Jatkuva oppiminen organisaatiossa

jatkuva oppiminen

Tulevaisuuden tärkein työelämätaito?

Työelämän muutokset tapahtuvat nopeasti, emmekä tiedä millaista osaamista tarvitsemme tulevina vuosina. Epävarmassa, kompleksisessa ja alati muuttuvassa maailmassa yksilöiden ja yhteisöjen kyky oppia nousee ratkaisevaksi menestystekijäksi.

Työpaikoilla oppimista kannattaa tarkastella niin yksilö-, tiimi-, esihenkilö- kuin organisaatiotasollakin. Yksilöltä jatkuva työssä oppiminen edellyttää oppimisvalmiutta ja -taitoja, motivaatiota sekä kasvun asennetta. Organisaation ja johdon tehtävänä on luoda oppimista tukeva työympäristö. Se tarkoittaa mm. psykologisesti turvallisen ilmapiirin luomista, oppimisen näkyväksi tekemistä ja henkilöstön osallistamista asioiden ideointiin. 

Me Filosofian Akatemialla autamme vahvistamaan oppimisen edellytyksiä kaikilla näillä tasoilla!

Jatkuva oppiminen organisaatiossa

lähestymistapamme

Jatkuva työssä oppiminen

Oppimisesta on tullut yksi työelämän tärkeimmistä taidoista. Tarkastelemme oppimista osana työtä: kyseessä ei ole muusta tekemisestä tai kulttuurista irrallinen asia. Yksilön oppimiskyvyn lisäksi tärkeää on kyky oppia yhdessä – kompleksisessa maailmassa ongelmia harvoin ratkotaan yksin. Uskomme, että omaa oppimiskykyään vahvistamalla organisaatio pystyy reagoimaan paremmin ympäröiviin muutoksiin, sekä luomaan aktiivisesti uusia mahdollisuuksia. 

Oppimista kannattaa aktiivisesti johtaa – niin yksilö, tiimi kuin organisaatiotasolla. Oppimisen johtamisessa on kyse ennen kaikkea esteiden poistamisesta, oppimisen mahdollistamiseen ja ihmisten oman motivaation johtamiseen. Oppimisen johtaminen on monella tapaa oman työn johtamista, mutta lopulta ympäröivä kulttuuri joka mahdollistaa tai estää oppimista.

Oppimisen edistäminen organisaatioissa edellyttää kasvun asennetta ja kulttuurin johtamista.
Oppimiskulttuuri syntyy muun muuassa ihmiskäsityksestä, psykologisesta turvallisuudesta ja itseemme ja toisiimme liittyvistä uskomuksista. Näihin osin näkymättömiin ja “pinnanalaisiin” asioihin on syytä kiinnittää huomiota, sillä ne vaikuttavat olennaisesti kykyymme ja haluumme oppia – yksin ja yhdessä.

Palvelumme

Jatkuvan oppimisen kehittäminen

Konsultoimme ja valmennamme organisaatioita, jotka haluavat johtaa oppimistaan. Autamme selkiyttämään oppimisen tavoitteet, kartoittamaan oppimisen mahdollistajia ja esteitä, sekä luomaan oppimista edistäviä rakenteita, käytänteitä ja kulttuuria. Käytännössä työkalupakkiimme kuuluu niin esihenkilöiden kuin työntekijöiden valmennukset, innostavat puheenvuorot, fasilitoidut työpajat sekä sparrailu ja kehityskumppanina rinnalla kulkeminen. 

Oppimista lähestytään valmennuksissamme ja puheenvuoroissamme muun muassa seuraavien näkökulmien kautta:

 • Oppiminen osana työtä ja työelämätaitona
 • Uteliaisuus ja oppiminen
 • Motivaatio ja oppiminen 
 • Osaamisen jakaminen ja yhteisölliset käytänteet
 • Kasvun asenne ja psykologinen turvallisuus oppimisen mahdollistajina
 • Oppimisen näkyväksi tekeminen
 • Oppimiskulttuurin rakentaminen ja johtaminen
 • Oppiminen ja resilienssi
Jatkuva oppiminen organisaatiossa

oppimisvalmennus

Oppiminen yhdessä tekemisenä

“Oppiminen yhdessä tekemisenä” -valmennuksessa opimme, kuinka jokainen organisaation jäsen voi omalta osaltaan edistää paitsi omaa niin myös kollegoiden oppimista.

Kenelle valmennus sopii?
 • Koko organisaatio
 • Esihenkilöt (painotetaan oppimisen johtamista)
Valmennuksen sisältö?

Valmennus on kestoltaan 2-3 tuntia, ja se voidaan toteuttaa joko lähi- tai etävalmennuksena. Valmennuksen aikana käsitellään seuraavia teemoja:

 • Miten voimme vahvistaa kasvun asennetta ja oppimismyönteistä kulttuuria omalla työpaikallamme?
 • Oppimista tukevan ympäristön merkitys – psykologinen turvallisuus oppimisen edellytyksenä.
 • Yhteisölliset oppimista tukevat käytänteet: hiljaisen tiedon jakaminen ja vertaisoppiminen.
 • Oppimisen mahdollisuuksien ja mahdollisten esteiden tunnistaminen – mitä meidän työpaikallamme on mahdollista oppia?
 • Miten oppiminen tehdään näkyväksi?
Hinta

3 200 € + alv.

YHTEISKUNNALLISTA VAIKUTTAVUUTTA

Oppimisen edistäminen yhteistyössä TYÖ2030-ohjelman kanssa

Filosofian Akatemia teki keväällä 2022 tiivistä yhteistyötä Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelman (TYÖ2030-ohjelma) ja sen Johtajuusverkoston kanssa oppimisen johtamisen teemaan liittyen. Tutustu ja hyödynnä kehittämämme oppimisen starttipaketti!

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Lue myös

Ajankohtaista Filosofian Akatemiassa

Tietoa Filosofian Akatemian tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

Lataa Ajatustyön suunta -selvitys

Oppimisen starttipaketti

Miten teillä tietoisesti vahvistetaan oppivaa kulttuuria?

Valtavaa vauhtia muuttuvassa maailmassa kyky oppia on yksi tärkeimmistä työelämän taidoista. Tutustu kehittämäämme oppimisen starttipakettiin, ja aloita organisaatiosi matka kohti oppivaa työkulttuuria. Organisaatiokehittäjä Kirsi Polvinen kertoo parhaat vinkit työkalun hyödyntämiseen.

Oppiminen ja vuorovaikutus blogi

Jatkuvan oppimisen neljä kulmakiveä

Miia Järvilehto