Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä

Kulttuurinmuutos 3500 työntekijän organisaatiossa

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä eli Keusote on kuuden kunnan perustama sosiaali- ja terveyspalveluja tuottava kuntayhtymä, joka työllistää noin 3500 sote-alan ammattilaista. Keusoten yhtenä strategisena tavoitteena on, että koko organisaatiossa toteutuu itse- ja yhteisöohjautuvuus ja valmentava johtaminen vuoteen 2025 mennessä. Yhteisöohjautuvuudella Keusotessa tarkoitetaan tiimien kykyä johtaa, kehittää ja organisoida toimintaansa kohti yhdessä asetettuja tavoitteita. Tätä kautta pyritään vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin, parantamaan asiakaskokemusta ja osaavan henkilöstön saatavuutta kilpailluilla markkinoilla sekä kasvattamaan henkilöstön työn mielekkyyttä ja työssä jaksamista. Tavoitteena on myös yhdenmukaistaa kuntien erilaisia käytäntöjä ja luoda organisaatioon yhteistä toimintakulttuuria.

Tätä kehitystä edistämään käynnistettiin vuoden 2019 lopussa kolme vuotta kestävä kulttuurinmuutoshanke, jossa Filosofian Akatemia toimii kehittäjäkumppanina. Filosofian Akatemian asiantuntijat valmentavat kaikkia Keusoten organisaatiotasoja: johtoryhmää, keskijohtoa, lähiesimiehiä ja työntekijöitä sekä organisaation sisäisiä valmentajia. Valmennuksissa mm. kehitetään esimiesten taitoja valmentavassa esimiestyössä sekä tuetaan tiimejä ja esimiehiä yhteisöohjautuvuutta tukevien toimintatapojen kehittämisessä. Filosofian Akatemia sparraa myös hankkeen projektiryhmää kuukausittaisissa tapaamisissa.

Tiimien kehitystyön apuna ja kulttuurinmuutoksen seurannan välineenä toimii Filosofian Akatemian ja Keusoten yhteistyössä kehittämä kysely, jolla mitataan yhteisöohjautuvuutta tukevia ja heikentäviä tekijöitä. Ensimmäisten yksiköiden alkumittauksessa (n. 1000 vastaajaa) kävi ilmi kehitystyön kannalta mielenkiintoinen löydös, jonka mukaan tiimien psykologinen turvallisuus on voimakkaasti yhteydessä yhteisöohjautuvuuteen. Löydös vahvistaa siis sen, että yhteisöohjautuvuuden kehittämiseksi on oleellista keskittyä vahvistamaan tiimien sisäistä vuorovaikutusta ja luottamusta.

Jo syksyyn 2020 mennessä tiimeissä eri puolilla organisaatiota on tehty konkreettisia muutoksia ja otettu käyttöön jaetun johtamisen toimintatapoja, joilla päätöksentekoa on saatu lähemmäs asiakasta. Tiimit ovat ottaneet haltuun asiakasprosesseja ja vastaavat itse muun muassa työvuoro- ja lomasuunnittelusta sekä päivittäisestä työnjaosta. Tiimipalavereissa on kiertävä puheenjohtajan rooli ja työntekijät jakavat osaamistaan toisilleen enemmän kuin ennen.

Lue lisää hankkeesta Ylen julkaisemasta artikkelista.

”Yhteistyö FA:n kanssa on ollut alusta asti sujuvaa ja hanketta edistetään vahvassa kumppanuudessa. Meitä yhdistää halu tutkia ja oppia jatkuvasti lisää yhteisöohjautuvuudesta ja sen vaikutuksista muun muassa työntekijäkokemukseen. Filosofian Akatemia on Suomen kärkiosaaja yhteisöohjautuvuuden kulttuurinmuutoksen edistämisessä.”

Matleena Ylitalo, erityisasiantuntija

”Työhyvinvointi kasvaa kun teidän kanssa työskentelee <3”

Tanja Hiilinen-Häsä, erityisasiantuntija

Haluatko kuulla tarkemmin tästä tai vastaavista hankkeistamme? Ota yhteyttä Merjaan.

Lue myös

Schibsted

Itsetuntemus ja vuorovaikutus-taidot tietotyössä

PostNord

Asiakaskokemuksen parantaminen ja työtapojen tehostaminen kokeilemalla kehittäen

Ajankohtaista Filosofian Akatemiassa

Tietoa Filosofian Akatemian tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

Lataa Ajatustyön suunta -selvitys

Itseohjautuvuus - draivi - kokeilu

Filosofian Akatemia on valmennus-, konsultointi- ja tutkimusyritys, joka muotoilee parempia työyhteisöjä.