Miia Järvilehto

Neljä faktaa innostuksen johtamisesta

Miten voisimme lisätä työhön iloa? Vaikka olisi kuinka kiinnostunut ja innostunut työstään, voi kokemus työstä silti muuttua puurtamiseksi. Miia Järvilehto kiinnittää blogikirjoituksessaan huomion neljään seikkaan, joita ilon ja ja innostuksentäyteisen työkulttuurin kehittäminen edellyttää.

Lue artikkeli


Sallitko konfliktien vahvistaa työyhteisöäsi ja vauhdittaa tiimisi oppimista?

Valmentajamme Miia Järvilehto kirjoittaa työssäoppimisen vallankumouksen blogisarjassa konfliktien merkityksestä oppivissa organisaatioissa. Jännite tehtävän ja tavoitteen välillä edistää oppimista, mutta mitä tapahtuu, kun jännite siirtyykin ihmisten välille ja alkaa aiheuttaa kitkaa? Kirjoituksessaan Miia antaakin 3 vinkkiä konfliktien ennaltaehkäisyyn ja hallintaan työyhteisössä.

Lue artikkeli Kuuntele audio

Oppiminen ja konfliktit blogi

Jatkuvan oppimisen neljä kulmakiveä

Edelläkävijäorganisaatioiden yksi elinehto on jatkuva oppiminen. Miia Järvilehto kirjoittaa läsnäolon ja keskustelujen laadun tärkeydestä eli taidoista, joita jokaisen yhteisön tai organisaation jäsenen tulee kehittää, jotta jatkuva oppiminen olisi mahdollista. Kuuntele blogiteksti täältä. Kesäkuussa oli tämän kevään valmennuskauteni huipennus eli Art of Hosting – osallistavan johtamisen koulutus, joka järjestetään lähes vuosittain Otavan opistolla Mikkelin lähellä. Art […]

Lue artikkeli

Oppiminen ja vuorovaikutus blogi

Johdatko agendaa vai fasilitoitko tiimisi ongelmanratkaisu- ja innovointikykyä?

Miia Järvilehdon mukaan tänä päivänä iso osa johtamista on paremman ajattelun, päätöksenteon ja yhteistyöskentelyn fasilitointia. Esimiehiä, tiiminvetäjiä sekä fasilitaattoreita valmentaessaan hän on löytänyt työkalun, jonka avulla eri yhteistyöskentelyn foorumeissa, kuten kokouksissa ja työpajoissa päästään tarkastelemaan tiimin psykologisen turvan tilaa ja keskustelemaan siitä. Ilmiön tunnistaminen ja sen keskusteluun nostaminen auttavat tarttumaan sen kehittämiseen. Kuuntele blogiteksti täältä. […]

Lue artikkeli

Psykologinen turva ja tiimityö blogi

Kolme tapaa parantaa (työ)elämää

Toistuva autenttinen vuorovaikutus rakentaa suhdeluottamusta, lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja parantaa yhteistyötä. Miia Järvilehto parantaisikin suomalaista työelämää ennen kaikkea panostamalla laadukkaampiin ja inhimillisempiin kohtaamisiin työn arjessa. Tekstissä hän antaa kolme keinoa tähän. Kuuntele blogiteksti täältä. Yksi organisaatiokehittäjän työn ehdottomasti parhaita puolia on päästä kärpäseksi kattoon näkemään valtavasti erilaisia työrooleja, -tehtäviä ja -ympäristöjä. Mietimme usein rakenteita, prosesseja, […]

Lue artikkeli

Inhimillisyys työelämässä blogi

Mitä johtaja voi oppia ohjauksen ammattilaiselta?

Valmentajamme Miia Järvilehto toimii työnohjaajana, coachina, fasilitaattorina sekä mentorina. Tässä tekstissä hän kertoo, mitä elementtejä näistä eri ohjauksen aloista myös taitavan johtajan kannattaa tänä päivänä itsessään kehittää ja miksi. 2010-luvun johtaja ei ole enää se portaittain hierarkiatikkaita kivunnut, organisaation paras sisältöasiantuntija. Johtamisen painopiste on siirtynyt prosessien johtamisesta ihmisten johtamiseen, yksilöiden ja tiimin työskentelyn mahdollistamiseen ja […]

Lue artikkeli

Työnohjaus blogi

Neljä työkalua tiimisi parempaan vuorovaikutukseen

Kuten alkuvuoden blogitekstissä totesimme, me Filosofian Akatemialla uskomme, että työelämän puheenaiheeksi nousee tänä vuonna itsensä johtamisen neljäs ulottuvuus – yhteisölliset metataidot. Blogisarjassamme kuvaamme yhteisöllisten metataitojen erityispiirteitä sekä tarjoamme työkaluja, joita voi käyttää taitojen harjoittelemiseen organisaation arjessa. Sarjan ensimmäisessä osassa Miia Järvilehto antaa käytännön harjoituksia vuorovaikutuksen parantamiseen. Organisaatioissamme on valtavasti piilevää potentiaalia; ihmiset osaavat ja tietävät […]

Lue artikkeli

Yhteisölliset metataidot blogisarja 1/5

Yhteiskehittelyn kolme sudenkuoppaa

Viime blogitekstissämme Miia Maijala väitti, että osallistava organisaatiokulttuuri on tulevaisuuden organisaation elinehto. Tässä tekstissä hän kuvaa osallistamisen eri tasoja sekä nostaa esiin kolme seikkaa, jotka kannattaa huomioida, kun haluaa saada aikaan onnistuneen yhteiskehittelyn. Sherry R. Arnsteinin 8-portaisten osallisuustikkaiden mukaan osallisuutta on monen tasoista. Tikapuissa osallistujilla on sitä enemmän valtaa suhteessa organisaatioon, mitä ylemmäksi tikkaita kiivetään. […]

Lue artikkeli

Yhteiskehittely blogi

Itseohjautuvuus vaatii post-it-lappuja

Johtamisen trendit kulkevat organisaatioissa aaltoina. Jo useamman vuoden ajan on puhuttu osallistavasta johtamisesta. Samaan aikaan me Filosofian Akatemialla kohtaamme työssämme ihmisiä, jotka vaikuttavat tulleen allergisiksi työpajoille, yhdelle yhteiskehittelyn ja osallistamisen yleisimmistä muodoista. ”Ai taas joku workshop? Värikkäitä post-it-lappuja? Ei kiitos, meillä on töitäkin tehtävänä.” Miksi osallistavan organisaatiokulttuurin mahdollisuuksista kuitenkin kannattaa innostua? Tässä blogitekstissä Miia Maijala […]

Lue artikkeli

Itseohjautuvuus ja osallistaminen blogi

Kuka tahansa osaa nähdä virheet. Uskallatko tunnistaa sen, mikä toimii?

Ajattelumme ohjautuu lähes automaattisesti ongelmiin ja asioihin, jotka eivät toimi. Valmentajamme Miia Maijalan mukaan kukoistavassa, onnistumisia juhlivassa yrityskulttuurissa prosesseissa keskitytään positiivisiin poikkeamiin. Laadunhallintajärjestelmät ovat tärkeä osa työn arkea ja prosesseja monella toimialalla. Kansainvälisten laatustandardien avulla voidaan osoittaa tietty minimitaso, jolla yritys vähintään toimii. Standardien täyttymistä seurataan ulkoisilla ja sisäisillä auditoinneilla. Sisäisessä auditoinnissa arvioidaan yrityksen toimintaa […]

Lue artikkeli

Positiiviset poikkeamat ja yrityskulttuuri blogi