Podcast jakso 4 – Vieraana Johanna Vuori

Ovatko arvomme koventuneet, ja miten se näkyy työelämässä ja yhteiskunnassa?

Millaisten arvojen varaan inhimillinen työelämä rakennetaan? Minkälaisia arvoja tulevaisuuden työelämä edellyttää? Jaksossa keskustellaan arvojen muuttumisesta niin työelämässä kuin korkeakoulu- ja tutkimusmaailmassa. Reima Launosen vieraana on työelämätutkimukseen perehtynyt korkeakoulututkija ja yliopettaja Johanna Vuori.

Podcast-isännän jaksoanalyysi

Yhteisön jäsen vai asiakas – millainen toimija haluat olla?

Johanna nostaa podcastissa esille hyvän havainnon siitä, että nykyisin korkeakouluissa käydyissä keskusteluissa opiskelijat nähdään usein asiakkaina, joille tuotetaan palveluita. Vaikka asiakasnäkökulma saattaa joskus toimia hyvänä tukena palveluiden kehittämiselle, niin korkeakoulujen osalta tämä painotus vie ajatteluamme hyvin ongelmalliseen suuntaan.

Yliopisto-sanan tausta tulee latinankielisestä sanasta universitas, mikä tarkoittaa kokonaisuutta. Eli yliopistot ovat instituutioita, joiden sisällä on ihmisiä eri rooleissa osana kokonaisuutta. Kaikkien ryhmien edustajien tulisi siis ideaalitapauksessa olla vahvasti yhteisön jäseniä. Mielestäni tämä on yliopiston arvolupaus: pääset osaksi akateemista yhteisöä. Asiakasnäkökulma taas linjaa: saat meiltä palveluja, mutta olet vierailijana kokonaisuudessa. 

Yhteistyö ja yhteisöllisyys ovat arvoja, joita suomalaiset arvostavat tutkimusten mukaan paljon. Tämän vuoksi niihin liittyvien tekijöiden painottaminen sekä työelämässä että myöskin korkeakouluissa ja muissa oppilaitoksissa olisi fiksu tapa saada ihmiset mukaan organisaatioiden kehittämiseen. Tietenkin toimivan yhteistyön ja yhteisöllisyyden ehtona on se, että löydämme aidosti jaetut tavoitteet ja päämäärät, joihin jokainen osapuoli pystyy sitoutumaan. Tämä edellyttää kykyä ymmärtää toisten ihmisten tarpeita ja toiveita. Näin ollen toimivan yhteisöllisen organisaation arvoina yleensä ovatkin kaikkien mukaan ottaminen, arvostaminen ja ihmisten kuunteleminen. 

On tärkeä kysymys, missä roolissa näemme ihmisen toimijuuden tietyssä kontekstissa. Esimerkiksi kun mietimme yhteiskunnallista toimijuutta, niin näemmekö ihmiset ensisijaisesti kansalaisina vai kuluttajina, ovatko he “numeroita”, joita pitää korjata, vai toiminnan ylimpiä auktoriteettejä? Puhetapamme kertoo paljon arvoistamme. 

tutustu aiheeseen

Kirja- ja elokuvasuositukset

Johannan ja Reiman jaksossa jakamat vinkit tavoista, joilla aiheeseen voi tutustua lisää:

Haluatko keskustella näiden teemojen edistämisestä omassa organisaatiossasi?

Lue myös

Ajankohtaista Filosofian Akatemiassa

Tietoa Filosofian Akatemian tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

Lataa Ajatustyön suunta -selvitys

Podcast: Miksi tarvitsemme uudenlaista johtamista ja millaista sen tulisi olla?

Pocast-vieraana Perttu Salovaara. Tarvitaanko vahvoja johtajia vai voiko johtajuutta tapahtua muutoinkin kuin johtajien toimesta?

Podcast: Pomo vs. duunari: Onko liiketoiminta ja yrittäminen mahdotonta Suomessa?

Podcastissa Reima Launonen haastaa keskusteluun oman pomonsa, Filosofian Akatemian toimitusjohtaja Joonas Kimingin.