Miia Järvilehto

Työelämästä puuttuu tenttiviikot ja kevätjuhlat – ja siksi rituaaleja on syytä rakentaa itse

Valmentajamme Miia Järvilehto kirjoittaa kevään viimeisessä blogissa rituaalien ja siirtymien merkityksestä yrityskulttuurin rakentamisessa. On niin yksilön kuin työyhteisönkin hyvinvoinnin kannalta tärkeää järjestää mahdollisuus luoda yhteistä ymmärrystä ja saattaa asioita loppuun. Kevätkauden päätös on siihen mitä otollisinta aikaa.

Lue artikkeli


Neljä faktaa tunteista työssä

Onko tunnepuhe epäammattimaista? Voiko hyvää työtä tehdä huonolla fiiliksellä? Kuuluuko rakkaus työelämään? Miia Järvilehto kirjoittaa tunteista ja tunneilmaston johtamisesta työyhteisöissä ja pohtii, millaisia tunnetaitoja organisaatioissa on otettava haltuun, kun halutaan rakentaa hyvinvoivaa kommunikaatiokulttuuria.

Lue artikkeli Kuuntele audio


Koronakevään 12 oppia yhteisöllisestä oppimisesta organisaatioissa

Etätyökevään aikana yhteisöllisten työskentelytapojen ja itseohjautuvan oppimisen jatkuva kehittäminen ovat osoittautuneet yhä tärkeämmiksi menestyvän organisaation toiminnan kannalta. Samalla työroolien takaa on paljastunut uudella tavalla näkyviksi kokonaisia ihmisiä, joiden yksilöllisiin tilanteisiin, kyvykkyyksiin ja rajoitteisiin organisaatioissa on opeteltu vastaamaan holistisesti, työntekijän koko elämäntilanne huomioonottaen. Miia Järvilehto kirjoittaa siitä, millä tavoin oppiminen organisaatioissa on alkuvuonna 2020 muuttunut ja minkälaisia uusia mahdollisuuksia ja haasteita verkossa työskenteleminen on yhteisöille ja yksilöille tuonut mukanaan.

Lue artikkeli Kuuntele audio


Neljä faktaa innostuksen johtamisesta

Miten voisimme lisätä työhön iloa? Vaikka olisi kuinka kiinnostunut ja innostunut työstään, voi kokemus työstä silti muuttua puurtamiseksi. Miia Järvilehto kiinnittää blogikirjoituksessaan huomion neljään seikkaan, joita ilon ja ja innostuksentäyteisen työkulttuurin kehittäminen edellyttää.

Lue artikkeli


Sallitko konfliktien vahvistaa työyhteisöäsi ja vauhdittaa tiimisi oppimista?

Valmentajamme Miia Järvilehto kirjoittaa työssäoppimisen vallankumouksen blogisarjassa konfliktien merkityksestä oppivissa organisaatioissa. Jännite tehtävän ja tavoitteen välillä edistää oppimista, mutta mitä tapahtuu, kun jännite siirtyykin ihmisten välille ja alkaa aiheuttaa kitkaa? Kirjoituksessaan Miia antaakin 3 vinkkiä konfliktien ennaltaehkäisyyn ja hallintaan työyhteisössä.

Lue artikkeli Kuuntele audio

Oppiminen ja konfliktit blogi

Jatkuvan oppimisen neljä kulmakiveä

Edelläkävijäorganisaatioiden yksi elinehto on jatkuva oppiminen. Miia Järvilehto kirjoittaa läsnäolon ja keskustelujen laadun tärkeydestä eli taidoista, joita jokaisen yhteisön tai organisaation jäsenen tulee kehittää, jotta jatkuva oppiminen olisi mahdollista. Kuuntele blogiteksti täältä. Kesäkuussa oli tämän kevään valmennuskauteni huipennus eli Art of Hosting – osallistavan johtamisen koulutus, joka järjestetään lähes vuosittain Otavan opistolla Mikkelin lähellä. Art […]

Lue artikkeli

Oppiminen ja vuorovaikutus blogi

Johdatko agendaa vai fasilitoitko tiimisi ongelmanratkaisu- ja innovointikykyä?

Miia Järvilehdon mukaan tänä päivänä iso osa johtamista on paremman ajattelun, päätöksenteon ja yhteistyöskentelyn fasilitointia. Esimiehiä, tiiminvetäjiä sekä fasilitaattoreita valmentaessaan hän on löytänyt työkalun, jonka avulla eri yhteistyöskentelyn foorumeissa, kuten kokouksissa ja työpajoissa päästään tarkastelemaan tiimin psykologisen turvan tilaa ja keskustelemaan siitä. Ilmiön tunnistaminen ja sen keskusteluun nostaminen auttavat tarttumaan sen kehittämiseen. Kuuntele blogiteksti täältä. […]

Lue artikkeli

Psykologinen turva ja tiimityö blogi

Kolme tapaa parantaa (työ)elämää

Toistuva autenttinen vuorovaikutus rakentaa suhdeluottamusta, lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja parantaa yhteistyötä. Miia Järvilehto parantaisikin suomalaista työelämää ennen kaikkea panostamalla laadukkaampiin ja inhimillisempiin kohtaamisiin työn arjessa. Tekstissä hän antaa kolme keinoa tähän. Kuuntele blogiteksti täältä. Yksi organisaatiokehittäjän työn ehdottomasti parhaita puolia on päästä kärpäseksi kattoon näkemään valtavasti erilaisia työrooleja, -tehtäviä ja -ympäristöjä. Mietimme usein rakenteita, prosesseja, […]

Lue artikkeli

Inhimillisyys työelämässä blogi

Mitä johtaja voi oppia ohjauksen ammattilaiselta?

Valmentajamme Miia Järvilehto toimii työnohjaajana, coachina, fasilitaattorina sekä mentorina. Tässä tekstissä hän kertoo, mitä elementtejä näistä eri ohjauksen aloista myös taitavan johtajan kannattaa tänä päivänä itsessään kehittää ja miksi. 2010-luvun johtaja ei ole enää se portaittain hierarkiatikkaita kivunnut, organisaation paras sisältöasiantuntija. Johtamisen painopiste on siirtynyt prosessien johtamisesta ihmisten johtamiseen, yksilöiden ja tiimin työskentelyn mahdollistamiseen ja […]

Lue artikkeli

Työnohjaus blogi

Neljä työkalua tiimisi parempaan vuorovaikutukseen

Kuten alkuvuoden blogitekstissä totesimme, me Filosofian Akatemialla uskomme, että työelämän puheenaiheeksi nousee tänä vuonna itsensä johtamisen neljäs ulottuvuus – yhteisölliset metataidot. Blogisarjassamme kuvaamme yhteisöllisten metataitojen erityispiirteitä sekä tarjoamme työkaluja, joita voi käyttää taitojen harjoittelemiseen organisaation arjessa. Sarjan ensimmäisessä osassa Miia Järvilehto antaa käytännön harjoituksia vuorovaikutuksen parantamiseen. Organisaatioissamme on valtavasti piilevää potentiaalia; ihmiset osaavat ja tietävät […]

Lue artikkeli

Yhteisölliset metataidot blogisarja 1/5