Peter Kenttä

Kysy konsultiltasi, miten hän hyödyntää tiedettä organisaatiosi kehittämisessä

Peter Kenttä kirjoittaa tieteen hyödyntämisestä politiikassa ja työelämässä. Sen sijaan, että spekuloimme, hyödynnetäänkö tiedettä vai ei, meidän tulisi keskittyä siihen, miten sitä hyödynnetään. Mitä tieteen järkevä hyödyntäminen edellyttää esimerkiksi johtamisen ja organisaatioiden kehittämisen parissa? Kuuntele blogiteksti täältä. Suomessa varsinkin vaalien alla usein kuulee, että tiedettä tulisi käyttää enemmän politiikassa ja työelämän kehittämisessä. Sekä tieteentekijänä että […]

Lue artikkeli

Tiede ja kehittäminen blogi

Kompleksista organisaatiomuutosta on johdettava yhdessä

Peter Kentän mukaan organisaatiomuutokset ovat usein kompleksisia muutoksia, joissa muutetaan aiempien ratkaisujen ja sopimusten päälle rakennettuja ratkaisuja ja sopimuksia, kuten esimerkiksi Brexitissä tai sote-uudistuksessa. Tällaiset muutokset vaativat enemmän sekä esimiehiltä että alaisilta. Kompleksisuuden vallitessa johtajalla tai esimiehellä ei ole tarjota kysymyksiin oikeita vastauksia, vaan ratkaisut löydetään yhdessä. Kuuntele blogiteksti täältä. Muutoksia on monenlaisia. On varsin […]

Lue artikkeli

Kompleksinen muutos blogi

Mistä tunnistaa hyvän ja huonon tiedekritiikin?

Kriittisyys on olennainen osa tiedettä, mutta miksi meidän tulisi suhtautua varauksellisesti, kun törmäämme kokonaista tieteenalaa kohtaan kohdistuvaan kritiikkiin? Peter Kenttä kertoo, mistä tunnistaa hyvän ja huonon tiedekritiikin. Kuuntele blogiteksti täältä. On monia tapoja olla kriittinen. Valeuutisten ja kyseenalaisten julkaisujen aikana kriittisen tarkastelun tarvetta ei voi korostaa liikaa. Tieteentekijöiden parissa usein sanotaan, että jos olet jotakin […]

Lue artikkeli

Tiedekritiikki blogi

Onko sisäistä motivaatiota olemassa?

Työelämässä puhutaan yhä enemmän työntekijöiden sisäisen motivaation johtamisesta ulkoisten motivaatiotekijöiden, kuten palkan, rinnalla. Tutkija-valmentajamme Peter Kenttä esittää filosofisen ajatuspähkinän ja kertoo, miksi sisäisen ja ulkoisen motivaation erottelu ei olekaan aivan niin yksiselitteinen kuin mitä usein ajattelemme. Kuuntele blogiteksti täältä. Filosofia ymmärretään usein rakkautena käsitteisiin ja jopa pedanttisena pyrkimyksenä niiden tarkkaan käyttöön. Tieteellisissä teorioissa vilisee käsitteitä, […]

Lue artikkeli

Sisäinen motivaatio blogi

Mihin filosofiaa tarvitaan organisaation kehittämisessä?

Filosofian Akatemia Oy nimenä antaa helposti olettaa, että se, mitä asiantuntijamme tekevät organisaatioiden kehittämisen parissa, käsittelee jollakin tavalla filosofiaa. Tämä on sinänsä totta mutta ei välttämättä aivan ilmeisellä tavalla. Tässä tekstissä Peter Kenttä kirjoittaa filosofian määritelmästä ja siitä, miten filosofiaa hyödynnetään organisaatioiden kehittämisessä. Kun tarkoitetaan filosofiaa, usein itse asiassa käytännössä puhutaan yleisesti tunnustetuista filosofeista kuten […]

Lue artikkeli

Filosofia ja organisaatiot blogi

Organisaation kehittämisen paluu tulevaisuuteen

Tehdäänkö organisaatioiden kehittämisessä paluu tulevaisuuteen – paluu itseohjautuvuuteen? Väitöskirjaansa viimeistelevä tutkija Peter Kenttä avaa kirjoituksessa organisaation kehittämisen historiaa ja sen eri muotoja. Viime aikoina itseohjautuvuus on ollut monien työelämää ja organisaatiotaan kehittävien huulilla. Työn joustavuus, yrityksen kyky uusiutua, innovatiivisuus ja arjen tehokkuus paranevat, kun kaikki ovat mukana kehitystyössä ja laittavat aivonystyränsä likoon järkeviä toimintatapoja pohdittaessa. […]

Lue artikkeli

Organisaation kehittäminen blogi

Mistä vihassa on kyse?

Viha tulehduttaa vuorovaikutuksen. Syy vihaan on menneessä teossa, jolloin katse on historiassa eikä tulevaisuudessa. Lisäksi viha koetaan oikeutettuna ja se kohdistuu aina ihmiseen. Organisaatiotutkijamme Peter Kenttä kertoo, miten toimia vihan kanssa. Viha on vahva ja ruma sana. Vihaan yhdistyy käsitteet kuten vihapuhe ja rotuviha. Tässä keskitytään arkisempaan ja ehkä huonommin tunnettuun vihaan. Se mitä melkein […]

Lue artikkeli

Mistä vihassa on kyse blogi