Peter Kenttä

Epävarmuuden sietämätön raskaus

Epävarmat ajat saavat ihmiset ja organisaatiot etsimään varmuutta ja turvallisuutta. Mutta epävarmuus on aina läsnä ja sen kanssa eläminen on yksi työelämän ja johtamisen perustaidoista, kirjoittaa johtajuustutkija ja valmentaja Peter Kenttä.

Lue artikkeli


Monipuolinen itsensä johtaminen on työelämän tärkein henkilökohtainen taito vuonna 2025

World Economic Forumin raportti työelämän tilasta nyt ja vuonna 2025 puhuu itsensä johtamisen uudesta noususta. Työelämän 2025 keskeisimpien taitojen joukossa on itsensä johtamiseen liittyviä taitoja kuten aktiivinen oppiminen, resilienssi, stressinsietokyky ja joustavuus. Tässä kirjoituksessa vuonna 2020 organisaation hyvinvoinnista väitellyt tutkija-kouluttaja (TkT) Peter Kenttä poimii esille joitakin raportin helmiä.

Lue artikkeli


Pahoinvointi ei ole vain pahoinvointia

Organisaation hyvinvoinnista pian väittelevä tutkija-kouluttajamme Peter Kenttä kertoo tässä blogissa, miten pahoinvointi on tärkeämpi osa omaa hyvinvointiamme, kuin mitä tyypillisesti tulemme ajatelleeksi. Blogi nostaa esille tragedian merkityksen ja mahdollisuudet osana rikasta elämää.

Lue artikkeli Kuuntele audio


Johtaja, varo minkälaista selitystä pyydät!

Työelämässä riittää haasteita ja haastavissa tilanteissa usein kaivataan tieteellistä selitystä. Tässä kirjoituksessa valmentaja ja tutkija Peter Kenttä kertoo mitä eroa on tieteellisellä avaavalla selityksellä ja tieteellisellä pois selityksellä. Kummallakin on paikkansa, mutta väärä selitys väärään paikkaan voi tuottaa enemmän tuhoa kuin tulosta.


Lue artikkeliKysy konsultiltasi, miten hän hyödyntää tiedettä organisaatiosi kehittämisessä

Peter Kenttä kirjoittaa tieteen hyödyntämisestä politiikassa ja työelämässä. Sen sijaan, että spekuloimme, hyödynnetäänkö tiedettä vai ei, meidän tulisi keskittyä siihen, miten sitä hyödynnetään. Mitä tieteen järkevä hyödyntäminen edellyttää esimerkiksi johtamisen ja organisaatioiden kehittämisen parissa? Kuuntele blogiteksti täältä. Suomessa varsinkin vaalien alla usein kuulee, että tiedettä tulisi käyttää enemmän politiikassa ja työelämän kehittämisessä. Sekä tieteentekijänä että […]

Lue artikkeli

Tiede ja kehittäminen blogi

Kompleksista organisaatiomuutosta on johdettava yhdessä

Peter Kentän mukaan organisaatiomuutokset ovat usein kompleksisia muutoksia, joissa muutetaan aiempien ratkaisujen ja sopimusten päälle rakennettuja ratkaisuja ja sopimuksia, kuten esimerkiksi Brexitissä tai sote-uudistuksessa. Tällaiset muutokset vaativat enemmän sekä esimiehiltä että alaisilta. Kompleksisuuden vallitessa johtajalla tai esimiehellä ei ole tarjota kysymyksiin oikeita vastauksia, vaan ratkaisut löydetään yhdessä. Kuuntele blogiteksti täältä. Muutoksia on monenlaisia. On varsin […]

Lue artikkeli

Kompleksinen muutos blogi

Mistä tunnistaa hyvän ja huonon tiedekritiikin?

Kriittisyys on olennainen osa tiedettä, mutta miksi meidän tulisi suhtautua varauksellisesti, kun törmäämme kokonaista tieteenalaa kohtaan kohdistuvaan kritiikkiin? Peter Kenttä kertoo, mistä tunnistaa hyvän ja huonon tiedekritiikin. Kuuntele blogiteksti täältä. On monia tapoja olla kriittinen. Valeuutisten ja kyseenalaisten julkaisujen aikana kriittisen tarkastelun tarvetta ei voi korostaa liikaa. Tieteentekijöiden parissa usein sanotaan, että jos olet jotakin […]

Lue artikkeli

Tiedekritiikki blogi

Onko sisäistä motivaatiota olemassa?

Työelämässä puhutaan yhä enemmän työntekijöiden sisäisen motivaation johtamisesta ulkoisten motivaatiotekijöiden, kuten palkan, rinnalla. Tutkija-valmentajamme Peter Kenttä esittää filosofisen ajatuspähkinän ja kertoo, miksi sisäisen ja ulkoisen motivaation erottelu ei olekaan aivan niin yksiselitteinen kuin mitä usein ajattelemme. Kuuntele blogiteksti täältä. Filosofia ymmärretään usein rakkautena käsitteisiin ja jopa pedanttisena pyrkimyksenä niiden tarkkaan käyttöön. Tieteellisissä teorioissa vilisee käsitteitä, […]

Lue artikkeli

Sisäinen motivaatio blogi

Mihin filosofiaa tarvitaan organisaation kehittämisessä?

Filosofian Akatemia Oy nimenä antaa helposti olettaa, että se, mitä asiantuntijamme tekevät organisaatioiden kehittämisen parissa, käsittelee jollakin tavalla filosofiaa. Tämä on sinänsä totta mutta ei välttämättä aivan ilmeisellä tavalla. Tässä tekstissä Peter Kenttä kirjoittaa filosofian määritelmästä ja siitä, miten filosofiaa hyödynnetään organisaatioiden kehittämisessä. Kun tarkoitetaan filosofiaa, usein itse asiassa käytännössä puhutaan yleisesti tunnustetuista filosofeista kuten […]

Lue artikkeli

Filosofia ja organisaatiot blogi