TULEVAISUUDEN TÄRKEIN TYÖELÄMÄTAITO?

Jatkuva oppiminen

Ketterä oppiminen on organisaatioiden uudistumisen elinehto. Työelämän muutokset tapahtuvat nopeasti, emmekä tiedä, millaista osaamista me tarvitsemme tulevina vuosina. Epävarmassa, kompleksisessa ja alati muuttuvassa maailmassa yksilöiden ja yhteisöjen kyky oppia nousee ratkaisevaksi menestystekijäksi.

Oppiminen edellyttää yksilöltä oppimisvalmiutta ja -taitoja, motivaatiota sekä kasvun asennetta. Organisaation ja johdon tehtävänä on luoda työpaikasta ja -kulttuurista oppimista tukeva.

OPPIMISEN ASIANTUNTIJAT APUNASI

Valmennukset, konsultointi, puheenvuorot…

Konsultoimme ja valmennamme organisaatioita, jotka haluavat kehittää oppimistaan. Autamme selkiyttämään oppimisen tavoitteet, kartoittamaan tämän hetken oppimisvalmiuden ja mahdolliset oppimisen esteet ja luomaan oppimista edistäviä rakenteita, käytänteitä ja kulttuuria. Valmennamme esimiehiä toimimaan oppimisen edistäjinä ja autamme työntekijöitä vahvistamaan sisäistä oppimismotivaatiota ja kasvun asennetta.

Tarjoamme oppimisen teemasta konsultointia, puheenvuoroja, valmennuksia sekä fasilitoituja työpajoja. Kehitteillä olevan oppimisvalmiusmittarin avulla voimme kartoittaa organisaatioiden oppimisvalmiutta ja tuoda oppimisen esteet ja mahdollisuudet näkyviksi. Tämän kehitystyökalun avulla oppimisen interventiot voidaan kohdentaa sinne, mistä niistä saadaan suurin hyöty.

ESIMERKKI VALMENNUKSESTA

Kohti oppivaa organisaatiota

Valmennuksessa käsitellään mm. seuraavanlaisia teemoja:

  • Miksi jatkuva oppiminen on tärkeää ja mitä se edellyttää? Yksilön itseohjautuva ja sisäiseen motivaatioon perustuva oppiminen, growth mindset ja oppimista rajoittavat mielenmallit.
  • Kokeilemalla kehittäminen ja ketterän oppimisen menetelmät. Ketterästi oppivat tiimit, oppimisyhteisöt, osaamisen jakaminen ja oppimista tukeva teknologia.
  • Oppimisen strateginen johtaminen ja tavoitteisiin sidottu oppiminen, oppivan organisaation ja sen rakenteiden, kulttuurin ja käytänteiden kehittäminen. Yhteisöllinen ja organisatorinen oppiminen.

Valmennuksen tavoitteena on:

  • kehittää organisaatiosta hyvä oppimispaikka.
  • kehittää organisaatioon toimintatapoja, joissa jokaisen työntekijän osaamista voidaan hyödyntää yhteisen työn kehittämiseksi.
  • auttaa tiimejä kantamaan vastuuta omasta oppimisestaan ja jakamaan osaamista.
  • kehittää ihmisten oppimisvalmiuksia.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lue myös

Organisaation kehityskumppanuus

Yhteistyömme on vaikuttavinta silloin, kun tunnemme asiakkaamme pintaa syvemmältä. Kehityskumppanuudessa käytössäsi on koko Filosofian Akatemian osaaminen.

Tiede, Rakkaus, Vallankumous -podcast

Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä – ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemmän työelämän puolesta.