Ihmiset

Peter Kenttä

Tutkija ja valmentaja, tekniikan tohtori Peter Kenttä on kouluttanut esimiehiä, johtoryhmiä ja tiimityöskentelyä lukuisissa yrityksissä useilla eri toimialoilla. Hän on perehtynyt erityisesti tutkimus- ja tuotekehityskontekstissa tehtävään tietotyöhön sekä nopeatempoisesti uudistuviin tuotantolaitoksiin. Hänen DI-koulutuksensa paneutui Lean-toimintatapoihin ja modernin tehtaan johtamiseen tarvittavaan osaamiseen sisältäen strategisen ajattelun, muutosjohtamisen, modulaarisen tuotekehityksen, prosessisuunnittelun ja -analyysin.

Peteriä kiehtoo se, miten ihmiset voivat organisaatioissa auttaa toisiaan olemaan yhdessä vahvempia. Peterin väitöskirja Aalto-yliopistossa käsittelee organisaatiokulttuurin ja hyvinvoinnin välistä yhteyttä, ja hän opettaa Aallossa myös johtamista ja organisaatioiden kehittämistä.

Erityisosaamisalueet:

  • Työhyvinvointi
  • Organisaation kehittäminen
  • Johtaminen
+658 766 2646 peter.kentta@filosofianakatemia.fi Twitter LinkedIn

Artikkelit

valmennus

Mitä kehnosta valmennuksesta voi oppia?

Peter kertoo blogissaan kokemuksestaan, kun hän pääsi osallistumaan odotetulle hyvinvointivalmennukselle. Valmennukselta hän odotti saavansa mahdollisuuden oppia uutta ja syventää osaamistaan toisen valmentajan johdolla. Valmentajan esitys ei kuitenkaan vastannut odotuksia, mutta valmennus muistutti mikä valmennuksessa on tärkeintä. Peter jakaa kokemuksensa ja avaa, mitä oppeja valmennuskokemus toi mukanaan.

sivistys

Sivistyksestä kompassi omaan johtamiseen

Tässä kirjoituksessa TkT Peter Kenttä pohtii suomalaisen sivistysihanteen luomia mahdollisuuksia johtamisen ja työyhteisön kehittämisessä. Kirjoitus on jatkoa Peter Kentän edelliselle “sivistys on suomalaisen johtamisen vaiettu voimavara” blogille.

Johtamisen suunnannäytäjä

Sivistys on suomalaisen johtamisen vaiettu voimavara

Blogissaan TkT Peter Kenttä tarkastelee suomalaista johtamiskulttuuria ja sen keskeistä erityispiirrettä, sivistystä. Kenttä kertoo käynnissä olevasta tutkimusprojektistaan, miten sivistys on suomalaisen johtamisen vaiettu ja vajavaisesti hyödynnetty voimavara.

Avaimet hyvään johtoryhmävalmennukseen

Kuinka kehittää johtoryhmän toimintaa, ja mitä kehittäminen vaatii sekä johtoryhmän jäseniltä että valmentajalta? Organisaatiokehittämisen konkari TkT Peter Kenttä kiteyttää hyvän johtoryhmävalmennuksen viiteen kohtaan, jotka kaikki vaativat sekä hyvää valmentajaa että valmistautunutta johtoryhmää.

Epävarmuuden sietämätön raskaus

Epävarmuus ja sen kanssa eläminen on yksi työelämän ja johtamisen perustaidoista, kirjoittaa johtajuustutkija ja valmentaja Peter Kenttä.

Monipuolinen itsensä johtaminen on työelämän tärkein henkilökohtainen taito vuonna 2025

Peter Kenttä

Kaikki artikkelit

“Peterillä on uskomaton herkkyys kehittää valmennuksia asiakkaiden tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Hän ei jyrää omaa agendaansa, mutta kun hänen substanssialueelle syöttää pallon, hän hoitaa sen suvereenisti maaliin.”

Reima Launonen