moderni johtaminen

JOHTAMISEN JA ESIHENKILÖTYÖN etävalmennus

Uuden ajan johtaminen

Haluatko saada uusia ajatuksia ja työkaluja ihmisten johtamisen tueksi? Esihenkilötyö on merkittävin organisaation tuloksellisuuteen ja hyvinvointiin vaikuttava tekijä. Silti suuri osa esihenkilöistä kokee omat johtamisen taitonsa puutteelliseksi. Tule oppimaan, kuinka menestyt esihenkilönä muuttuvassa maailmassa. 

Yksilöille suunnattu tutkituimpaan motivaatioteoriaan pohjautuva Uuden ajan johtamisen esihenkilövalmennus on ainutlaatuinen kokonaisuus, jonka myötä päivität johtamistaitosi tämän päivän tarpeisiin ja varmistat sinun, tiimisi ja organisaatiosi menestymisen tulevaisuudessa. Valmennus tarjoaa sinulle ajanmukaisia työkaluja, ja sen aikana syvennytään modernin johtamisen tärkeimpiin taitoihin sekä yksilön, että tiimin menestymisen näkökulmasta.

Seuraava avoin valmennus tulossa 2024.

Valmennus voidaan toteuttaa myös organisaatioille.

kehitys
Kenelle valmennus sopii?

Valmennus sopii kaikille esihenkilötyötä tekeville aiempaan kokemukseen katsomatta. Olitpa sitten aloitteleva tai kokenut, tule päivittämään johtamistaitosi ja oppimaan, millainen johtajuus kantaa nyt ja tulevaisuudessa.

Valmennuksen sisältö

Esihenkilövalmennus koostuu kahdeksasta 2,5 tunnin etävalmennuksesta, joiden lisäksi osallistujat saavat itsenäisesti suoritettavia tehtäviä ja omassa organisaatiossa käytäviä keskusteluja oppimisen tueksi. Etävalmennukset sisältävät yhteistä sparrailua ja  pienryhmäkeskusteluja, jotka mahdollistavat oppien jakamisen. Valmennuksen ensimmäinen osio (kerrat 1-4) tarjoaa oppeja omien johtamistaitojen kehittämiseen, ja toisessa osiossa (kerrat 5-8) keskitytään menestyvän tiimin ja kulttuurin luomiseen. Valmennuksessa käsiteltäviä teemoja ovat:

  • Itsetuntemus
  • Itsensä johtaminen
  • Valmentava johtaminen
  • Psykologinen turva
  • Oppimisen johtaminen
  • Resilienssi
Valmentajat

Inspiroivat valmentajamme: Miia Järvilehto, Tytti Kokko ja Liisa Arponen ovat mukana matkallasi kohti parempaa johtamista. Teemoittain vaihtuvat valmentajat ovat oman aihealueensa johtavia asiantuntijoita.

Aikataulu

Orientaatio – Mitä on uuden ajan johtaminen?

Millaisia muutoksia työelämässä tapahtuu ja miten ne vaikuttavat johtamiseen?

Itsetuntemus hyvän johtamisen pohjana

Millainen on sinun tarinasi esihenkilönä ja miten aiemmat kokemuksesi vaikuttavat siihen, mitä olet tänä päivänä? Valmennuksessa opit tunnistamaan omia vahvuuksia ja kehityskohteita. Lisäksi luot henkilökohtaisen kehityssuunnitelman oman oppimisesi tueksi.

Itsensä johtaminen – Tunnetaidot ja tunnesäätely hyvinvoinnin lähtökohtana

Hyvät itsensä johtamisen taidot ovat tärkeitä sujuvan arjen ja oman hyvinvoinnin kannalta.  Esihenkilönä on tärkeää kehittää omia tunne- ja stressinsäätelytaitoja sekä oppia huolehtimaan omista voimavaroista.

Valmentava johtaminen itseohjautuvuuden mahdollistajana

Tulevaisuuden työelämässä korostuu työntekijöiden itseohjautuvuus, jota voidaan vahvistaa valmentavalla johtamisella. Valmennus tarjoaa työkaluja valmentavan otteen omaksumiseen ja itseohjautuvuuden kehittämiseen.

Psykologinen turvallisuus menestyvän kulttuurin taustalla

Psykologisesti turvalliset tiimit menestyvät paremmin, mutta mitä psykologinen turva on ja kuinka sitä voidaan vahvistaa? Valmennuksen myötä saat konkreettisia keinoja yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja ymmärrät oman esimerkin merkityksen rohkeudessa olla haavoittuvainen.

Oppimisen johtaminen luo pohjan jatkuvalle kehittymiselle

Miksi oppiminen korostuu nykypäivän työelämässä ja kuinka jatkuva oppiminen saadaan osaksi työtä? Oppimisen johtamisella tarkoitetaan yksilöiden kasvun asenteen vahvistamista ja potentiaalin tukemista sekä yhteisen oppimisen ja osaamisen jakamisen mahdollistamista.

Resilienssi ja muiden tukeminen muutoksessa

Miksi muutostilanteet kuormittavat mieltä? Resilienssi auttaa yksilöitä ja organisaatioita elämään muutosten kanssa. Valmennus tarjoaa konkreettisia keinoja muutokseen sopeutumiseen ja resilienssin vahvistamiseen esihenkilön näkökulmasta.

Oman kehittymisen varmistaminen

Viimeisellä valmennuskeralla reflektoidaan valmennusmatkalla opittua ja otetaan seuraavat askeleet laatimalla henkilökohtainen jatkosuunnitelma, josta on hyvä käydä dialogia oman esihenkilön kanssa.

Esihenkilövalmennus

1450€ +alv

Ilmoittaudu

Kysy lisää!

Jätä yhteydenottopyyntö, niin palaamme sinulle mahdollisimman pian.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lue myös

Tiede, Rakkaus, Vallankumous -podcast

Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä – ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemmän työelämän puolesta.