoinnille? Voiko yhteisöohjautuvuus olla jopa ratkaisu sote-alan henkilöstön saatavuusongelmaan?

Nina Tommola toimii Keusotessa aikuisten mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalvelujen päällikkönä ja Ulla Palomäki hoitotyön lähiesihenkilönä alueellisessa kotisairaalassa.

Aikaleimat:

3:13
taustalla kuuden kunnan yhdistyminen yhdeksi organisaatioksi, muutos vaatii sitoutumista

6:48 muutos kohti yhteisöohjautuvuutta ruohonjuuritasolla: lähiesihenkilöltä vapautuu aikaa, kun tiimit johtavat itse itseään – esihenkilön tehtävä on mahdollistaa työn tekeminen

7:14 yhteisöohjautuvuudessa on kyse vallan jakamisesta

9:07 lähiesimiehen oman esimiehen tuen tärkeys organisaatiomuutoksen kannalta silloin, kun ihmiset kyseenalaistavat muutoksen

11:16 johtamisen muutoksen lähtökohtana itsetuntemus ja tietoisuus omasta johtamistyylistä, oleellista on kyky olla antamatta valmiita vastauksia

13:14 yhteisöohjautuvuuden vieminen asiakastyöhön, asiakkaan vastuuttaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa

14:51 vallan jakaminen tuntuu esihenkilöstä hyvältä; sairaanhoitajat ovat oman työnsä asiantuntijoita

17:28 maantieteellisesti hajaantuneen joukon johtaminen: luottamuksellisen ilmapiirin rakentaminen, yhteisöohjautuvuutta tukevat rakenteet ja riittävä palaute

20:16 muutoksen perustelun taito ja sinnikäs toistaminen esihenkilötyössä

22:23 lääkärien ja hoitajien yhteistyö, lääkärin työn muuttuminen vahvasti itsenäisestä työskentelystä yhteisöohjautuvammaksi

24:38 jos esimies antaa valmiit vastaukset, työntekijän luovuus jää vähäiseksi

25:42 ajan löytäminen kehittämistyölle työn arjessa: kehittämisen tulee lähteä yksikön tarpeista käsin ja työntekijöille on sallittava ajan ottaminen

29:50 kun asiat ei mene kuin Strömsössä, tärkeintä on suhtautua tilanteeseen oppimismahdollisuutena 

31:06 julkisen sektorin hallintosääntö sallii itseohjautuvuutta enemmän kuin usein ajatellaan

33:06 muutoksen positiiviset seuraukset: henkilökunnan kasvanut hyvinvointi, ideakulttuurin syntyminen, potilaslähtöisemmät kohtaamiset, asiakkaan osallistaminen oman kuntoutuspolun suunnitteluun

37:06 konkreettinen esimerkki: potilaspalautteiden käsittely tiimin kesken

38:22 työntekijöiden valtuuttaminen ja vastuuttaminen on yksi ratkaisu sote-alan henkilöstön saatavuusongelmaan

41:02 kyse on ihmiskuvasta: ajatellaanko, että ihminen haluaa lähtökohtaisesti tehdä työnsä hyvin

42:13 sosiaalialan ja terveydenhuollon erot, sosiaalialalla työntekijöiden itseohjautuvuus ollut perinteisesti vahvempaa

44:58 tärkeintä esihenkilön alkuaskelissa kohti muutosta: rakenteiden luominen, luottamus sekä taito olla antamatta valmiita vastauksia

46:40 esimiehen uuden roolin sanoittaminen työntekijöille luo turvaa – kyse ei ole heitteillejätöstä

48:07 vapaus ja vastuu kulkevat käsi kädessä

“Vapaus ja vastuu kulkevat käsi kädessä.”

– Nina Tommola

“Älä anna vastauksia. Ihmetellään yhdessä.”

– Ulla Palomäki

Haluatko keskustella näiden teemojen edistämisestä omassa organisaatiossasi?

Lue myös

Ajankohtaista Filosofian Akatemiassa

Tietoa Filosofian Akatemian tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

Lataa Ajatustyön suunta -selvitys

Mitä työelämä voi oppia taiteelta? – Perttu Pölönen

Mitkä taidot korostuvat tulevaisuuden työelämässä, ja mitä lisäarvoa on ihmisyydestä? Miten taide voi auttaa meitä paitsi menestymään työelämässä myös ratkaisemaan monimutkaisia yhteiskunnallisia ongelmia? Taiteen ja muuttuvan työelämän yhteydestä Tytti Kokon kanssa keskustelemassa on futuristi, säveltäjä, tietokirjailija ja moniosaaja Perttu Pölönen.

Miten häpeä näkyy työelämässä? – Emilia Kujala

Tässä jaksossa Tytti Kokon keskustelukumppanina on Tunteella – häpeä -kirjan kirjoittaja, psykoterapeutti, tietokirjailija ja kouluttaja Emilia Kujala.